Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Omów konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi: oświetlenie i ogrzewanie Ziemi w ciągu roku.

Ruch obiegowy Ziemi to ruch wokół słońca po orbicie eliptycznej. Powoduje on, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, a więc występują pory roku ora [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:47 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 28.79, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Przedstaw rozmieszczenie głównych okręgów i ośrodków przemysłowych w Polsce oraz dokonaj ich analizy pod względem gałęzi produkcji.

Górnośląski Okręg Przemysłowy (przemysł paliwowo-energetyczny i metalurgiczny), p. elektromaszynowy, maszyny ciężkie.Okręg Bielski (p. elektromaszynowy - FSO, p. lekki [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:48 , Wyświetleń: 23710 , Ocena: 1109.97, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Omów główne ośrodki przemysłu włókienniczego w Polsce.

Centrum Polskiego włókiennictwa znajduje się w Łodzi - Łódzki Okręg Przemysłowy - dominuje tu przemysł lekki, zatrudnia 1/3 polskich włókienników, produkuje 50% tkanin [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:49 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 65.17, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Omów problemy żywnościowe świata rejony produkcji środków żywności a główne skupiska ludności na świecie.

Problemy żywnościoweBadaniem stanu wyżywienia ludności świata, problemami żywnościowymi zajmują się: FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnict [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:50 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 21.7, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Przedstaw główne rejony upraw roślinnych na świecie i w Polsce.

ŚWIATPodstawowe znaczenie w wyżywieniu świata ma produkcja zbóż. Najważniejsza jest: Pszenica - uprawia się ją wszędzie. Głównym dostawcą pszenicy w światowym hand [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:51 , Wyświetleń: 26393 , Ocena: 927.68, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Omów główne obszary hodowli zwierząt gospodarskich na świecie i w Polsce.

ŚWIATChów bydła (kierunek mleczny) - rozwija się tam gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory (w pobliżu wielkich miast). Kierunek mięsny (roz [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:51 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 28.3, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Omów budowę atmosfery jako zewnętrznej powłoki kuli ziemskiej.

Atmosfera składa się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem oraz z drobnych cząstek stałych i ciekłych tzw. aerozoli. Stałymi składnikami powietrza są: tlen (21%), azot (78% [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:52 , Wyświetleń: 1638 , Ocena: 44.15, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Omów przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce.

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.- rzeźba terenu - gł. równinne lub lekko faliste tereny, wpływa na mechanizację prac polowych (w górach trudno).- klimat, pogo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:53 , Wyświetleń: 2826 , Ocena: 31.83, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Omów cechy Polskiego rolnictwa, jego zróżnicowanie przestrzenno-własnościowe i perspektywy rozwoju w perspektywie członkostwa Polski w Uni Europe

RolnictwoGłowny producent żywności, winno być traktowane jako najważniejszy dział gospodarki narodowej. Samowystarczalność w zakresie wyżywienia należy do podstawowyc [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:54 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 71, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Omów stan gospodarki leśnej oraz przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.

LeśnictwoW odległej przeszłości obszar obecnej Polski był prawie cały porośnięty lasem. Człowiek przystosowując środowisko do własnych potrzeb doprowadził do silne [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:55 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 164.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Przedstaw znaczenie gospodarcze rybołówstwa morskiego na Swiecie z uwzględnieniem przemysłu rybnego w Polsce.

Rybołóstwo na świecie odgrywa ważną rolę, ma ważne znaczenie gospodarcze: zdrowa żywność - ryby oraz przetwory rybne, poszukiwane w świecie. W Polsce rybołóstwo morski [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:56 , Wyświetleń: 23281 , Ocena: 2855, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Wyjaśnij pojęcie komunikacji. Jakie jej działy uważasz za najważniejsze we współczesnym świecie?

Komunikacja - dział gospodarki zajmujący się przemieszczaniem ładunków i osób oraz informacji. Komunikacja obejmuje transport i łączność. Jest ona jednym z głównych czy [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:56 , Wyświetleń: 10928 , Ocena: 717.04, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Dokonaj oceny sieci transportu w Polsce.

Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeniu ładunków. Położenie Polski w Środkowej Europie, dostęp do morza sprzyja rozwojowi transportu. Na terenie Polski Krzyżująs [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:57 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 33.66, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Omów znaczenie gospodarcze i głowne kierunki rozwoju handlu zagranicznego Polski.

Handel zagraniczny stanowi dla każdego kraju b.ważną dziedzinę w rozwoju społ-gosp. kraju. Przedmiotem wymiany międzynarodowej są surowce, produkty, usługi, transfer (przek [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:58 , Wyświetleń: 1323 , Ocena: 33.55, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Przedstaw walory i rozwój turystyki jako wyraz kultury współżycia człowieka z przyrodą. Omów wybrane regiony i ośrodki turystyczne na świecie i w

POLSKATurystyka i wypoczynek: - góry (Karpaty, Sudety (Kotlina Kłodzka, Jeleniogórska))- morze, rejon nadmorski,- rejon pojezierzy- Wyżyna Małopolska (G. [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:59 , Wyświetleń: 22506 , Ocena: 2845.33, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Wyjaśnij pojęcie pogody i klimatu. Przedstaw czynniki klimatyczne oraz zróżnicowanie klimatu na Ziemi.

Pogoda - aktualny stan atmosfery w danym miejscu.Składniki pogody - temp. powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, wiatr, zachmurzenie, opady oraz inne zja [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:00 , Wyświetleń: 23753 , Ocena: 695, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Omów znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego wybranych regionów świata i Polski.

Przez turystykę rozumiemy okresową zmianę miejsca pobytu, głównie w celach wypoczynkowych, poznawczych.POLSKANajbardziej atrakcyjne obszary: górskie, nadmorskie i poj [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:01 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 71, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Przedstaw zróżnicowanie świata ze względu na poziom rozwoju gospodarczego

Poziom rozwoju gospodarczego państw świata jest bardzo zróżnicowany. Miernikami poziomu gospodarczego świata są:•wielkości dochodu narodowego na jednego mieszkańc [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:01 , Wyświetleń: 24574 , Ocena: 626.26, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Omów skutki działalności gospodarczej na obszarach silnie przekształconych na terytorium Polski.

W wyniku złej rabunkowej, nieprzemyślonej działalności człowieka na terytorium Polski istnieje wiele obszarów silnie przez niego przekształconych, zagrożonych. Przyczyną t [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:02 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 106.08, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Omów występujące zagrożenia dla środowiska naturalnego w Polsce oraz przedstaw metody zapobiegania jego degradacji.

Zagrożenie środowiska polego na jego zanieczyszczeniu i wyczerpywaniu się zasobów naturalnych. Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów świata. Główne źród [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:03 , Wyświetleń: 1877 , Ocena: 74.94, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Omów czynniki wpływające na typy klimatów - podaj przykłady i dokonaj ich analizy.

Wraz z szerokością geograficzną zmienia się oświetlenie na Ziemi, a wraz z nim ilość docierającej energii słonecznej co ma wpływ na temp. i ciśnienie powietrza, następu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:04 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 32.47, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Wyjaśnij pojęcie hydrosfery, przedstaw jej zasoby oraz dokonaj bilansu wodnego Ziemi.

Hydrosfera to powłoka (ziemska) wodna w stanie ciekłym.Zasoby wodne Ziemi wynoszą ok. 1,4 mld km2. 94 % tej objętości to wody oceanów. Na wody hydrosfery składają się [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:05 , Wyświetleń: 10939 , Ocena: 683.29, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Bałtyk (3)

Bałtyk jest wewnątrzkontynentalnym szelfowym morzem w pn. Europie, jest odnogą oceanu Atlantyckiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morz [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:06 , Wyświetleń: 3464 , Ocena: 26.83, Głosów: 183, Autor: Michalk88

Bory Tucholskie - komplet informacji lub gotowy referat

Położenie i przyroda Obszar Borów Tucholskich, zwany również Równiną Tucholską obejmuje wycinek Polski niżowej zawarty pomiędzy 17o30’ i 18o35’ [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:08 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 85.19, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Charakterystyka społeczno-gospodarcza Ameryki Południowej

