Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

geografia

Człowiek a klimat?W powszechnym przekonaniu, kształtowanym przez media, klimat Ziemi ociepla się. Wini się za to człowieka, który zwiększa naturalny efekt cieplarniany, [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:15 , Wyświetleń: 14076 , Ocena: 6.75, Głosów: 1449, Autor: sylwester811

Wiatry

Bryzy, wiatry zmieniające swój kierunek w rytmie dobowym. Przyczyną są różnice w nagrzewaniu się lądu i morza. W dzień wieją znad morza na ląd, w nocy - w odwrotnym kier [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:18 , Wyświetleń: 3332 , Ocena: 7.6, Głosów: 480, Autor: Michalk88

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 6346 , Ocena: 13.07, Głosów: 375, Autor: agacjo

Degradacja środowiska (3)

DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój go [...]

Dodano: 2009-08-30 10:36:00 , Wyświetleń: 54329 , Ocena: 81.48, Głosów: 374, Autor: jeloon

Degradacja środowiska (1)

Rozwój nauki, techniki i przemysłu oddziałowuje niekorzystnie na środowisko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.Poważne zagrożenia przez działanie człowi [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:18 , Wyświetleń: 50296 , Ocena: 212.65, Głosów: 366, Autor: pawlukewa

Pedosfera

Na powierzchni Ziemi zachodzą bardzo intensywne procesy wietrzenia, w wyniku których powstaje zwietrzelina. Zwietrzałe skały stają się luźne, porowate, pochłaniają oraz za [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:34 , Wyświetleń: 4105 , Ocena: 8.28, Głosów: 364, Autor: tom

Ochrona Wód

Temat: OCHRONA WÓDDziałania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzy [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:30 , Wyświetleń: 3863 , Ocena: 8.85, Głosów: 334, Autor: sylwester811

Teoria plyt litosfery

Litosfera, czyli sztywna otoczka Ziemi składa się z dziesięciu wielkich płyt litosfery (kry) i kilku mniejszych. Wielki płyty tworzące kontynenty (około 30 km grubości) naz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 5295 , Ocena: 15.71, Głosów: 329, Autor: agacjo

Dzialalnosc rzek

Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji). Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe. Ze względu n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5055 , Ocena: 16.7, Głosów: 315, Autor: agacjo

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:35 , Wyświetleń: 5340 , Ocena: 14.47, Głosów: 307, Autor: agacjo

Morze

Niszcząca działalność morzawoda mórz oceanów znajduje się w stałym ruchu.Ruch ten przejaia się w postaci prądów morskich,przypływów,odpływów,falowania . Przpływy i [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:19 , Wyświetleń: 2699 , Ocena: 8.44, Głosów: 304, Autor: GOSIA288

Procesy krasowienia skal

Wody powierzchniowe i podziemne zdolne są do rozpuszczania niektórych skał, takich jak wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Procesy te zwane są procesami krasowymi lu [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5509 , Ocena: 18.68, Głosów: 298, Autor: agacjo

Dzialalnosc morza

Działalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy. Działalność [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:33 , Wyświetleń: 4808 , Ocena: 13.38, Głosów: 295, Autor: agacjo

Monako

MONAKO Wiadomości OgólnePowieszchnia wynosi-1,95 km2 Stolica-Monaco liczy 1000 osóbNajważniejsze miasta - Monte Carlo, La Condamine [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:29 , Wyświetleń: 2399 , Ocena: 8.22, Głosów: 290, Autor: ew.la

Układ Słoneczny (4)

UKŁAD SŁONECZNYPODSTAWOWE CIAŁA NIEBIESKIE BUDUJĄCY UKŁAD SŁONECZNY Jedna gwiazda-Słońce 9 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:09 , Wyświetleń: 2898 , Ocena: 8.33, Głosów: 289, Autor: sylwester811

Lessy

Less, jest to skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych. Składa się głównie z drobnych ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) oraz minerałów ilastych (10 [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:15 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 8.8, Głosów: 287, Autor: GOSIA288

Mekka

MEKKA, ŚWIĘTY MECZET Z AL.-KABĄ, Mekka jest rodzinnym miastem Proroka Mahometa. W oczach miliarda muzułmanów uchodzi za matkę miast i najświętsze miasto islamu. W Mekce wsz [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:23 , Wyświetleń: 2563 , Ocena: 9.21, Głosów: 285, Autor: Michalk88

Metody datowania skal i zjawisk

Metody badań geologicznych służą do odtwarzania przeszłości Ziemi i wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie oraz wyjaśnienia tych procesów. Jednym z istotnych [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:32 , Wyświetleń: 4288 , Ocena: 12.5, Głosów: 284, Autor: agacjo

Dziura ozonowa

Kiedy na szerszą skalę zastosowano związek CCl2F2 zwany freonem 12 oraz inne fluoropochodne metanu i etanu (nazwanych wspólne freonami lub CFC) do produkcji aerozoli, [...]

