Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Urbanizacja (1)

Urbanizacja to zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszaru stref podmiejskich, a także wzrostu liczny lud [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:36 , Wyświetleń: 2344 , Ocena: 17.44, Głosów: 108, Autor: GOSIA288

Zasoby naturalne

ZASOBY NATURALNE:Surowce, które człowiek czerpie ze środowiska przyrodniczego dla swoich potrzeb, nazywają się zasobami naturalnymi Ziemi, których głównym źródłem s [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:37 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 11.12, Głosów: 135, Autor: GOSIA288

Zróżnicowanie religijne ludności

Ogromna rolę w dziejach ludzkości spełniały i spełniają religie. Kształtowały one i nadal kształtują świadomość ludzi oraz ich postawy życiowe. Religie dzielą się n [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:38 , Wyświetleń: 3712 , Ocena: 57.45, Głosów: 72, Autor: GOSIA288

Edukacja w Krakowie

EdukacjaKażdy przewodnik po Krakowie, obojętnie w Polsce czy na świecie nie pominie hasła: Uniwersytet Jagielloński. To najstarsza polska uczelnia, jedna z najstarszych w [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:33 , Wyświetleń: 3016 , Ocena: 62.31, Głosów: 74, Autor: GOSIA288

Ekologia w Krakowie

Ekologia,,Tobie została powierzona ziemia jak ogród’’ - rządź nią z mądrością te piękne i jakże wymowne słowa św. Franciszka z Asyżu dobitnie świadcz [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:33 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 13.04, Głosów: 108, Autor: GOSIA288

Gospodarka w Krakowie

GospodarkaWśród 500 największych polskich przedsiębiorstw, które w zeszłym roku osiągnęły przychody powyżej 249 milionów złotych znalazło się 19 firm z Krakowa. 1 [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:34 , Wyświetleń: 2190 , Ocena: 20.98, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Hejnał Krakowski

Legenda o hejnale krakowskim mówi, że podczas najazdu i oblężenia Krakowa przez Tatarów w 1240 r., tatarski czambuł pierwszy dostrzegł strażnik czuwający na wieży hejnał [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:35 , Wyświetleń: 2794 , Ocena: 22.39, Głosów: 115, Autor: GOSIA288

Komunikacja w Krakowie

Komunikacja to najtrudniejsza dziedzina i największe wyzwanie dla każdej urzędującej władzy. Do lekarzy nie wszyscy chodzimy, bo po prostu nie musimy, o szkołach wielu z nas [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:36 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 19.95, Głosów: 80, Autor: GOSIA288

Kultura i Sztuka w Krakowie

W roku 1978 Kraków wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w roku 1992 Kraków został wybrany miastem Europejskiego Miesiąca Kultury. Wreszcie w ostatnim roku XX-stu [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:36 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 25.98, Głosów: 51, Autor: GOSIA288

Medycyna w Krakowie

Kraków jest miastem magicznym. I podobno nie ma w tych słowach ni krzty gałczyńsko - poetyckiej przesady. Jeśli wierzyć legendzie (jednej z najnowszych zresztą...), to znajd [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:39 , Wyświetleń: 1903 , Ocena: 17.15, Głosów: 90, Autor: GOSIA288

Panowanie Kazimierza Wielkiego i Dynastii Jagielonów w Krakowie

Panowanie Kazimierza WielkiegoWczasach panowania Kazimierza III Wielkiego zostały założone obok Krakowa dwa niezależne miasta: w 1335 otrzymała prawo miejskie osada na wi [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:41 , Wyświetleń: 19670 , Ocena: 1179.61, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Turystyka w Krakowie

"To miasto warte jest niewątpliwej uwagi. Ma swój niepowtarzalny koloryt, który sprawia, że w sposób szczególny wyróżnia się na mapie Rzeczypospolitej"- Prezydent Miasta K [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:44 , Wyświetleń: 2205 , Ocena: 26.96, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Zwyczaje i obrzędy Krakowa

Szopka Krakowska Pierwsze wzmianki o szopce bożonarodzeniowej w krakowskim kościele Kapucynów sięgają drugiej połowy XIX w. Jednak słynna ruchoma szopka powstała dopi [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:45 , Wyświetleń: 2547 , Ocena: 99.82, Głosów: 38, Autor: GOSIA288

Żywa szopka w Krakowie

Pierwszą szopkę przedstawiającą historię narodzin Dzieciątka Jezus zorganizował, w roku 1223 w Greccio, święty Franciszek. Chciał przybliżyć ludziom ten doniosły momen [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:46 , Wyświetleń: 1971 , Ocena: 16.35, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

Dzieje ziemi- podziałna ery i okresy

Badaniem dziejów Ziemi zajmuje się geologia historyczna. Jej celem jest odtworzenie przeszłości polegające na uchwyceniu najważniejszych wydarzeń, jaki miały miejsce od poc [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:09 , Wyświetleń: 3235 , Ocena: 97.1, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Dziura ozonowa (1)