Państwa w regionie.Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Surinam, Boliwia, Ekwador,Peru,Brazylia,Paragwaj,Chile,Argentyna,Urugwaj.KOLUMBIANazwa Kolumbia pochodzi od nazwisk [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:09 , Wyświetleń: 2330 , Ocena: 200.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Efekt cieplarniany (8)

Sceptycyzm przeciwników ocieplania się klimatu zapewne osłabnie, gdyż Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPPC) ogłosił w grudniu ub.r. oficjalny raport naukowy potwi [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:10 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 25.65, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Omów warunki rozwoju produkcji rolnej na kuli ziemskiej.

Rozwój rolnictwa zależy nietylko od warunków przyziemnych ale także od nakładów kapitałowych (środki produkcji) i nakładów pracy. Ważną rolę odgrywa też mechanizacja, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:11 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 35.53, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Osady czwartorzędowe w Polsce.

Osad – jest to ogólna nazwa nagromadzenia materiału mineralnego lub organicznego, powstałego w danym miejscu w wyniku transportu, następnie sedymentac [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:12 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 16.66, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Podział polityczny świata współczesnego. Konflikty świata współczesnego i rejony ich występowania. Przemiany społeczno- gospodarcze.

Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji.Charakterystyczną cechą stosunków pan [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:14 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 69.29, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Poleski Park Narodowy

Utworzony 1 maja 1990r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990r. (Dz. U Nr 27, poz. 155 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach chełmskim i lubelsk [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:15 , Wyświetleń: 2346 , Ocena: 24.64, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Ziemia (1)

Kolejną, trzecią planetą licząc od Słońca jest Ziemia. Tu właśnie żyjemy i Ziemia dostarcza nam podstawowych danych dla zrozumienia budowy pozostałych planet i otaczając [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:16 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 12.64, Głosów: 198, Autor: Michalk88

Wulkany (5)

WulkanyWulkanizm należy do procesów endogenicznych czyli wewnętrznych, które to nieustannie działają na powierzchnię Ziemi. Procesy te chcą doprowadzić peneplery ̵ [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:17 , Wyświetleń: 2734 , Ocena: 13.27, Głosów: 172, Autor: Michalk88

Współzależnosci między strefami Ziemi

Ziemia składa się z czterech podstawowych sfer: litosfery-powłoki skalnej, hydrosfera-wszelkich wód, atmosfery-powłoki gazowej. Dzięki temu, że oddziaływania między ni [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:18 , Wyświetleń: 3458 , Ocena: 43.48, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Turystyka

Już od początku istnienia państwa pol. były notowane sporadyczne podróże zagr. jego mieszkańców; były to gł. wędrówki o charakterze rel., dyplomatycznym lub handl.; od [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:19 , Wyświetleń: 2609 , Ocena: 9.61, Głosów: 204, Autor: Michalk88

Surowce mineralne w Polsce

Polska jest krajem zasobnym w surowce miner.; wydobywa się ponad 70 różnych kopalin, w tym 40 ważnych dla gospodarki; łącznie wydobywa się ok. 400 mln t surowców, w tym 40% [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:20 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 19.74, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Przedstaw cechy klimatu jego uwarunkowanie dla dowolnie wybranego państwa

Kondi Wrocław 2.01.2003Praca kontrolna z geografiiPrzedstaw cechy klimatu jego uwarunkowanie dla dowolnie wybranego państwa Europy, Azji [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:22 , Wyświetleń: 64157 , Ocena: 898.93, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Pojezierze Mazurskie (2)

WIADOMOŚCI OGÓLNE – POŁOZENIE, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Pojezierze Mazurskie z krainami sąsiednimi obejmuje ziemie położone miedzy dolina dolnej Wisły a granicą [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:23 , Wyświetleń: 2318 , Ocena: 25.58, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Charakterystyka Finlandii

Finlandia to państwo w północnej części Europy, u nasady półwyspu Skandynawskiego, nad zatokami Botnicką i Fińską. Do Finlandii należy ok. 6,5 tys., w większości drobn [...]

