Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Afryka (2)

Położenie geograficzne:Od N – Morze ŚródziemneOd S – Ocean Atlantycki i IndyjskiOd W – Ocean AtlantyckiOd E – Ocean Indyjski, Morze Czer [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:34 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 11.6, Głosów: 220, Autor: Michalk88

Mapy- rozwój kartografii

Konsekwencją rozwoju cywilizacji był wzrost liczby mieszkańców i migracja ludów, która doprowadziła do zasiedlenia prawie wszystkich lądów na Ziemi. Pierwotny zasięg pe [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:35 , Wyświetleń: 2321 , Ocena: 41.73, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Polskie gleby

Gleba jest to zewnętrza warstwa litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu klimatu, wody, rzeźby organizmów żywych i [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:36 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 12.88, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Skały (3)

1. Wyjaśnij proces ruchu płyt litosfery (podaj przykłady stref ryftu i subdukcji)TEKTONIKI PŁYT TEORIA to współcześnie powszechnie przyjmowana, teoria geotektoniczna tł [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:37 , Wyświetleń: 5354 , Ocena: 17.7, Głosów: 268, Autor: Michalk88

Tatry Wysokie

Tatry Wysokie, południowo-wschodnia, najwyższa część Tatr, położona w Polsce i Słowacji, ciągnie się od przełęczy Liliowe na zachodzie po Przełęcz pod Kopą na wscho [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:48 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 19.15, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Charakterystyka środowiska naturalnego Sudetów (2)

Sudety to pasmo górskie w środkowej Europie, północno-wschodnie ograniczenie Masywu Czeskiego, położone na terytorium Polski, Czech i częściowo Niemiec. Ciągnie się od Br [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:01 , Wyświetleń: 11303 , Ocena: 1674.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Giga sciaga z Geologia

Ruchy izostatyczne i epejrogeniczneRuchy epejrogeniczne i izostatyczne dotyczą pionowego ruchu płyt litosfery lub tylko ich części.Ruchy izostatyczne powstają w wyniku [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:35 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 57.52, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Karkonoski Park Narodowy (2)

Działania na rzecz ochrony przyrody karkonoskiej podjęto dopiero w końcu XIX w., gdy okazało się, że wraz z rozwojem pasterstwa i hodowli bydła, wyrębem lasów (drewno, i t [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:35 , Wyświetleń: 1795 , Ocena: 22.12, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Najwieksze erupcje wulkaniczne XX wieku

Spis treści: Novarupta2Mount Pinatubo3Góra Świętej Heleny4Novarupta Wysokość: 841 metrówWypiętrzenie: 70 metrów Średnieca: 395 metrów L [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:36 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 41.68, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Rzeżba eoliczna Polski, wietrzenie

Istnieje wiele klasyfikacji i podziałów erozji i, w zależności od przyjętych kryteriów, poszczególne jej typy i podtypy znacznie się od siebie różnią. Opracowana przez J [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:37 , Wyświetleń: 1583 , Ocena: 31.12, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Surowce energetyczne

Do surowców energetyczny zaliczamy te, z których potrafimy uzyskać energię, a więc: węgle kopalne, ropa naftowa i gaz ziemny. Węgiel kamienny powstał z martwych szcząt [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:39 , Wyświetleń: 1905 , Ocena: 34.83, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Wpływ człowieka na zmiany w biosferze. Przykłady negatywnej ingerencji człowieka w przyrodę.

Przez miliony lat przyroda rządziła się własnymi prawami.Środowisko naturalne samo dbało o równowagę i porządek . Ziemia samoistnie pozbywała się nadmiaru wody , zwi [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:40 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 98.87, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Wpływ przemysłu na przekształcenia środowiska

Człowiek w całym długim procesie ewolucji wciąż dążył do ulepszeń i zmian , mających na celu poprawę warunków życia i egzystencji .Już człowiek pierwotny konstru [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:41 , Wyświetleń: 1885 , Ocena: 48.29, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Argentyna