Oprócz światła widzialnego, Słońce wytwarza, m.in. niewidoczne dla oka ludzkiego promieniowanie ultrafioletowe (zwane też nadfioletowym). Jest ono niebezpieczne, ponieważ us [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:09 , Wyświetleń: 13114 , Ocena: 210.23, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Biebrzański Park Narodowy (3)

Utworzony 25 września 1993r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) do 1 stycznia 1999 r. w województwach: łomżyńskim, [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:10 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 23.98, Głosów: 62, Autor: GOSIA288

Stan Polskiego rolnictwa – do przystąpienia do Unii

Wprowadzenie przez Polskę prawa i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność zmian legislacyjnych, instytucjonalnych oraz proceduralnych. Pierw [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:11 , Wyświetleń: 2143 , Ocena: 445.67, Głosów: 5, Autor: GOSIA288

Analiza struktury ludności w Polsce

1) Analiza wzrostu ludności od 1946r.Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:20 , Wyświetleń: 1889 , Ocena: 57.26, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Himalaje

Pobyt w Nepalu rozpoczniemy od zwiedzania Katmandu - stolicy tego kraju. W programie zwiedzimy dawną stolicę Nepalu - Patan, odwiedzimy największą stupę buddystów Bouddhanath [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:21 , Wyświetleń: 2507 , Ocena: 9.94, Głosów: 234, Autor: GOSIA288

Ludność i miasta

DEFINICJE Przyrost naturalny - wskaźnik statystyczny określający tendencję rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:30 , Wyświetleń: 2774 , Ocena: 23.65, Głosów: 140, Autor: GOSIA288

Atmosfera ziemi

1.Skład atmosfery:A)powietrze suche i czyste (bez domieszek), stanowi mieszanina gazów:-azot (w 78%)-tlen (w 21%)-argon (w 0,9 %)-gazy szlachetne (neon, hel, [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:29 , Wyświetleń: 2863 , Ocena: 13.54, Głosów: 139, Autor: GOSIA288

Dzieje Ziemi (5)

I.Wiek Ziemi.-geologia historyczna – nauka zajmująca się badaniem dziejów Ziemi-wiek względny – określenie kolejności powstawania skał-wiek bezwzglę [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:30 , Wyświetleń: 4389 , Ocena: 48.45, Głosów: 90, Autor: GOSIA288

Euroregion Bug

We wrzesniu 1995 roku w Lucku na Ukrainie utworzony zostal Zwiazek Transgraniczny Euroregion Bug. W sklad Euroregionu wchodzily obszary przygraniczne dwóch panstw - Polski i Ukrai [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:31 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 14.25, Głosów: 145, Autor: GOSIA288

Krótka charakterystyka wybranych krain geograficznych Polski

TATRY-Tatry są najwyższym pasmem górskim łańcucha karpackiego-Zaliczają się do Centralnych Karpat Zachodnich i leżą na granicy Polski i Słowacji-Najwyższym s [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:32 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 68.28, Głosów: 24, Autor: GOSIA288

Bielski Okręg Przemysłowy

BIELSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY znajduje się w byłym województwie bielskim i południowej części województwa katowickiego. Rozciąga się od doliny Wisły na północ po Kotlinę [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:56 , Wyświetleń: 37710 , Ocena: 795.46, Głosów: 84, Autor: GOSIA288

Polska - informacje ogólne

I Mapa konturowa1. granice i sąsiedzi- morska – 528 km od północy- Niemiecka - 490 km północnego zachodu- Czeska – 790 km od południowego zacho [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:57 , Wyświetleń: 1942 , Ocena: 21.37, Głosów: 75, Autor: GOSIA288

Okręgi przemysłowe na świecie

Na całym świecie są tworzone okręgi przemysłowe. Dają zatrudnienie wielu tysiącom ludzi. Wokół nich tworzą się największe i najliczniejsze miasta. GÓRNOŚLĄSKI OK [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:16 , Wyświetleń: 2391 , Ocena: 27.3, Głosów: 81, Autor: GOSIA288

Pustynie (3)

Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które są porośnięte rzadką roślinnością lub są j [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:54 , Wyświetleń: 16184 , Ocena: 14.67, Głosów: 180, Autor: GOSIA288

Technopolie w Polsce

Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej i el [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:55 , Wyświetleń: 2194 , Ocena: 36.23, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Trzęsienia ziemi (3)

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi bowiem bronimy się coraz [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:56 , Wyświetleń: 2299 , Ocena: 29.33, Głosów: 60, Autor: GOSIA288

Układ słoneczny i planetarny

Na pierwszy rzut oka obserwatorowi wydaje się, że Słońce krąży wokół Ziemi. W rzeczywistości jest jednak odwrotnie – Ziemia, wraz z ośmioma innymi planetami, porusz [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:57 , Wyświetleń: 1783 , Ocena: 21.22, Głosów: 57, Autor: GOSIA288

Zagrożenie i ochrona środowiska na wyżynach Polski.

