Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pływy, prądy morskie, chemizm wody morskiej

*Chemizm wody morskiej:Woda morska składa się z:·Chlorku sodu – 78%·Chlorku magnezu – 11%·Siarczanu magnezu – 4,5%&midd [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:16 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 31.37, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Podział geografii

Geografia jest nauką przestrzenną, a jej podstawowym zadaniem jest badanie i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w otaczających nas środowiskach. Zajmuje się także działalno [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:16 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 14.06, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Składniki i cechy mapy

Mapa jest dwuwymiarowym rysunkiem powierzchni Ziemi lub jej części, zmniejszonym i uogólnionym, przedstawiającym za pomocą umownych symboli graficznych.Składniki mapy:

Dodano: 2008-08-24 11:30:17 , Wyświetleń: 44764 , Ocena: 933.66, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Pojęcia geograficzne (rzadko spotykane)

Ablacja - jeden z najważniejszych procesów modelujących powierzchnię Ziemi, polegający na wymywaniu i transportowaniu w dół stoku cząstek zwietrzeliny przez wody opadowe (a [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:23 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 66.89, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia powietrza (2)

Powietrze, którym oddychamy, jest częścią atmosfery, mieszaniną gazów otaczających Ziemię. W atmosferze obecne są również zanieczyszczenia w postaci gazów, cząsteczek [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:53 , Wyświetleń: 3460 , Ocena: 20.96, Głosów: 129, Autor: Michalk88

Bałtyk – historia, charakterystyka geograficzno - fizyczna i typy wybrzeży

Historia: Około 12 000 lat temu wody roztopowe zbierające się przed czołem lądolody utworzyły słodkowodne bałtyckie jezioro zaporowe, które w wyniku dalszego [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:26 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 51.19, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Polska na mapie geologicznej Europy

Polska leży na granicy trzech dużych jednostek geologicznych Europy. Są to – prekambryjska platforma wschodnioeuropejska, strefa fałdowań paleozoicznych (platforma paleo [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:26 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 47.82, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Rozmieszczenie ludności na świecie (2)

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wie [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:28 , Wyświetleń: 29750 , Ocena: 1430.29, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Spis najważniejszych wysp, gór, nizin, wyżyn, rzek, jezior, półwyspów, mórz swiata

AMERYKA PÓŁNOCNAWyspy: Aleuty; Ziemia Baffina; Grenlandia; Hawaje; Nowa Fundlandia; Bermudy; Bahamy; Wielkie An-tyle ( Kuba; Haiti; Dominikana; Puertorico) Jamajka; Kajm [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:29 , Wyświetleń: 4776 , Ocena: 48.07, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenie gleb.

Dowolny związek chemiczny może stać się zanieczyszczeniem, jeżeli tylko występuje w nadmiernej ilości w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu. Gleba jest układem [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:51 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 43.97, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Argentyna - życie gospodarcze & przemysł

Życie gospodarczePomimo upaństwowienia kopalń, znacznej części przemysłu, kolei żelaznych i wielu innych przedsiębiorstw należących do kapitału zagranicznego, zależ [...]

Dodano: 2008-08-27 19:07:00 , Wyświetleń: 2003 , Ocena: 16.08, Głosów: 113, Autor: Michalk88

Brazylia - warunki naturalne

Pod względem powierzchni i liczby mieszkańców Brazylia jest największym krajem Ameryki Łacińskiej. Zajmuje prawie połowę Ameryki Południowej i graniczy z 10 krajami kontyn [...]

Dodano: 2008-08-27 19:07:02 , Wyświetleń: 3137 , Ocena: 33.57, Głosów: 126, Autor: Michalk88

Meksyk - przemysł

PrzemysłWażnym działem gospodarki Meksyku jest górnictwo sięgające początkami czasów kolonialnych. Szczególne znaczenie mają złoża polime-tałiczne, występujące w [...]