KLIMATDuża rozciągłość południkowa powoduje, że klimat Argentyny jest znacznie zróżnicowany: od gorącego zwrotnikowego z porą suchą i podzwrotnikowego bez pory such [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:41 , Wyświetleń: 2390 , Ocena: 14.02, Głosów: 160, Autor: Michalk88

Austria (1)

Austria to republika, państwo federacyjane z dziewięcioma krajami związkowymi. Prezydentem tego kraju jest dr Thomas Klestil. Austria ma 83 858 kilometrów kwadratowych powierzc [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:42 , Wyświetleń: 2673 , Ocena: 11.4, Głosów: 232, Autor: Michalk88

Flora i fauna Tatr

Tatry są grupą górską o charakterze alpejskim położoną na terenach Polski i Słowacji. Najwyższym ich szczytem jest Gerlach (2655 m n.p.m.) położony w słowackiej częśc [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:43 , Wyświetleń: 2384 , Ocena: 33.36, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Woliński Park Narodowy (1)

Wyspa Wolin to jeden z najbardziej interesujących obszarów północno-zachodniej Polski. Jest kilka powodów, które stanowią o indywidualności geograficznej tego terenu. Zalic [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:08 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 1800, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Salzburg

ZwiedzanieSalzburg, leży po obu stronach rzeki Salzach, w bardzo dogodnym miejscu osłoniętym górami Mönchsberg i Kapuzinerberg. Salzburg słusznie uważany za „perł [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:27 , Wyświetleń: 2437 , Ocena: 10.55, Głosów: 227, Autor: Michalk88

Uprawa używek na świecie (herbata i tytoń) – wymagania glebowo-klimatyczne, rozmieszczenie upraw, główni producenci i eksporterzy.

Dzisiaj nie sposób już dociec kiedy została zaparzona pierwsza filiżanka herbaty. Według legend Chińczyków, którzy jako pierwsi zaczęli uprawiać herbatę, jej historia si [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:40 , Wyświetleń: 22145 , Ocena: 1230.72, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Autostrady w Polsce

Autostrada jest to droga kołowa przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. Tworzą ją rozdzielone jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu, z których każda podzielona jest [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:11 , Wyświetleń: 2035 , Ocena: 20.88, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Warszawa

WARSZAWA1. Położenie Warszawy Warszawa leży w Kotlinie Warszawskiej, w centralnej części Polski na Nizinie Mazowieckiej(w środku), ok.50 m npm. Przez jej [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:49 , Wyświetleń: 2385 , Ocena: 11.1, Głosów: 185, Autor: Michalk88

Wyjaśnij, czym zajmuje się geografia jako nauka. Określ jej przedmiot badań i zadania oraz praktyczne zastosowanie wyników badań geograficznych w r

Geografia - nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą między jej eleme [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:24 , Wyświetleń: 14095 , Ocena: 271.12, Głosów: 92, Autor: Michalk88

Omów znaczenie gospodarcze wód śródlądowych na Ziemi: rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, wody podziemne.

Rzeki umożliwiają transport (żegluga rzeczna), żeglugę turystyczną. Tworzy ją woda, która pod wpływem siły ciężkości (grawitacji) spływa do zagłębień. Większe rze [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:25 , Wyświetleń: 28795 , Ocena: 993.5, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Przedstaw budowę wnętrza Ziemi. Wyjaśnij termin: stopień geotermiczny i omów jego znaczenie w eksploatacji bogactw mineralnych w kopalniach głębin

Wnętrze Ziemi składa się z trzech głównych stref: jądra, płaszcza, skorupy ziemskiej.Jądro zajmuje ponad połowę średnicy Ziemi, panuje tam wysokie ciśnienie.Pł [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:26 , Wyświetleń: 28751 , Ocena: 1338.42, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Omów budowę geologiczną Ziemi: litosfera, płyty, grzbiety i rowy oceaniczne.

Litosfera to sztywna zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej sięgająca do głębokości około 80-150 km. Badaniem budowy wnętrza Ziemi zajmuje się geofizyka. Trzy główne warstwy [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:27 , Wyświetleń: 29010 , Ocena: 1006.91, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja

Procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi nazywamy procesami egzogenicznymi, dążą one do wyrównania nierówności skorupy ziemskiej powstałych w wyniku procesów en [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:28 , Wyświetleń: 26035 , Ocena: 1099.22, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Omów procesy glebotwórcze, przedstaw typy gleb oraz oceń przydatność rolniczą gleb na świecie.

