Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Żywa szopka w Krakowie

Pierwszą szopkę przedstawiającą historię narodzin Dzieciątka Jezus zorganizował, w roku 1223 w Greccio, święty Franciszek. Chciał przybliżyć ludziom ten doniosły momen [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:46 , Wyświetleń: 1971 , Ocena: 16.35, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Życie na Sawannie

Afrykańska sawanna jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Równiny sawanny dostarczają obfitego pokarmu zwierzętom - roślinożernym. W wilgotniejszych miejscach rosną [...]

Dodano: 2008-10-02 17:04:24 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 21.16, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Żuławy Wiślane (2)

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezie [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:03 , Wyświetleń: 2480 , Ocena: 20.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Żuławy Wiślane (1)

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezie [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:36 , Wyświetleń: 3582 , Ocena: 1278, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Żegluga i transport lotniczy w Polsce

Żegluga śródlądowa jest jednym z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych środków transportu. Barka o ładowności 1 tys. ton może przewieźć tyle samo ładunku co 20 wago [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:47 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 54.46, Głosów: 45, Autor: Mafej

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych-Złoża pochodzenia magmowego powstały w wyniku ruchów tektonicznych i procesów tworzenia się magmy. Procesy magmowe zachodzą [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:07 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 26.04, Głosów: 54, Autor: sylwester811

Źródła informacji geograficznejn - skale map.

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemii, jejprzestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i przestrzenno-gospodarczym oraz związki zachodzące między środowisk [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:19 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 62.67, Głosów: 26, Autor: majka100100

Źródła energi w Polsce

ELEKTROWNIE W POLSCEW okresie międzywojennym posiadaliśmy 12 elektrowni wodnych, jednak żadna z nich nie miała mocy powyżej 10 MW, a ich łączna moc wynosiła zaledwie 1 [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:14 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 25.61, Głosów: 53, Autor: ew.la

Świat zwierząt w Polsce

Rozwój świata zwierząt w Polsce następował równocześnie z kształtowaniem się szaty roślinnej. Dzisiejszy skład fauny to zmieniający się zbiór gatunków o różnym poc [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:06 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 28.96, Głosów: 50, Autor: Mafej

Świat roślin w Polsce

Polska cechuje się najwyższą w Europie Środkowej różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz bogactwem leśnym. Spowodowane jest to przede wszystkim położeniem w s [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:05 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 19.93, Głosów: 79, Autor: Mafej

Środowisko naturalne

Współczesne rozmieszczenie lądów i oceanów na kuli ziemskiej jest efektem długotrwałej i bogatej w wydarzenia historii geologicznej Ziemi . Na globie ziemskim wyróżniamy s [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:26 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 26.88, Głosów: 82, Autor: pawlukewa

Środowisko geograficzne Polski

Kl. VII – Środowisko geograficzne Polski1.Wyjaśnij pojęcia:dorzecze – obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej i jej dopływówzlewisko R [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:33 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 19.83, Głosów: 76, Autor: tom

Środowisko geograficzne Francji

GeografiaFrancja, Republika Francuska, Republique Francaise, państwo w zachodniej części kontynentu europejskiego, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Francja je [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:49 , Wyświetleń: 1765 , Ocena: 22.03, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Środowisko geograficzne

Przestrzeń geograficzna określonego regionu nazywa się środowiskiem przyrodniczym (naturalnym). Dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, człowiek zmienia to środowisko, częs [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:34 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 25.6, Głosów: 56, Autor: GOSIA288

Śląsk

ŚLĄSK, hist. dzielnica Polski w dorzeczu górnej i środk. Odry. W VIII-IX w. zamieszkany przez plemiona zachodniosłow., m.in. Ślężan (w rejonie góry Ślęży; - Ślązacy ) [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:30 , Wyświetleń: 3087 , Ocena: 14.95, Głosów: 257, Autor: pawlukewa

Śiąga - I semestr III klasa LO

51,5% -brunatnoziemne-lasy,nieupraewy,w calej polsce,pln cz. poj.mazur. 25%-bielicowe-iglaste,piaski i zwiry uboga w skl.pokarm.bory tucholskie,zielona gora,olba z pisa dolina sanu [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:17 , Wyświetleń: 2353 , Ocena: 37.06, Głosów: 79, Autor: pawlukewa

Ściągi z geografii (definicje, rolnictwo, uprawy)

Rolnictwo-podstawowa gałąź produkcji materialnej, wytwarza produkty żywnościowe i surowce przemysłowe poprzez uprawę roślin i chów zwierząt. Wykorzystuje ona zasoby oraz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:25 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 37.88, Głosów: 49, Autor: sylwester811

Ściąga z klimatu, gleb, etapów powstawania M. Bałtyckiego i inne bzdury których trzeba się uczyć.

