Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Omów główne ośrodki przemysłu elektromaszynowego w Polsce (przemysły: maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, metalowy i precyzyjny).

Przemysł maszynowyGłówną dziedzinę przemysłu maszynowego stanowi produkcja obrabiarek: Warszawa, Pruszków, Poznań, Wrocław. Maszyny górnicze produkuje się w GOP, mas [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:47 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 24.76, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Omów znaczenie gospodarcze i głowne kierunki rozwoju handlu zagranicznego Polski.

Handel zagraniczny stanowi dla każdego kraju b.ważną dziedzinę w rozwoju społ-gosp. kraju. Przedmiotem wymiany międzynarodowej są surowce, produkty, usługi, transfer (przek [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:58 , Wyświetleń: 1262 , Ocena: 32.19, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Obiekty antropogeniczne na terytorium Polski wpisane na listę UNESCO.

Do działów walorów antropogenicznych, zaliczono obiekty materialne oraz elementy ściśle związane z życiem człowieka, stanowiące przedmiot powszechnego zainteresowania tury [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:01 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 164.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Unii Europejskiej

1.1946 – Idea „Stanów Zjednoczonych Europy” – Winston Churchill2.1947 – Plan Marshalla – Amerykańska pomoc dla zniszczonej Europy3.194 [...]

Dodano: 2008-11-01 18:46:20 , Wyświetleń: 1292 , Ocena: 74.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Omów główne obszary hodowli zwierząt gospodarskich na świecie i w Polsce.

ŚWIATChów bydła (kierunek mleczny) - rozwija się tam gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory (w pobliżu wielkich miast). Kierunek mięsny (roz [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:51 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 24.48, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Kwaśne deszcze jako prczyczena zakwaszenia gleby

”Kwaśne deszcze” przyczyną zakwaszenia gleby . W glebie zachodzi wiele naturalnych procesów zakwaszania , a jednym z najważniejszych jest pobieranie pokarmu [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:13 , Wyświetleń: 1321 , Ocena: 17.59, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Najwyższe i najniższe temperatury na Ziemi.

Najwyższą na świecie temperaturę +58 stopni celsjusza, zanotowano w 1922 roku w libijskiej wiosce Al’Arzizigh, koło 40 km na południe od Trypolisu. Najbardziej jednak [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:17 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 26.97, Głosów: 35, Autor: majka100100

Omów znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego wybranych regionów świata i Polski.

Przez turystykę rozumiemy okresową zmianę miejsca pobytu, głównie w celach wypoczynkowych, poznawczych.POLSKANajbardziej atrakcyjne obszary: górskie, nadmorskie i poj [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:01 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 68.13, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Wpływ warunków społeczno-gospodarczych i przyrostu naturalnego na strukturę wieku i płci ludności świata.

1.Średni przyrost naturalny dla świata kształtuje się na wysokim poziomie 16%o i jest wyjątkowo silnie zróżnicowany w różnych regionach świata. Ustaliliśmy, że główn [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:24 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 21.87, Głosów: 45, Autor: Mafej

Porównaj ruch obrotowy Ziemi z ruchem obiegowym i wyprowadź wnioski.

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia s [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:48 , Wyświetleń: 1341 , Ocena: 32.47, Głosów: 35, Autor: Mafej

Omów cechy Polskiego rolnictwa, jego zróżnicowanie przestrzenno-własnościowe i perspektywy rozwoju w perspektywie członkostwa Polski w Uni Europe

RolnictwoGłowny producent żywności, winno być traktowane jako najważniejszy dział gospodarki narodowej. Samowystarczalność w zakresie wyżywienia należy do podstawowyc [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:54 , Wyświetleń: 1342 , Ocena: 66.47, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Szczeliniec Wielki historia udostępniania i pochodzenie nazwy.