Dodano: 2008-08-27 19:07:03 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 7.78, Głosów: 230, Autor: Michalk88

Meksyk - warunki naturalne

Pod względem ukształtowania powierzchni Meksyk jest krajem o przewadze gór i wyżyn; przeszło połowa powierzchni leży powyżej 1000 m n.p.m. Cechą charakterystyczną jes [...]

Dodano: 2008-08-27 19:07:04 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 9.45, Głosów: 160, Autor: Michalk88

USA - gospodarka & przemysł

GospodarkaW momencie uzyskania niepodległości Stany Zjednoczone były krajem słabo rozwiniętym pod względem gospodarczym, Wielka Brytania hamowała bowiem świadomie rozw [...]

Dodano: 2008-08-27 19:07:05 , Wyświetleń: 3911 , Ocena: 11.9, Głosów: 125, Autor: Michalk88

Czechy

Powierzchnia: 78 864 km2Ludność: ponad 10,5 mlnStolica: PragaPOŁOŻENIE:Środkowa Europa.Sąsiaduje z Polską, Niemcami, Austrią i SłowacjąUKSZTAŁTOW [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:49 , Wyświetleń: 2337 , Ocena: 8.52, Głosów: 250, Autor: Michalk88

Rosja (2)

Największe państwo świata (17 075 400 km2).Ludność - ok. 150 000 000 mieszkańcówStolica – MoskwaJęzyk urzędowy – rosyjskiPOŁOŻENIE:Leży [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:50 , Wyświetleń: 2431 , Ocena: 10, Głosów: 236, Autor: Michalk88

Słowacja (1)

Powierzchnia: 49,5 km2Ludność: ponad 5,2 mlnStolica: BratysławaPOŁOŻENIE:Słowacja leży w Europie Środkowo-wschodniej. Sąsiaduje z Polską, Ukrainą, W [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:50 , Wyświetleń: 3278 , Ocena: 16.85, Głosów: 225, Autor: Michalk88

Kraje nadbałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia

LITWA:Powierzchnia: 65 200 km2Ludność: 3,7 mlnStolica: WilnoPOŁOŻENIE:Leży na Nizinie Wschodnioeuropejskiej.Sąsiaduje z Polską, Rosją, Białorusią [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:33 , Wyświetleń: 1635 , Ocena: 27.63, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Meksyk - wiadomości ogólne

1) Warunki naturalne.Teren Meksyku spełnia funkcję pomostu łączącego północnoamerykańskie Kordyliery z przesmykiem środkowoamerykańskim. Meksyk jest krajem wyżynno- [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:34 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 18.97, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Migracje (4)

Migracja – zmiana miejsca zamieszkania związany z przekraczaniem granic administracyjnych, np. granic państwa, miasta. Migracje dzielą się ze względu na:A) kierunek: [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:35 , Wyświetleń: 2427 , Ocena: 9.85, Głosów: 211, Autor: Michalk88

Państwa Alpejskie - walory turystyczne

Wspaniałe krajobrazy Alp przyciągają latem zwiedzających i wędrowców, a zimą narciarzy. Alpejską przyrodę a w tym wiele gatunków rzadkich zwierząt, jak złote orły czy [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:36 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 19, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Rozwój liczby ludności świata

Liczba ludności wynosi ponad 5,9 miliarda.Wzrost liczby ludności w różnych epokach i w poszczególnych regionach przebiegał w sposób nierównomierny. We wczesnym okre [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:37 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 19.4, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Ukraina (2)

Powierzchnia: 603 700 km2Ludność: ponad 52 mlnStolica: KijówJęzyk urzędowy: ukraińskiPOŁOŻENIE:Wschodnia Europa.Sąsiaduje z Polską, Słowacją, W [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:38 , Wyświetleń: 3025 , Ocena: 20.16, Głosów: 224, Autor: Michalk88

Wpływ różnych religii na gospodarkę państwa

JUDAIZM (Jest to religia Żydów, zespół wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Judaizm jest jedną z najstarszych i zarazem ci [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:39 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 32.11, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Zróżnicowanie językowe

Podział:Języki świata dzielą się na:·Żywe – ludność posługuje się nimi w mowie codziennej (jest ich obecnie ok. 3 tys.)·Martwe – kt [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:40 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 24.79, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Zróżnicowanie rasowe

Rasa – grupa ludzi posiadająca wspólne cechy, które przekazywane są dziedzicznie.Rasizm – teoria głosząca wyższość jednej rasy w stosunku do innych ras.