Dodano: 2009-08-30 10:48:00 , Wyświetleń: 27439 , Ocena: 90.63, Głosów: 284, Autor: jeloon

RPA (1)

PLAŻE Biały miękki piasek. Przypływowe jeziorka. Wysokie fale. Ciepła lub zimna woda morska. W zależności na którym wybrzeżu jesteś, będziesz, zachodnie czy połudn [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:11 , Wyświetleń: 11744 , Ocena: 8.78, Głosów: 283, Autor: pawlukewa

Lawiny

Lawiny-gwałtowne przemieszczanie spadanie staczanie zwietrzeliny piargu śniegi i ludu ze stromego stoku.Podział lawin ze względu na materiał:kamieniste(powstają w wyniku obry [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:15 , Wyświetleń: 2659 , Ocena: 9.12, Głosów: 282, Autor: GOSIA288

Perm

Perm, szósty (najmłodszy) okres ery paleozoicznej. Początek ok. 280 mln lat temu, czas trwania 50 mln lat. Dzieli się na dwie epoki: perm dolny (czerwony spągowiec) i górny [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:33 , Wyświetleń: 3129 , Ocena: 11.95, Głosów: 281, Autor: Mafej

Zjawisko trzesienia Ziemi

Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej, których przyczyna jest rozchodzenie się fal sprężystych, zwanych sejsmicznymi z głębszych sfer Ziemi. Miej [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:38 , Wyświetleń: 4485 , Ocena: 13.77, Głosów: 280, Autor: agacjo

Eurazja

EURAZJA Opracował :Konrad PrzygodzkiEURAZJAPołożenieJuż od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:53 , Wyświetleń: 2866 , Ocena: 8.32, Głosów: 280, Autor: sylwester811

chmury

Chmury1.Definicja :Chmura - widzialny zbiór mikroskopijnych ( o średnicy nie przekraczającej 100 mikrometrów ) kropelek wody i ( lub ) kryształków lodu unoszącyc [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:56 , Wyświetleń: 2605 , Ocena: 8.95, Głosów: 278, Autor: sylwester811

Skała

Skala wyraża stosunek długości odcinka na mapie do długości odpowiedniego odcinka w terenie - precyzyjniej:do długosci rzutu tego odcinka na geoidę, elipsoidę bądź kulę. [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:21 , Wyświetleń: 2608 , Ocena: 9.67, Głosów: 277, Autor: GOSIA288

ery (1)

ARCHAIK:era najstarsza (3 mld lat - 1,5 mld lat temu). Skały magmowe i metamorficzne - z nich zbudowane są stare tarcze kontynentów. Miały miejsce potężne ruchy górotwó [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:05 , Wyświetleń: 4331 , Ocena: 9.56, Głosów: 276, Autor: sylwester811

USA (2)

Stany Zjednoczone Ameryki PólnocnejStany Zjednoczone Ameryki Północnej to państwo związkowe składające się z 50 stanów. USA są republiką o ustroju federacyjnym z [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:45 , Wyświetleń: 3417 , Ocena: 14.36, Głosów: 276, Autor: ew.la

Minerały (1)

Minerały1. Talk- związek chemiczny o wzorze 3MgO*4SiO2*H2O, minerał barwy białej , zielonej lub żółtej o perłowym połysku. 1 w skali Mohsa, jest tłusty w dotyku dzia [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:44 , Wyświetleń: 3391 , Ocena: 7.73, Głosów: 275, Autor: sylwester811

Wulkany (3)

WULKANY: Zjawiska wulk. bada wulkanologia. Wulkanizm odegrał i nadal odgrywa b. dużą rolę w kształtowaniu powierzchni Ziemi. Zjawiska W. związane są z wydobywaniem się magm [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:54 , Wyświetleń: 2615 , Ocena: 8.17, Głosów: 274, Autor: pawlukewa

Charakterystyka wybranego okregu przemyslowego

Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym Polski (2.5 tyś. zakładów przemysłowych) Ustępuje mu jedynie GOP. W jego skład wchodzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:37 , Wyświetleń: 28905 , Ocena: 146.38, Głosów: 273, Autor: agacjo

Sydney

To piękne miasto bywa nazywane światowa stolicą szczęśliwego życia. Dlaczego? Jest wiele powodów. Już samo położenie Sydney przywodzi na myśl krainę marzeń, relaksu i [...]

Dodano: 2008-03-19 15:40:51 , Wyświetleń: 120735 , Ocena: 603.67, Głosów: 273, Autor: pawlukewa

Mazury

GIŻYCKOMiasto leży na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, w regionie zwanym Krainą Tysiąca Jezior. Miasto powstało na miejscu pruskiej osady, która istnia [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:55 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 9.39, Głosów: 271, Autor: sylwester811

Skały (1)

Skorupę ziemską tworzą skały, które składają się z minerałów. Minerał to naturalny składnik skorupy ziemskiej o stałym składzie chemicznym i stałych właściwościac [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:31 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 8.79, Głosów: 270, Autor: tom

Geografia jako nauka

TEMAT: Geografia jako nauka1. Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym oraz o zwi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:06 , Wyświetleń: 2971 , Ocena: 12.21, Głosów: 269, Autor: sylwester811