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Stołowych. Wraz z Małym Szczelińcem (896 m) wznosi się 150 m nad Karłowem tworząc szeroki, płaski masyw z licznymi [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:12 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 26.5, Głosów: 35, Autor: Mafej

Zagrożenie powierzchni ziemi, skał, gleb i wód w Polsce

Jeszcze do niedawna w Polsce prowadzona była rabunkowa gospodarka surowcami mineralnymi, co spowodowało, że zasoby niektórych z nich są już na wyczerpaniu. Wydobywając z gł [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:10 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 37.17, Głosów: 34, Autor: Mafej

Wpływ trzęsień Ziemi i wybuchów wulkanów na środowisko geograficzne.

Co to jest wulkan ? Wulkan jest to otwór w ziemi, przez który ognista mieszanina gazów, pary wodnej, popiołu, bryłek półpłynnej skały, czyli lawy, a następnie wyrzuca [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:36 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 73.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Kraina w której żyjemy, cechy fizyczno-geograficzne regionu łódzkiego.

Region łódzki leży w Polsce centralnej. Geometryczny środek Polski przypada na południowe krańce Piątku. Obszar regionu łódzkiego leży pomiędzy 50°47’a 52°23 [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:17 , Wyświetleń: 1367 , Ocena: 28.61, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności? (2)

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?ODP. H [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:12 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 27.84, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

Omów skutki działalności gospodarczej na obszarach silnie przekształconych na terytorium Polski.

W wyniku złej rabunkowej, nieprzemyślonej działalności człowieka na terytorium Polski istnieje wiele obszarów silnie przez niego przekształconych, zagrożonych. Przyczyną t [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:02 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 97.08, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Planowana przyszłośc w rozwoju gospodarki województwa pomorskiego.

Przedstawiona wizja województwa przyświeca uchwalonej przez sejmik województwa pomorskiego w 2000 roku strategii rozwoju. Kapitał ludzki, unowocześnianie gospodarki, rozbudowa [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:51 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 43.12, Głosów: 24, Autor: majka100100

Wpływ działalności człowieka na ukształtowanie powierzchni ziemi.

Każdy z nas chce żyć w pięknej okolicy, spacerować po parku, mieć z okien ładny widok. Działalność człowieka w ciągu tysiącleci bardzo poważnie zmieniła wygląd powi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:58 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 52.16, Głosów: 18, Autor: Mafej

Omów występowanie surowców energetycznych w Polsce i na świecie.

Do surowców energetycznych zaliczamy: węgiel kamienny (główne bogactwo mineralne Polski). Występuje w trzech zagłębiach: - Górnośląskim - największe zasoby, przecię [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:46 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 55.17, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Kryzys ludnościowy: widmo maltuzjanizmu.

Maltuzjanizm, teoria przeludnienia, sformułowana przez T.R. Malthusa w 1798 teoria głosząca istnienie stałej dysproporcji pomiędzy tempem wzrostu ludności a tempem wzrostu pr [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:32 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 39.75, Głosów: 27, Autor: Mafej

Wykaż, że działalność rzeźbotwórcza wód płynących jest czynnikiem, który ma znaczący wpływ na zróżnicowanie krajobrazu lądów

Wody płynące odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu powierzchni litosfery. Definiując pojęcie „woda płynąca”, należy zaznaczyć, że w jej sk [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:58 , Wyświetleń: 1384 , Ocena: 47.96, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Pomoc ekonomiczna krajom slabo rozwinietym i jej rodzaje.

Kraje słabo rozwinięte w wielu dziedzinach nie dorównują krajom rozwiniętym, a nawet rozwijającym się. Często potrzebna jest im pomoc z zewnątrz, dlatego jest im ona ofero [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:09 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 30.14, Głosów: 35, Autor: Mafej

Przedstaw korzyści płynące uprawiania z turystyki.

Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. To, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:18 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 197.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Wiatr, front, wyż, niż, huragan, monsun, pasat, bryza, fen- krótko i rzeczowo, ściąga.