Czynniki kształtujące klimat :a)pozameteorologiczne - położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych , warunkuje kąt padania promieni słonecznych - odle [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:18 , Wyświetleń: 2147 , Ocena: 86.69, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Ściąga z geografii (Konurbacja, cechy miast itd.)

8. KONURBACJA - forma aglomeracji miejskiej, na ogół o charakterze przemysłowym, wyróżniająca się brakiem jednego ośrodka. W PL wyróżniamy konurbację Górnośląską, je [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:21 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 50.18, Głosów: 50, Autor: ew.la

Ściąga z geografi Polski

Rzeźba terenu PL przed zlodowaceniem-Sudety,Karpaty,G.Świętokrzyskie,Pas Wyżyn,brak wzniesień morenowych,południowa część Bałtyku była londem,inny układ sieci rzecznej, [...]

Dodano: 2008-03-27 12:20:43 , Wyświetleń: 2358 , Ocena: 15.98, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

Ściaga:minerały, trzęsienia, skały...

w załączniku [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:19 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 18.07, Głosów: 81, Autor: elkakida

Łódź - stare miasto

Na terenie ziemi sieradzko - łęczyckiej w XI i XII wieku funkcję miasta pełniła Łęczyca.Wolibórz oddziaływał na Łódź jedynie jako ośrodek zarządu dóbr biskupstw [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:16 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 10.77, Głosów: 136, Autor: ew.la

Łemkowie

Łemkowie, grupa etniczna zasiedlająca obszar Karpat od rzeki Osławy i Laborca na wschodzie po dolinę rzeki Poprad na zachodzie. Ukształtowana w długim procesie historycznym, [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:47 , Wyświetleń: 2335 , Ocena: 11.27, Głosów: 199, Autor: elkakida

wyżyny polskie podsumowanie

wszystko jest w załączniku (jest to tabela microsoft word)materiał dla klasy IIgim [...]

Dodano: 2009-02-06 11:56:50 , Wyświetleń: 2385 , Ocena: 53.26, Głosów: 49, Autor: elkakida

witar i sfery

I. WiatrDziałanie wiatru jest szczególnie skuteczne gdy: materiał skalny jest rozdrobniony, nie ma pokrywy ro¬ślinnej, grunt jest przesuszony i niezamarzniety. Obs [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:13 , Wyświetleń: 2343 , Ocena: 14.37, Głosów: 125, Autor: ew.la

wiatr w życiu człowieka

PLAN:1.Pojęcie wiatru.2.Wiatromierz.3.Wiatrak4.Silnik wietrzny.5.Wiatrowy zakład energetyczny.6.Energia wiatru.7.Prędkość wiatru w minionych dn [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:35 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 23.44, Głosów: 61, Autor: sylwester811

uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt

Uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt.Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Orga [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:22 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 19.17, Głosów: 62, Autor: sylwester811

troposfera - sciaga

Troposfera do ok. 11kmStratosfera do 50km – ozonosferaMezosfera do ok. 85kmTermosferaEgzosferaPogoda to fizyczny stan atmosfery w danym momencie na d [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:33 , Wyświetleń: 2098 , Ocena: 14.61, Głosów: 120, Autor: ew.la

szklarska poreba - karkonosze

PRZYRODAWalory przyrodnicze tych gór spowodowały, że w 1959 roku utworzono tu Karkonoski Park Narodowy. Rozciąga się on na powierzchni ponad 5,5 tysiąca ha, zarówno po p [...]

Dodano: 2008-06-12 19:57:12 , Wyświetleń: 1854 , Ocena: 27.05, Głosów: 55, Autor: tom

spis roślin chronionych w Polsce

Ministerialne rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt i roślin wymienia je często większymi od gatunku jednostkami systematycznymi. Aby więc okreslić czy dany gatunek [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:54 , Wyświetleń: 17809 , Ocena: 45.56, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

skały osadowe

Skały osadoweSkała osadowa to skała, która powstała przez nagromadzenie się minerałów przenoszonych przez czynniki zew(egzogeniczne),kolejne ich osadzanie lub strącani [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:33 , Wyświetleń: 2447 , Ocena: 14.43, Głosów: 137, Autor: ew.la

skały magmowe-klasyfikacja

KLAS. SKAŁ MAGMOWYCHminerał-naturalny składnik litosfery, ciało o stałym składzie chem. i tych samych właściwościach fiz.skała-skupisko jednorodnych lub różnoro [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:37 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 17.93, Głosów: 90, Autor: ew.la

skamieniałości

Skamieniałość to każda pozostałość lub ślad, taki jak muszle, kości lub odciski stóp zachowane w skałach i stopniowo przemieniające się również w skały. Pozostało [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:00 , Wyświetleń: 2582 , Ocena: 18.73, Głosów: 165, Autor: tom

siły kształtujące Ziemię

Struktury tektoniczne:Uskok - przesuniecie warstw skalnych w pionie (u. zrzutowy) lub w poziomie (u. przesuwczy).Rów tektoniczny - obszar ograniczony podłużnymi uskokami [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:43 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 24, Głosów: 64, Autor: sylwester811

sciaga z hydrosfery

HYDROSFERA,wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym;, woda na Ziemi [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:28 , Wyświetleń: 2220 , Ocena: 18.14, Głosów: 110, Autor: pawlukewa

równik, obliczanie kąta padania promieni słonecznych na ziemię [ściąga]