Seul

SEUL, Soul, Seoul, stol. Korei Pd., w pn.-zach. części kraju, nad rz. Han-gang, 90 km od jej ujścia do M. Żółtego. - 10,9 mln mieszk. (1991), zespół miejski 16,3 mln mieszk [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:24 , Wyświetleń: 2692 , Ocena: 9.93, Głosów: 269, Autor: Michalk88

Skały (3)

1. Wyjaśnij proces ruchu płyt litosfery (podaj przykłady stref ryftu i subdukcji)TEKTONIKI PŁYT TEORIA to współcześnie powszechnie przyjmowana, teoria geotektoniczna tł [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:37 , Wyświetleń: 5354 , Ocena: 17.7, Głosów: 268, Autor: Michalk88

Polska

lokalizacja: Środkowa Europastolica: Warszawaludność: 38 606 922powierzchnia całkowita: 312 683,00 km2powierzchnia lądowa: 304 510,00 km2powierzchnia wodna [...]

Dodano: 2008-02-02 12:05:50 , Wyświetleń: 2576 , Ocena: 8.35, Głosów: 267, Autor: sylwester811

Mapy

Wyróżniamy 4 typy map kartograficznych:- walcowe-płaszczyznowe-stożkowe-umowneCechy odwzorowań kartograficznych:Rdz. siatkiPrzeważający kszta [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:34 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 10.13, Głosów: 265, Autor: ew.la

Uran (2)

URAN Uran-siodma, licząc wg rosnącej odległości od Słońca, planeta Układu Słonecznego, odkryta przez Wilia ma Herschela w 1781 roku, zatem nie znana w staroztnosci. Tradyc [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:58 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 10.03, Głosów: 264, Autor: sylwester811

Bajkał

BAJKAŁ, jezioro w azjat. części Rosji, najgłębsze na Ziemi, w rowie tektonicznym, lustro wody na wys. 456 m; otoczone górami o wys. ponad 2500 m; pow. 31,5 tys. km2 (w tym 27 [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:18 , Wyświetleń: 2533 , Ocena: 9.54, Głosów: 264, Autor: Michalk88

Jezioro

Jezioromisa jezierna wypełniona wodą majaca charakter stojący.W jeziorach zgromadzone jest 280.0003 wody.Znajduje się 2,7.000.0003co stanowi ok.1,8%powierzchni ladowej kuli zie [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:14 , Wyświetleń: 2671 , Ocena: 9.32, Głosów: 263, Autor: GOSIA288

Bangkok

BANGKOK, Krung Thep, stol., gł. miasto i port Tajlandii. - 5,9 mln mieszk. (zespół miejski, 1990). Położony na deltowej równinie rz. Menam, ok. 40 km od jej ujścia do Zat. T [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:19 , Wyświetleń: 2462 , Ocena: 8.91, Głosów: 263, Autor: Michalk88

Fudżi

FUDŻI, Fuji-san, wulkan na wyspie Honsiu, najwyższy szczyt Japonii, na pd.-zach. od Tokio; wys. 3776 m; średnica krateru 600 m, głęb. 200 m; wierzchołek przez większą czę [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:21 , Wyświetleń: 2595 , Ocena: 9.61, Głosów: 263, Autor: Michalk88

Kreta

KRETAKreta jest czymś więcej niż jedną z greckich wysp. Często, zwłaszcza w miastach lub na rozwiniętym północnym wybrzeżu, nie ma się wcale wrażenia, że to wy [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:27 , Wyświetleń: 2512 , Ocena: 9.91, Głosów: 262, Autor: ew.la

Malta

Wiadomości ogólne Powierzchnia kraju-316km2 Stolica VALETTA-9200mieszkańców Najwarzniej [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:29 , Wyświetleń: 2619 , Ocena: 10.85, Głosów: 261, Autor: ew.la

TPN

W drugiej połowie XIX w. w tatrzańskich lasach powstały wielkie szkody co spowodowało, że społeczeństwo polskie zaczęło się domagać ich ochrony.W 1884 Podhale z zostało [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:28 , Wyświetleń: 2615 , Ocena: 10.45, Głosów: 261, Autor: Mafej

Akropol

Wszystko w Atenach wydaje się być wybudowane w odniesieniu do Akropolu, 156-metrowej skały, dominującej nad miastem. Jest dobrze widoczna z każdej części Aten. Białe kolumn [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:11 , Wyświetleń: 2696 , Ocena: 9.69, Głosów: 260, Autor: Michalk88

Stepy

Stepy to rozległe, bezdrzewne obszary porośnięte roślinnością trawiastą. Występują w obrębie strefy umiarkowanej i w głębi kontynentów. Obszary stepowe zostały w [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:36 , Wyświetleń: 2565 , Ocena: 9.85, Głosów: 260, Autor: Michalk88

Azja

JaponiaŚrodowisko Japonia składa się z około 3000 wysp , które tworzą długi łańcuch ciągnący się wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji . Największymi wys [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:52 , Wyświetleń: 2725 , Ocena: 9.36, Głosów: 258, Autor: sylwester811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?