Proces glebotwórczy zaczyna się gdy organizmy a głównie roślinność wkraczają na powierzchnię wietrzrejącą litosfery. Obejmuje on mineralizację materii organicznej, pow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:29 , Wyświetleń: 26522 , Ocena: 1550.36, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

W działalnościach na rzecz ochrony środowiska są możliwe 3 strategie:- zachowanie środowiska w niezmienionym stanie,- usuwanie ze środowiska substancji toksycznych, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:30 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 117.05, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.

Rozwój świata organicznego Ziemi stał się podstawą podziału dziejów Ziemi na ery okresy i piętra,- W okresie prekambru ok 4,6 mld lat temu powstał glob ziemski, atmosf [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:30 , Wyświetleń: 29856 , Ocena: 763.94, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.Minerały któr [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:31 , Wyświetleń: 25602 , Ocena: 1076.31, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Przedstaw struktury tektoniczne na kuli ziemskiej: wulkany, orogenezy, trzęsienia ziemi.

Procesy geologiczne wewnętrzne obejmują zjawiska plutoniczne, wulkany, ruchy górotwórcze, lądotwórcze, trzęsienia Ziemi.Wulkanizm- ogół zjawisk związanych z wydobywan [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:32 , Wyświetleń: 23244 , Ocena: 1082.68, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Mapa jako źródło informacji geograficznej: cechy mapy, rodzaje map, elementy mapy i sposoby odwzorowania.

Mapa - jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) z uwzględnieniem krzywizny terenu. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadn [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:33 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 33.12, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Przedstaw formacje roślinne na Ziemi. Jakie znasz strefy klimatyczno - roślinno - glebowe?

Rozmieszczenie roślinności wykazuje zależność od klimatu, gleby. Formacje roślinne to zbiorowisko roślinne odznaczjące się charakterystycznym składem gatunkowym oraz wym [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:33 , Wyświetleń: 32469 , Ocena: 677.2, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Jakie zmiany zachodzą w biosferze wywołane działalnością człowieka? Co to jest degradacja środowiska naturalnego i jaki wpływ wywiera na szatę roś

Biosfera - strefa zamieszkała przez organizmy żywe (troposfera - najniższa warstwa ziemi, litosfera - skały na ziemi, hydrosfera - wody).Główne zanieczyszczenia powodują [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:33 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 77.25, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.

PolskaLiczba ludności w 1997 roku wynosiła 38,8 mln - co daje 8 miejsce w Europie, 12 mln. żyje poza granicami Polski (polonia). Gęstość zaludnienia 123 osoby/km2 - śred [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:34 , Wyświetleń: 29171 , Ocena: 967.82, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.

Współczesny człowiek wykazuje duże zróżnicowanie rasowe językowe, religijne. Żyje on też na różnym poziomie cywilizacji.Rasa - wyróżniamy 3 rasy: białą (europeid [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:35 , Wyświetleń: 30545 , Ocena: 1214.34, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Przyrost naturalny na świecie i w Polsce. Wyjaśnij pojęcia: eksplozja demograficzna oraz wyż demograficzny.

Przyrost naturalny - jest to różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów w ciągu roku na określonym obszarze. Może być dodatnia (liczba urodzeń przeważa liczbę zgon [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:36 , Wyświetleń: 15584 , Ocena: 671.71, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Omów zróżnicowane funkcje miast. Przedstaw problemy największych miast świata i Polski.

Miasto - jednostka organizacyjna, którą wyróżnia od innych: wielkość zajmowanej powierzchni charakter zabudowy (np. bloki), ilość ośrodków kulturalnych, zakładów pracy [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:37 , Wyświetleń: 31759 , Ocena: 923.33, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Przedstaw problemy z jakimi borykają się wielkie aglomeracje miejskie na świecie.

