Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wskaż na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności. Jak postrzegasz na tym tle sytuacje polski? Oceń możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludn (1)

Wskaż na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności. Jak postrzegasz na tym tle sytuacje polski? Oceń możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności.ODP.Ba [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:43 , Wyświetleń: 106465 , Ocena: 4976.85, Głosów: 32, Autor: tom

Rozmieszczenie zasobow wegla kamiennego na swiecie

Najbardziej rozpowszechnionym surowcem energetycznym jest węgiel. Zaspokaja on 29% światowego zapotrzebowania energetycznego. Węgiel wydobywa się w :- Chinach – Z [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:16 , Wyświetleń: 128695 , Ocena: 4850.18, Głosów: 32, Autor: sylwester811

Wskaż na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności. Jak postrzegasz na tym tle sytuacje polski? Oceń możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludn (2)

Wskaż na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności. Jak postrzegasz na tym tle sytuacje polski? Oceń możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności.ODP.Ba [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:42 , Wyświetleń: 106945 , Ocena: 4040.05, Głosów: 40, Autor: tom

Rozmieszczenie ludności na świecie i czynniki wpływające na to

Od zarania dziejów ludzie przemieszczali się po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzisiaj perspektywa lepszych warunków [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:14 , Wyświetleń: 25565 , Ocena: 3611, Głosów: 10, Autor: Mafej

Przedstaw terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podział administracyjny, jego cechy i granice.

Terytorium RP zminiało się wielokrotnie. Zawsze jednak obejmowało obszary dorzecza Warty i Wisły, między Karpatami a Morzem Bałtyckim. Współczesne terytorium Polski został [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:38 , Wyświetleń: 22507 , Ocena: 2963.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.

Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.ODP. Rozwój społeczno-gospod [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:26 , Wyświetleń: 83607 , Ocena: 2949.71, Głosów: 34, Autor: tom

Przedstaw znaczenie gospodarcze rybołówstwa morskiego na Swiecie z uwzględnieniem przemysłu rybnego w Polsce.

Rybołóstwo na świecie odgrywa ważną rolę, ma ważne znaczenie gospodarcze: zdrowa żywność - ryby oraz przetwory rybne, poszukiwane w świecie. W Polsce rybołóstwo morski [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:56 , Wyświetleń: 23281 , Ocena: 2855, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Przedstaw walory i rozwój turystyki jako wyraz kultury współżycia człowieka z przyrodą. Omów wybrane regiony i ośrodki turystyczne na świecie i w

POLSKATurystyka i wypoczynek: - góry (Karpaty, Sudety (Kotlina Kłodzka, Jeleniogórska))- morze, rejon nadmorski,- rejon pojezierzy- Wyżyna Małopolska (G. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:59 , Wyświetleń: 22506 , Ocena: 2845.33, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Minerały (4)

Minerał to substancja chemiczna powstała w przyrodzie, o określonym składzie i określonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Z minerałów jest zbudowana skorupa zie [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:30 , Wyświetleń: 3927 , Ocena: 2699, Głosów: 0, Autor: elkakida

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski – KRAKÓW.

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przycz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:20 , Wyświetleń: 80171 , Ocena: 2627.75, Głosów: 51, Autor: sylwester811

Inwentaryzacja jezior i rzek w powiecie starogardzkim w zakresie powszechnego korzystania z wód do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Spis treści:I. Cel pracy II. Wstęp III. Podział wód naturalnych III.1. Podział rzek III.2. Podział jezior III.3. Wstępne uzda [...]

Dodano: 2008-12-31 11:30:54 , Wyświetleń: 1948 , Ocena: 2532, Głosów: 0, Autor: majka100100

Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.