OBWÓD RÓWNIKA- 40076, DŁ. POŁ. 20 004 RUCH OBROTOWY- DOOKOŁA WŁASNEJ OSI, Z ZACH. NA WSCH.1 PEŁNY OBRÓT TRWA 24 H, W CIĄGU 1 H ZIEMIA OBRACA SIĘ O 150, O 10 W CIAGU 4 [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:31 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 24.12, Głosów: 58, Autor: sylwester811

pytania maturalne (1)

Geografia gospodarcza świata1. Które obszary świata i dlaczego charakteryzują się postępującymi i niekorzystnymi zmianami środowiska geograficznego.2. Migracje ludn [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:48 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 17.48, Głosów: 101, Autor: ew.la

przyczyny degradacji gleb

Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja.Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:44 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 23.41, Głosów: 78, Autor: ew.la

przemysł

Przemysł, dział nieroln. produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych roz [...]

Dodano: 2008-03-19 12:34:23 , Wyświetleń: 3348 , Ocena: 18.53, Głosów: 218, Autor: ew.la

przemysl paliwowo-energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju. Baza surowcowa:- węgiel kamienny ̵ [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:17 , Wyświetleń: 55535 , Ocena: 1913.1, Głosów: 40, Autor: sylwester811

procesy endogeniczne i egzogeniczne

Spis treści:1. Procesy egzogenicznea) Wietrzenie-wietrzenie mechaniczne-wietrzenie chemiczne-wietrzenie biologiczne b) Działalność wód podziemnych (zja [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:37 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 22.69, Głosów: 67, Autor: ew.la

powłoka ziemska, kartografia,siatka geograficzna,siatka geograficzna,rodzaje siatek,mapa, podział mapy (2)

Geografia to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzki sp [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:29 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 26.84, Głosów: 72, Autor: sylwester811

powłoka ziemska, kartografia,siatka geograficzna,siatka geograficzna,rodzaje siatek,mapa, podział mapy (1)

Geografia to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzki sp [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:30 , Wyświetleń: 2755 , Ocena: 102.12, Głosów: 40, Autor: sylwester811

podlaskie

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZEWojewództwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środow [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:34 , Wyświetleń: 2523 , Ocena: 12.27, Głosów: 213, Autor: pawlukewa

państwa europy wschodniej

Ukraina: p.:603.7tyslud: 52mln stol:Kijów(2,6)Miasta:Kyjiw,Doniesk,Charkow,Odessa,TarnopolŻytomież, Rzeki:Dniepr,Dniestr,Desra,Horyń,Donieck, Rolnic [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:41 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 25.01, Głosów: 82, Autor: sylwester811

opis granic polski

OPIS GRANIC POLSKIZ NIEMCAMI (456km)Wyspa Uznam, Zalew Szczeciński, Zatoka Wartno, w kierunku pd. - wsch. na zach. od Szczecina i Gryfina, osiąga koryto Odry i Odrą do N [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:23 , Wyświetleń: 1953 , Ocena: 12.75, Głosów: 117, Autor: sylwester811

opady&temperatura

Opady spadające na ziemię powstają, gdy krople wody i kryształki lodu osiągną rozmiary, przy których prądy występujące w chmurze nie mogą ich utrzymać. Do pomiarów [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:30 , Wyświetleń: 2009 , Ocena: 17.06, Głosów: 100, Autor: ew.la

obszary wydobycia wegla br. i kamiennego - sciaga

OBSZARY WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO, BRUNATNEGO NA ŚWIECIE. NAJWIĘKSI PRODUCENCI I EKSPORTERZYNajwięksi producenci węgla kamiennego:Chiny – 34,6USA – 24 [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:23 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 27.49, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

Gdynia- prawa miejsk.1926 W ciągu kilkunastu lat przekształciła Się z małej wioski na big ośr. Pot-miejski Przez wysiłek narodu zbudowano tu 1 z nowoczesnych portów w świe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:18 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 26.32, Głosów: 58, Autor: sylwester811

klimat - morze

I.Klimat Polski1.Pogoda – aktualny stan atmosfery Klimat – średni stan pogody na jakimś obszarze mierzony w czasie przez kilka lat2.Czynniki kształt [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:22 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 10.64, Głosów: 181, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?