NIŻ obszar obniżonego ciśn. atmosf., malejącego ku środkowi obszaruWYŻ ciśnienie osiąga coraz wyższą wartość w miarę zbliżania się do centrum tego obszaru (centr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:32 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 35.71, Głosów: 30, Autor: majka100100

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt Polsce

Zwierzęta hodowlane i główne cele chowu:•Bydło – mleko, mięso•Trzoda chlewna – mięso, tłuszcz•Owce –wełna•Konie &# [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:02 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 21.98, Głosów: 45, Autor: majka100100

Wieś i rolnictwo polskie w integracji z Unią Europejską - zagadnienia prawne i ekonomiczne

Rolnictwo polskie stoi dziś w obliczu integracji z wysoko rozwiniętym i subsydiowanym rolnictwem Unii Europejskiej. Dostosowanie rolnictwa i gospodarki żywnościowej odbywa się [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:49 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 81.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Skamieniałości ich znaczenie w badaniach geologicznych

Skamieniałości to szczątki zwierząt i roślin lub ślady ich działalności zachowane w naturalny sposób w skałach: szkielety wielkich dinozaurów i drobniutkie organizmy wid [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:48 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 35.41, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Wpływ zjawisk zachodzących w atmosferze na życie ludzi.

Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów, zwanej powietrzem. W atmosferze ziemskiej przemieszczają się masy powietrza, zach [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:48 , Wyświetleń: 1400 , Ocena: 51.19, Głosów: 20, Autor: majka100100

Rola ostatniego zlodowacenia w kształtowaniu środowiska przyrodniczego w niżowej części Europy Środkowej.

Lądolód w ciągu ostatniego miliona lat pokrywał wielokrotnie część obszaru Europy , wywierając tym samym piętno na rzeżbie kontynentu. Proces ten odbywał się naprzemie [...]

Dodano: 2008-09-17 10:40:07 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 25.28, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Omów czynniki wpływające na typy klimatów - podaj przykłady i dokonaj ich analizy.

Wraz z szerokością geograficzną zmienia się oświetlenie na Ziemi, a wraz z nim ilość docierającej energii słonecznej co ma wpływ na temp. i ciśnienie powietrza, następu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:04 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 29.72, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Jednego dnia w Szwecji ludność wyrzuca tyle żywności, ile wystarczyłoby aby wyżywić mieszkańców Afryki. W jaki sposób należy pomagać krajom biednym, aby nie spowodować ich trwałego uzależnienia od pomocy?

Na świecie znajduje się bardzo wiele krajów ubogich, których gospodarka nie jest w stanie zapewnić choć minimalnych warunków życiowych. Brakuje żywności, lekarstw, oświa [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:23 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 124.92, Głosów: 11, Autor: elkakida

Na wybranych przykładach wykaż wpływ działalności człowieka na pedosferę.

W środowisku naturalnym Ziemi od dłuższego czasu odbywają się nieustannie, różne procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne kształtujące oblicze naszej planety. Stosunk [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:15 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 74.6, Głosów: 14, Autor: elkakida

Przedstaw wpływ różnych elementów środowiska przyrodniczego na warunki klimatyczne i wodne Dolnego Śląska.

WPŁYW RÓŻNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA WARUNKI :a) KLIMATYCZNE:WPŁYW NAPŁYWAJĄCYCH MAS POWIETRZA NA KLIMATKlimat Dolnego Śląska i związane z nim typowe dla te [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:54 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 36.34, Głosów: 34, Autor: Mafej

Kolonie i terytoria zamorskie - ściąga.

EuropaMan (bryt.)Wyspy Normandzkie (bryt.)Gibraltar (bryt.)Wyspy Owcze (dun)Svalbard (norw.)Jan Mayen (norw.)AzjaHongkong (chiń.)Makau (chiń. [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:54 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 21.09, Głosów: 43, Autor: majka100100

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności? (1)

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?ODP. H [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:11 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 25.18, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Zagrożenie powietrza, świata roślin i zwierząt w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki, azotu oraz pyłó [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:10 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 38.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Rola gospodarki chińskiej w zaspokajaniu potrzeb zachodu.

Przez większość okresów historycznych Chińczycy panowali cywilizacyjnie nad Europą. Najważniejszym ich pomysłem był proch strzelniczy, który wynaleźli około 1000 lat te [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:48 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 52.48, Głosów: 20, Autor: Mafej

Przedstaw obszary występowania najważniejszych roślin żywieniowych na świecie.