Dodano: 2008-10-17 19:36:27 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 25.65, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Mikołaj Kopernik (3)

Mikołaj Kopernik , ur. l9 II 1473 w Toruniu, zm. 24 V 1543 we Fromborku, wielki uczony polski, astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, twórca heliocentrycznej teorii budowy świ [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:46 , Wyświetleń: 4388 , Ocena: 48.56, Głosów: 92, Autor: Michalk88

Atmosfera - ściąga

* Atmosfera – gazowa powłoka Ziemi; mieszanina gazów, ciał stałych i ciekłych; wyróżniamy w niej składniki: stałe (azot 78%, tlen 21%) oraz zmienne (para wodna, CO2, [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:47 , Wyświetleń: 3829 , Ocena: 2.99, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Historia hutnictwa w Polsce

Żelazo na ziemiach polskich znane było około 750 r. p.n.e., lecz ślady produkcji pochodzą z VI-V wieku p.n.e. Hutnictwo świętokrzyskie w I-V wieku n.e. zalicza się do najwi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:06 , Wyświetleń: 2867 , Ocena: 58.01, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Pozytywne i negatywne skutki wybuchów wulkanów

Działalność wulkaniczna przynosi zarówno szkody jak i korzyści. O tych pierwszych łatwiej usłyszeć w mediach czy przeczytać w gazetach ze względu na zdecydowanie większ [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:07 , Wyświetleń: 2900 , Ocena: 49.05, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Trzesienia Ziemi

Trzęsienie ziemi, naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:08 , Wyświetleń: 2381 , Ocena: 1549, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Wpływ człowieka na sfery powłoki ziemskiej

Człowiek ma ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne. Negatywny wpływ na sfery Ziemi ma przede wszystkim wzrost techniki i cywilizacji. Dzięki samochodom i fabrykom wytworz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:09 , Wyświetleń: 2163 , Ocena: 30.13, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Wulkany w Europie

Etna - zw. Mongibello (w średniowieczu), czynny wulkan we Włoszech, na Sycylii. Najwyższy i największy w Europie. Wysokość 3323 m (wskutek wybuchów ulega zmianom). Powstał [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:10 , Wyświetleń: 2900 , Ocena: 26.78, Głosów: 103, Autor: Michalk88

Gejzer

Gejzer to gorące źródło wyrzucające gwałtownie, w regularnych odstępach czasu, wodę i parę wodną. Jego nazwa pochodzi od islandzkiego słowa geysa czyli wybuchać, tryska [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:26 , Wyświetleń: 4043 , Ocena: 14.1, Głosów: 237, Autor: Michalk88

Wiry powietrza

Cyklony tropikalneCyklon jest to bardzo silny wir powietrza nawiedzający obszary zwrotnikowe i podzwrotnikowe. Najczęściej jest to falowe zaburzenie prądu pasatów na skute [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:27 , Wyświetleń: 2294 , Ocena: 16.2, Głosów: 131, Autor: Michalk88

Hiszpania - artykuł do gazetki

W związku z chłodem panującym w naszym kraju, mamy dla Was gorącą niespodziankę –wyprawę do kraju na południu Europy, więc uderzcie w kastaniety, bo jesteśmy w sło [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:38 , Wyświetleń: 2162 , Ocena: 44.38, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Mumie faraonów

Słynni faraonowie Nowego Państwa chowani byli w Tebach, w odludnej dolinie zwanej Doliną Królów. Ich grobowce wykuwano głęboko w skałach, ale mimo wszelkich środków ostro [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:48 , Wyświetleń: 2252 , Ocena: 12.26, Głosów: 159, Autor: Michalk88

Ekosystem lasu

Ekosystem tworzą organizmy żywe i składniki nieożywione ,które łączą ze sobą zależności pokarmowe, przepływ energii i krążenie pierwiastków chemicznych. Wyróżniamy [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:50 , Wyświetleń: 2116 , Ocena: 16.93, Głosów: 113, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?