Dodano: 2008-09-11 13:37:41 , Wyświetleń: 2283 , Ocena: 24.13, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Katedra Notre Dame - Paryż

Jedną z najwspanialszych budowli architektury wczesnego gotyku jest katedra Notre Dame. Kamień węgielny położył pod ten gmach król Ludwik VII w 1163 r., w miejscu, gdzie kie [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:02 , Wyświetleń: 2938 , Ocena: 26.71, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Akropol

Wszystko w Atenach wydaje się być wybudowane w odniesieniu do Akropolu, 156-metrowej skały, dominującej nad miastem. Jest dobrze widoczna z każdej części Aten. Białe kolumn [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:11 , Wyświetleń: 2615 , Ocena: 9.48, Głosów: 260, Autor: Michalk88

Ateny - muzea

Największymi muzeami w Atenach są Narodowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum Bizantyńskie i Muzeum Benakiego. Można także zobaczyć: Muzeum Akropolu, Narodowe Muzeum Historyczne, [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:11 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 10.9, Głosów: 213, Autor: Michalk88

Ateny - teatry

TEATR DIONIZOSA:Jest to teatr starożytnej Grecji, gdzie po raz pierwszy pokazywane były sztuki słynnych dramaturgów (Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Arystofanesa i Meand [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:12 , Wyświetleń: 2383 , Ocena: 15.96, Głosów: 166, Autor: Michalk88

Grecka sztuka ludowa (1)

Tradycyjna sztuka ludowa, której przykłady może spotkać przybysz niemalże na każdym kroku, ma do zaoferowania unikalne formy i barwy, począwszy od odzieży do dekoracji domu [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:13 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 17.04, Głosów: 78, Autor: Michalk88

Greckie malarstwo (1)

Poza wazami i malowidłami ściennymi w Pompejach nie zachowało się żadne malarstwo greckie. Wiele imion greckich malarzy pozostało jednak w literackim zapisie i dotrwało do c [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:04 , Wyświetleń: 1854 , Ocena: 15.88, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Ruchy tektoniczne Ziemi

RUCHY TEKTONICZNE to ruchy skorupy ziemskiej wśród których rozróżniamy ruchy lądotwórcze (epejrogeneza) oraz górotwórcze (OROGENEZA).Jednym ze skutków ruchów tektoni [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:38 , Wyświetleń: 2223 , Ocena: 22.01, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Afryka- pustynie i półpustynie

Pustynie i półpustynie gorące zajmują jedną trzecią powierzchni Afryki. Największym kompleksem pustyń jest Sahara. Obecnie zajmuje ona około 9 mln km2. Jeszcze 5 000 lat p [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:56 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 20.1, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Afryka- sawanny tropikalne

AFRYKA. SAWANNY TROPIKALNE. Zwierzęcymi symbolami Afryki są lwy, żyrafy, zebry, a przede wszystkim — słonie. Wszystkie te zwierzęta żyją przede wszystkim na sawann [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:57 , Wyświetleń: 2110 , Ocena: 22.13, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Afryka - suche lasy tropikalne

Pustynie i lasy deszczowe, to tajemnicze i najbardziej pociągające oblicze Afryki, ale jej prawdziwą, najbardziej typową twarzą są formacje pośrednie pomiędzy tymi skrajno [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:58 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 26.18, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Afryka - wiecznie zielone lasy