Do najważniejszych roślin żywieniowych zalicza się:Rośliny zbożowe - Dla większości krajów podstawę wyżywienia ludności stanowią zboża i z tego powodu zajmują a [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:31 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 47.59, Głosów: 21, Autor: majka100100

Analiza emisji zanieczyszczeń gazowych w województwie Dolnośląskim w roku 1999 na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego na rok 2000.

Analiza emisji zanieczyszczeń gazowych w województwie Dolnośląskim w roku 1999 na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa olnośląskiego na rok 2000. STRONA2.WS [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:23 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 46.9, Głosów: 30, Autor: Mafej

Omów konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi: oświetlenie i ogrzewanie Ziemi w ciągu roku.

Ruch obiegowy Ziemi to ruch wokół słońca po orbicie eliptycznej. Powoduje on, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, a więc występują pory roku ora [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:47 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 26.66, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Euroregion Cieszyński - położenie geograficzne, historia, działalność.

Położenie geograficzne Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnim Czech, w bezpośrednim sąsiedztwie Słowacji. Polsko-czeska [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:24 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 60.67, Głosów: 20, Autor: majka100100

Wyznaczanie wieku skał za pomocą izotopu węgla promieniotwórczego ( C14).

Badania nad wiekiem skał rozpoczęły się w XVII wieku. Pierwsze badania przeprowadził duński lekarz i badacz Niels Stensen, stwierdził, że skały osadowe – te powstaj [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:08 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 37.78, Głosów: 31, Autor: elkakida

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Granica zachodnia:-luty 1945 - konferencja jałtańska - przyznanie Polsce obecnych ziem zachodnich (tzw. ziemie odzyskane)- lipiec 1945 - konferencja poczdamska - ustaleni [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:23 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 29.87, Głosów: 37, Autor: tom

Poglądy na kształt i miejsce Ziemi we wszechświecie.

Astronomia uwazana jest czesto za najstarsza z nauk. Prawie wszystkie starozytne cywilizacje zajmowaly sie obserwacjami ruchów cial niebieskich, stosujac poznana wiedze w zyciu co [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:47 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 48.58, Głosów: 25, Autor: Mafej

Rzeżbotwórcza działalność wód płynących na przykładzie dowolnej rzeki

Woda odgrywa niezwykle ważną rolę rzeźbotwórczą powierzchni litosfery. Główna masa wody występującej na powierzchni lądów pochodzi z opadów. Omawianie wpływu wody na [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:35 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 34.09, Głosów: 32, Autor: sylwester811

Warunki przestrzennego zróżnicowania upraw i chowu zwierząt

Czynniki, które decydują o przestrzennym zróżnicowaniu upraw, dzielą się na:- klimatyczne, czyli meteorologiczne, o których zalicza się: światło, temperaturę, opady [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:04 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 39.35, Głosów: 25, Autor: majka100100

Współrzędne geograficzne, ruch obrotowy i obieg ziemi.

Współrzędne geograficzne, ruch obrotowy i obieg ziemi.1. Kształt i rozmiary Ziemi.Obliczenia wykazały, że kształt Ziemi różni się od kuli: okrąg południka jest [...]

Dodano: 2008-11-17 18:51:22 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 39.48, Głosów: 30, Autor: Mafej

Rybołówstwo i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski

Z województw nadmorskich (według podziału administracyjnego obowiązującego do 1998 roku) jedynie gdańskie i szczecińskie można uznać za ekonomicznie wysoko rozwinięte; el [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:17 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 34.44, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Moje miejsce na ziemi – piękno przyrody w najbliższej okolicy - gmina Miedzichowo (woj. wielkopolskie)

Od reformy administracji publicznej w 1999 roku jestem mieszkańcem powiatu nowotomyskiego. Zajmuje on obszar 1012 km kwadratowych, a razem ze mną w sześciu jego gminach mieszka [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:29 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 53.44, Głosów: 26, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?