Aglomeracja miejska - to układ osadniczy - miasto centralne wraz z mniejszymi ośrodkami miejskimi powiązanymi funkcjonalnie z miastem centralnym.Problemy wielkich aglomeracj [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:37 , Wyświetleń: 26534 , Ocena: 487.75, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Przedstaw terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podział administracyjny, jego cechy i granice.

Terytorium RP zminiało się wielokrotnie. Zawsze jednak obejmowało obszary dorzecza Warty i Wisły, między Karpatami a Morzem Bałtyckim. Współczesne terytorium Polski został [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:38 , Wyświetleń: 22507 , Ocena: 2963.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Omów klimat Polski oraz jego wpływ na szatę roślinną.

Klimat - ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji normalny przebieg pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych jej składników.Polska położona jest w centrum Eu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:39 , Wyświetleń: 28052 , Ocena: 929.18, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Omów sieć wodną Polski (zlewiska, dorzecza, sieć rzeczna, jeziora).

Prawie cały obszar kraju znajduje się w zlewisku Bałtyku, w dorzeczach dwóch głónych rzek: Wisły i Odry. Ponadto do Morza Bałtyckiego uchodzą rzeki: Wieprza, Słupia, Łeb [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:40 , Wyświetleń: 26894 , Ocena: 975.12, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Omów budowę geologiczną, florę i faunę Tatr jako przykład krainy o krajobrazie wysokogórskim.

Tatry to kraina geograficzna o krajobrazie wysokogórskim. Są najwyższym pasmem Karpat z zaznaczona piętrowością roślinności. Tatry mają wysokogórską rzeźbę polodowcow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:41 , Wyświetleń: 30674 , Ocena: 1867.52, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Omów budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni oraz wykorzystanie gospodarcze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich.

Wyżyna Kielecka - (z paleozoiku i mezozoiku). W obrębie tej krainy wyróżnia się Góry Świętokrzyskie i Wyżynę Sandomierską.Góry Świętokrzyskie - (góry stare) zbud [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:42 , Wyświetleń: 28906 , Ocena: 796.49, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Omów konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi: doba, czas słoneczny, strefowy i urzędowy.

Ruch obrotowy (wirowy) to ruch wokół własnej osi. Trwa on 23h 56m i nazywa się dobą. Jego widomym skutkiem jest obserwowany dobowy obrót sfery niebieskiej wokół osi niebies [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:42 , Wyświetleń: 26630 , Ocena: 865.15, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.

Teren glacjalny (młodoglacjalny) - to teren powstały w procesie polodowcowym. Jest to teren powstały pod wpływem lodowca lub lądolodu.Krajobraz Pojezierza Suwalskiego jest [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:43 , Wyświetleń: 26168 , Ocena: 2427.53, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Przedstaw strukturę demograficzną Polski według płci, wieku oraz zatrudnienia.

- struktura demograficzna ludności wg. płci jest zdeformowana z powodu zbyt dużej przewagi liczebnej kobiet roczników starszych nad mężczyznami. Spowodowane jet to przez II w [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:44 , Wyświetleń: 24093 , Ocena: 963.74, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Omów procesy urbanizacyjne i migracyjne w Polsce.

Migracja ludności ze wsi do miast towarzyszy zmianom struktury zatrudnienia.Migracje ludności - zmiany miejsca pobytu np. w obrębie jednego kraju (migracje wewnętrzne) lub [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:45 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 33.93, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Omów występowanie surowców energetycznych w Polsce i na świecie.

Do surowców energetycznych zaliczamy: węgiel kamienny (główne bogactwo mineralne Polski). Występuje w trzech zagłębiach: - Górnośląskim - największe zasoby, przecię [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:46 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 59.43, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Omów główne ośrodki przemysłu elektromaszynowego w Polsce (przemysły: maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, metalowy i precyzyjny).

Przemysł maszynowyGłówną dziedzinę przemysłu maszynowego stanowi produkcja obrabiarek: Warszawa, Pruszków, Poznań, Wrocław. Maszyny górnicze produkuje się w GOP, mas [...]

Dodano: 2008-10-17 19:35:47 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 29.91, Głosów: 33, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?