Teren glacjalny (młodoglacjalny) - to teren powstały w procesie polodowcowym. Jest to teren powstały pod wpływem lodowca lub lądolodu.Krajobraz Pojezierza Suwalskiego jest [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:43 , Wyświetleń: 26168 , Ocena: 2427.53, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Kwaśne deszcze. (2)

Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki (szacuje się, ze w Europie jest [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:24 , Wyświetleń: 3203 , Ocena: 2164, Głosów: 0, Autor: tom

Słowacja (2)

Słowacja Państwo w Europie Środkowej. Na północy graniczy z Polską, na wschodzie z Ukrainą, na południu z Węgrami, na południowym zachodzie z Austrią, a na północn [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:23 , Wyświetleń: 3314 , Ocena: 2129, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ruch obiegowy ziemi (2)

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia s [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:12 , Wyświetleń: 2823 , Ocena: 2128, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rozmieszczenie elektrownii w Polsce

Lokalizacja Przemysłu energetycznego w Polsce. Przemysł elektroenergetyczny obejmuje pozyskiwanie surowców energetycznych, wytwarzanie z nich energii elektrycznej i cieplnej [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:51 , Wyświetleń: 29571 , Ocena: 2104.24, Głosów: 20, Autor: elkakida

Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata. (2)

Warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne różnicują poziom życia mieszkańców Ziemi. Na poziom ten ma wpływ również zróżnicowanie ludzi pod względem rasowym, religijnym [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:32 , Wyświetleń: 2698 , Ocena: 2021, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rozwoj przemyslu samochodwego w Polsce

Transport samochodowy – odbywa się przede wszystkim na drogach kołowych o nawierzchni twardej i gruntowej, tworzących najbardziej gęstą sieć transportową. Umożliwiaj [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:39 , Wyświetleń: 23176 , Ocena: 1990.23, Głosów: 21, Autor: elkakida

przemysl paliwowo-energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Przemysł energetyczny jest podstawą wszelkiej działalności produkcyjnej i jest głównym miernikiem poziomu gospodarczego kraju. Baza surowcowa:- węgiel kamienny ̵ [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:17 , Wyświetleń: 55535 , Ocena: 1913.1, Głosów: 40, Autor: sylwester811

Omów budowę geologiczną, florę i faunę Tatr jako przykład krainy o krajobrazie wysokogórskim.

Tatry to kraina geograficzna o krajobrazie wysokogórskim. Są najwyższym pasmem Karpat z zaznaczona piętrowością roślinności. Tatry mają wysokogórską rzeźbę polodowcow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:41 , Wyświetleń: 30674 , Ocena: 1867.52, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Wielkie odkrycia geograficzne - Portugalia.

Wiek XV rozpoczął się w dziejach poznania świata nową epokę, którą nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych. Z początku Xv wieku środkowa południa i południowo-w [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:57 , Wyświetleń: 28964 , Ocena: 1814.91, Głosów: 21, Autor: Mafej

Woliński Park Narodowy (1)

Wyspa Wolin to jeden z najbardziej interesujących obszarów północno-zachodniej Polski. Jest kilka powodów, które stanowią o indywidualności geograficznej tego terenu. Zalic [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:08 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 1800, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej zwiazane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formyrzezby terenu występujace na granicachpłyt. Jakie proce

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej zwiazane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formyrzezby terenu występujace na granicachpłyt. Jakie procesy tam występujace są & [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:42 , Wyświetleń: 82048 , Ocena: 1733.27, Głosów: 55, Autor: tom

Rozmieszczenie zasobow ropy naftowej na swiecie

Drugim surowcem energetycznym (po weglu kamiennym) jest ropa naftowa. Jej rozmieszczenie na świecie jest nierównomierne:- około 65% zasobów ropy naftowej znajduje się w ba [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:17 , Wyświetleń: 56738 , Ocena: 1728.89, Głosów: 43, Autor: sylwester811

Wysypy Kanaryjskie

Wyobraźcie sobie plażę czarną jak smoła. Albo papugę, która... jeździ na rowerze. A widzieliście kiedyś boisko w kraterze wulkanu? Nie? To pojedźcie na Wyspy Kanaryjskie [...]