Wyżyny w Polsce zajmują powierzchnię około 100 tyś. km2. W obrębie pasa wyżyn wydzielono następujące krainy naturalne: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowsk [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:58 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 35.11, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Zanieczyszczenie Bałtyku (1)

Według realistycznych przewidywań, jeśli nie nastąpi zasadnicza zmiana obserwowanych od wielu lat tendencji, za 30 do 50 lat Bałtyk stać się może morzem martwym. A co oznac [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:00 , Wyświetleń: 2787 , Ocena: 54.59, Głosów: 45, Autor: GOSIA288

Niemcy - warunki naturalne

Na terenie Niemiec można wydzielić cztery jednostki fizyczno-geograficzne układające się równoleżnikowo: Nizinę Niemiecką, Średniogórze Niemieckie, Wyżynę Szwabsko [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:55 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 17.2, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Niemcy - historia

Historia Początek dziejówW I tysiącleciu p.n.e. obszar obecnych Niemiec zasiedlali Celtowie, którzy do I w. p.n.e. zostali wyparci przez plemiona germańskie. Germ [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:56 , Wyświetleń: 3000 , Ocena: 26.67, Głosów: 158, Autor: Michalk88

Niemcy - ustrój polityczny

Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Bundestag z 662 miejscami (czterolenia kadencja), Bundesrat z 69 miejscami. Gospodarka Przemysł

Dodano: 2008-08-22 12:30:58 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 20.31, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Flora lądowa Antarktyki

Surowy klimat Antarktyki, szczególnie takie czynniki jak niskie temperatury i niedostępność wody, ograniczają liczbę lądowych roślin. Skrajne ubóstwo flory dotyczy przede [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:00 , Wyświetleń: 1989 , Ocena: 23.08, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Bezrobocie - sposoby walki z bezrobociem w Polsce

O interesy pracowników musi zadbać państwo czyli rząd RP. Rząd powinien w pierwszej kolejności starać się ograniczyć bezrobocie oraz następnie, w nie mniejszym stopniu, p [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:07 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 30.5, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Konflikty w Afganistanie w 2 połowie XX wieku (2)

Afganistan jako odrębne państwo we współczesnym tego słowa znaczeniu zaczął kształtować się w XVIII wieku, kiedy zamordowany został szach Iranu Nadir. Wkrótce po jego [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:08 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 41.11, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Przemysł spożywczy w Polsce

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZYRozwój-na wielką skalę wiek XVIII, XIX-współcześnie, przemysł nieustannie unowocześniany, poprzez większą wybredność klientów, produkty [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:42 , Wyświetleń: 21821 , Ocena: 473.6, Głosów: 74, Autor: Michalk88

Walory turystyczne ury Krakowsko-Częstochowskiej

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKAWalory turystyczne Jura jest jednym z najbardziej popularnych terenów turystyki pieszej. Świadczy o tym chociażby numer pierwszy d [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:48 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 34.96, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Od lat maleje zaufanie konsumentów do żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Panuje uzasadniona opinia, że taka żywność jest z reguły mniej smaczna od wytwarzanej n [...]

Dodano: 2008-08-23 08:45:00 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 22.06, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Wybrane Krainy Geograficzne Polski

TATRYDzielą się na:-Tatry Bielskie (teren Słowacji)-Tatry Zachodnie-Tatry WysokieBudowa geologiczna:-formowanie odbywało się w kredzie (fałdowanie alp [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:40 , Wyświetleń: 15657 , Ocena: 483.07, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Ukraina (1)

Informacje ogólneUkraina, Ukrajina, państwo w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym i Azowskim. Od zachodu graniczy z Mołdawią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:01 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 12.94, Głosów: 186, Autor: Michalk88

Kraje Beneluksu (1)

Krajami Beneluksu nazywamy 3 niewielkie państwa położone w zachodniej europie. Są to Belgia, Holandia Luksemburg. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw tych kraj [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:21 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 20.18, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Hydrosfera (szczegolowa sciaga)

Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to: wszechocean (97%), wody podziemne, jeziora, bagna, rzeki, lodowce i lądolody (2%), wilgoć glebowa i woda w atmosfe [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:44 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 26.48, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Częstochowa- moje miasto

Herb miasta CzęstochowyUchwałą nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. ustalono, że herbem Częstochowy jest: w błękitnym polu tarczy godło przedsta [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:00 , Wyświetleń: 3137 , Ocena: 26.41, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Monsuny i bryzy

Monsuny: wiatry sezonowo zmienne o dużej sile, wiejące najintensywniej w Azji południowej, południowo wschodniej oraz w Australii północnej. Kierunek ich zmienia się, po [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:14 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 18.13, Głosów: 119, Autor: Michalk88

Odwzorowanie kartograficzne i ich cechy

*Odwzorowanie kartograficzne – sposób przedstawiania siatki geograficznej na płaszczyźnie*Siatka kartograficzna – układ południków i równoleżników na mapie [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:15 , Wyświetleń: 2251 , Ocena: 23.51, Głosów: 69, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?