Jeszcze kilka tysięcy lat temu północne i południowe krańce Afryki porastały wiecznie zielone lasy. Ich opisy można znaleźć w starożytnych egipskich i greckich eposach, a [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:59 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 22.02, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Biomy Afryki - zwierzęta

BIOMY AFRYKI. ZWIERZĘTA. W Afryce, poczynając od północy, napotkamy wiecznie zielone lasy i zarośla twardolistne, pustynie, strefę sawann, suchych lasów tropikalnych i p [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:01 , Wyświetleń: 2097 , Ocena: 16.94, Głosów: 84, Autor: Michalk88

Energia (1)

Energia wiatru.Jej wykorzystanie ma znaczenie w krajach nie posiadających innych surowców energ. Amerykanie w 1941 r. wybudowali elektrownię wietrzną o mocy 1250MW w stanie [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:02 , Wyświetleń: 2385 , Ocena: 10.75, Głosów: 205, Autor: Michalk88

ery (2)

Tarcze – kanadyjska, grenlandzka, gujańska, brazylijska,skandynawska, dekańska, arabska, saharyjska, afrykańska,azjatycka, zachodnio-ausralijskaSkały – [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:02 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 9.22, Głosów: 250, Autor: Michalk88

Uprawy w Polsce

PszenicaGatunki pszenicy uprawiane w Polsce wymagają urodzajnych gleb. Warunki glebowe, a w mniejszym stopniu klimatyczne, powodują, że na rozległym obszarze północnej i [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:04 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 14.71, Głosów: 113, Autor: Michalk88

Węgiel, ropa, gaz

Węgiel brunatny powstał w trzeciorzędzie, mało kaloryczny (2000 kcal/kg), wykorzystuje się w elektrowniach. Głęb. Zlegania do 300 m. Występyuje: Bełchatów, Kotlina Tuszow [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:04 , Wyświetleń: 9567 , Ocena: 12.23, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Rolnictwo w Egipcie

1. Rolnictwo w EgipcieRolnictwo jest już od wieków głównym zajęciem Egipcjan. Po zbudowaniu Zbiornika Nasera, Nil przestał wylewać, więc rośliny można uprawiać tylko [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:22 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 19.12, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Kanada (1)

Położenie: państwo leżące na kontynencie Ameryki Północnej, Obejmujące także liczne wyspy, w tym m.in. Archipelag Arktyczny (1 300 000 km2)i Nową Fundlandię< [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:27 , Wyświetleń: 2720 , Ocena: 10.93, Głosów: 224, Autor: Michalk88

Sudety polskie góry

Sudety położone są w południowo-zachodniej Polsce. Do Polski należy tylko północno-wschodnia część tego masywu górskiego, ciągnącego się na długości 400 km, [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:29 , Wyświetleń: 2130 , Ocena: 17.04, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Zagrożenia człowieka we współczesnym świecie

W dzisiejszym świecie czeka na człowieka wiele zagrożeń, a ich liczba wciąż bezustannie się powiększa. Moim zdaniem do najpoważniejszych należą:·Wojny i konfl [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:30 , Wyświetleń: 1557 , Ocena: 37.03, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Bezrobocie w Polsce po II w. św.

Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i poszukujących jej. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczjąca liczba wol [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:51 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 19.24, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Jezioro Aralskie

Historia tragedii Morza Aralskiego sięga początku lat sześćdziesiątych. Wtedy to właśnie władze radzieckie postanowiły zwiększyć produkcję bawełny na pustynnych terena [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:52 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 12.51, Głosów: 136, Autor: Michalk88

Karpaty i Sudety - analiza porownawcza (np.do tabelki)

KARPATY I SUDETY - POROWNANIEPowstanie gór :Karpaty powstały w fałdowaniu alpejskim. Po ustaniu ruchów górotwórczych rzeźba kształtowana była przez wietrzenie i er [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:53 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 32.05, Głosów: 42, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?