Dodano: 2008-03-19 15:40:55 , Wyświetleń: 100016 , Ocena: 1718.6, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

Charakterystyka środowiska naturalnego Sudetów (2)

Sudety to pasmo górskie w środkowej Europie, północno-wschodnie ograniczenie Masywu Czeskiego, położone na terytorium Polski, Czech i częściowo Niemiec. Ciągnie się od Br [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:01 , Wyświetleń: 11303 , Ocena: 1674.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

GOP - Górnośląski Okręg Przemysłowy

W ostatnich latach przemysł systematycznie traci w Polsce na znaczeniu jako miejsce pracy i zarobkowania Polaków. Po pewnym okresie fetyszyzacji przemysłu nadszedł czas racjona [...]

Dodano: 2008-11-01 18:46:03 , Wyświetleń: 32181 , Ocena: 1655.14, Głosów: 34, Autor: Mafej

Klimat umiarkowany chłodny morski

Klimat - długookresowy charakterystyczne reżim pogody na określonym obszarze, uwarunkowanym bilansem cieplnym, cyrkulacją atmosferyczną, cechami podłoża atmosfery i działal [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:34 , Wyświetleń: 20880 , Ocena: 1575.81, Głosów: 20, Autor: elkakida

Omów procesy glebotwórcze, przedstaw typy gleb oraz oceń przydatność rolniczą gleb na świecie.

Proces glebotwórczy zaczyna się gdy organizmy a głównie roślinność wkraczają na powierzchnię wietrzrejącą litosfery. Obejmuje on mineralizację materii organicznej, pow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:29 , Wyświetleń: 26522 , Ocena: 1550.36, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Trzesienia Ziemi

Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:08 , Wyświetleń: 2381 , Ocena: 1549, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Morze Bałtyckie (4)

Bałtyckie Morze,tzw. Bałtyk stanowi część Oceanu Atlantyckiego,jest to morze śródlądowe położone między Europą Środkową i Północno-Wschodnią a Półwyspem Skandyna [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:30 , Wyświetleń: 2446 , Ocena: 1493, Głosów: 0, Autor: ew.la

Rozmieszczenie ludności na świecie (2)

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wie [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:28 , Wyświetleń: 29931 , Ocena: 1439.39, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. Wyjaśnij termin: stopień geotermiczny i omów jego znaczenie w eksploatacji bogactw mineralnych w kopalniach głębin

Wnętrze Ziemi składa się z trzech głównych stref: jądra, płaszcza, skorupy ziemskiej.Jądro zajmuje ponad połowę średnicy Ziemi, panuje tam wysokie ciśnienie.Pł [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:26 , Wyświetleń: 28751 , Ocena: 1338.42, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na swiecie

KUKURYDZA. Dzięki licznym odmianom udaje się w licznych warunkach klimatycznych. Ma bardzo duża wydajność. Wymaga dużo ciepła, ale nie nadmiaru wilgotności. Uprawy skupiaj [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:16 , Wyświetleń: 63968 , Ocena: 1335.18, Głosów: 64, Autor: sylwester811

Żuławy Wiślane (1)

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezie [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:36 , Wyświetleń: 3582 , Ocena: 1278, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Francja - Widomosci ogólne, szczegółowe, ciekawostki itd.

HistoriaNa terenie obecnej Francji człowiek pojawił się w epoce środkowego paleolitu (ok. 90 – 40 tys. lat p.n.e.). Szkielety neandertalczyków znaleziono w Le Mousti [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:26 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 1276, Głosów: 0, Autor: Mafej

Klimat i zasięg lądolodów podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.

Klimat i zasięg lądolodów podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.Ostatnie zlodowacenie zostało najdokładniej poznane . Jego formy rzeźby nie zostały jeszcze zatarte dl [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:21 , Wyświetleń: 22433 , Ocena: 1259.04, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Klimat Polski i jego cechy

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego miedzy morskim a kontynentalnym.Klimat Polski jest wynikiem działania czynników: meteorolog [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:21 , Wyświetleń: 59556 , Ocena: 1251.39, Głosów: 66, Autor: sylwester811

Uprawa używek na świecie (herbata i tytoń) – wymagania glebowo-klimatyczne, rozmieszczenie upraw, główni producenci i eksporterzy.

Dzisiaj nie sposób już dociec kiedy została zaparzona pierwsza filiżanka herbaty. Według legend Chińczyków, którzy jako pierwsi zaczęli uprawiać herbatę, jej historia si [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:40 , Wyświetleń: 22145 , Ocena: 1230.72, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Omów zmiany liczby ludności w Polsce powojennej.

Zmiany rozwoju demograficznego w Polsce powojennej można podzielić na pewne etapy :- Lata bezpośrednio po II wojnie światowej były latami wysokiego przyrostu naturalnego n [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:50 , Wyświetleń: 26256 , Ocena: 1217.09, Głosów: 31, Autor: ew.la

Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.

Współczesny człowiek wykazuje duże zróżnicowanie rasowe językowe, religijne. Żyje on też na różnym poziomie cywilizacji.Rasa - wyróżniamy 3 rasy: białą (europeid [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:35 , Wyświetleń: 30545 , Ocena: 1214.34, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Panowanie Kazimierza Wielkiego i Dynastii Jagielonów w Krakowie

Panowanie Kazimierza WielkiegoWczasach panowania Kazimierza III Wielkiego zostały założone obok Krakowa dwa niezależne miasta: w 1335 otrzymała prawo miejskie osada na wi [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:41 , Wyświetleń: 19670 , Ocena: 1179.61, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Składniki klimatu i czynniki klimatotwórcze.

Klimat – ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych jej składników.Składniki klimatyczne:- temperat [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:22 , Wyświetleń: 81704 , Ocena: 1169.36, Głosów: 112, Autor: sylwester811

Wiatr.

Wiatr – poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni. Ciśnienie normalne – ciśni [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:22 , Wyświetleń: 2740 , Ocena: 1167, Głosów: 0, Autor: Mafej

Uprawa buraka cukrowego w Polsce

BURAK CUKROWY – roślina przemysłowa, okopowa.Buraki cukrowe zajmują 3% ogólnej powierzchni upraw. Są roślinami o dużych wymaganiach klimatycznych (ciepłe i wi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:19 , Wyświetleń: 58665 , Ocena: 1132.94, Głosów: 70, Autor: sylwester811

Przedstaw rozmieszczenie głównych okręgów i ośrodków przemysłowych w Polsce oraz dokonaj ich analizy pod względem gałęzi produkcji.

Górnośląski Okręg Przemysłowy (przemysł paliwowo-energetyczny i metalurgiczny), p. elektromaszynowy, maszyny ciężkie.Okręg Bielski (p. elektromaszynowy - FSO, p. lekki [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:48 , Wyświetleń: 23710 , Ocena: 1109.97, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja

Procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi nazywamy procesami egzogenicznymi, dążą one do wyrównania nierówności skorupy ziemskiej powstałych w wyniku procesów en [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:28 , Wyświetleń: 26035 , Ocena: 1099.22, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Przedstaw struktury tektoniczne na kuli ziemskiej: wulkany, orogenezy, trzęsienia ziemi.

Procesy geologiczne wewnętrzne obejmują zjawiska plutoniczne, wulkany, ruchy górotwórcze, lądotwórcze, trzęsienia Ziemi.Wulkanizm- ogół zjawisk związanych z wydobywan [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:32 , Wyświetleń: 23244 , Ocena: 1082.68, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.Minerały któr [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:31 , Wyświetleń: 25602 , Ocena: 1076.31, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Rozmieszczenie ludności na świecie (3)

Ludność to ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa lub wszystkich krajów świata. Trzy cechy ludności są przedmiotem badań demograficznych: jej stan, struk [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:13 , Wyświetleń: 26680 , Ocena: 1074, Głosów: 35, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?