Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Szczecin

1.Wiadomości ogólneSzczecin to miasto wojewódzkie. Jest jednocześnie powiatem grodzkim. Jego powierzchnia to 301 km kwadratowych, z czego dość duża część to akweny [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:08 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 10.28, Głosów: 209, Autor: tom

Wielcy podróżnicy - David Livingstone

W trzecim dwudziestoleciu XIX w. Zakończyła się rewolucja przemysłowa w największych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Na koniec tego okresu przypadają takie w [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:10 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 71, Głosów: 22, Autor: tom

Finlandia - informacje ogólne

Finlandia1. Położenie:Finlandia leży na półwyspie w północnej części Europy. Oblewa ją Morze Bałtyckie, Zatoka Fińska i Botnicka. Graniczy ze Szwecją, Norwegi [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:28 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 34.1, Głosów: 48, Autor: tom

Era paleozoiczna (2)

Paleozoik, 3 era w dziejach ziemi, trwała od ok. 590 do ok. 230 mln lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm.W erze tej wystąpiły 2 w [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:44 , Wyświetleń: 2960 , Ocena: 42.18, Głosów: 73, Autor: tom

Migracje (2)

MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiegoEMIGRACJA - opu [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:10 , Wyświetleń: 2893 , Ocena: 17.49, Głosów: 194, Autor: tom

Klimat Polski (1)

Czynniki kształtujące klimat Polski:*położenie geograficzne*położenie w Europie*sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim*występowanie łańcuchów górskich*napł [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:24 , Wyświetleń: 23621 , Ocena: 341.33, Głosów: 102, Autor: tom

Podział fitogeograficzny Polski

fitogeografia – [gr. phyton = roślina + geographia = opis Ziemi], geografia roślin i roślinności. Położenie Polski w Europie Środkowej, na obszarze między Bałtyki [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:25 , Wyświetleń: 2732 , Ocena: 54.84, Głosów: 69, Autor: tom

Położenie geograficzne

Polska Leży w geometrycznym środku Europy. Polska zajmuje obszar 322,6 tyś. km2 z czego 8,7 tyś. km2 przypada na morze terytorialne, zaś 1,2 tyś. km2 na zalewy – Szczec [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:26 , Wyświetleń: 2118 , Ocena: 18.62, Głosów: 96, Autor: tom

Wietrzenie (2)

Jest to proces geologiczny prowadzący do tego, że lite skały tracą swoją spoistośc przechodząc w stan luźnego materiału zwanego zwietrzeliną. Zachodzi ono równocześnie [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:56 , Wyświetleń: 2373 , Ocena: 13.13, Głosów: 159, Autor: GOSIA288

Budowa geologiczna, alpejskie fałdowania, granice i obszar polski, klimat

Bud. geolog.Polska znajduje się na styku 3 wielkich jednostek tektonicznych Europy.1)PLATWORMA PREKAMBRYJSKA(wsch-europejska)- obejmuje pn-wsch część Europy i jej zach. Granica [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:11 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 32.06, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Geografia ekonomiczna, procesy urbanizacyjne na kuli ziemskiej, przyczyny powstawania odmian ludzkich, miasta, uprzemysłowienia

Geografia ekonomiczna-zajmuje się działalnością człowieka, która ma doprowadzić do podniesienia poziomu życia człowieka. Dzieli się na: geografie ludności, osadnictwa,pr [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:12 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 11.28, Głosów: 179, Autor: GOSIA288

Gleby brunatne

Brunatne gleby, średniożyzne lub żyzne, słabo kwaśne lub obojętne gleby, wytworzone ze skał osadowych: iłów, utworów pyłowych i glin różnego pochodzenia, typowe dla kl [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:13 , Wyświetleń: 2483 , Ocena: 17.45, Głosów: 121, Autor: GOSIA288

Jezioro

Jezioromisa jezierna wypełniona wodą majaca charakter stojący.W jeziorach zgromadzone jest 280.0003 wody.Znajduje się 2,7.000.0003co stanowi ok.1,8%powierzchni ladowej kuli zie [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:14 , Wyświetleń: 2671 , Ocena: 9.32, Głosów: 263, Autor: GOSIA288

Lawiny

Lawiny-gwałtowne przemieszczanie spadanie staczanie zwietrzeliny piargu śniegi i ludu ze stromego stoku.Podział lawin ze względu na materiał:kamieniste(powstają w wyniku obry [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:15 , Wyświetleń: 2659 , Ocena: 9.12, Głosów: 282, Autor: GOSIA288

Lessy

Less, jest to skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych. Składa się głównie z drobnych ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) oraz minerałów ilastych (10 [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:15 , Wyświetleń: 2607 , Ocena: 8.8, Głosów: 287, Autor: GOSIA288

Ludność europy

Problemy ludnościowe Europy.Kontynent europejski ma swoje specyficzne problemy ludnościowe wyróżniające go spośród pozostałych kontynentów. Należy do nich obecnie naj [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:17 , Wyświetleń: 2373 , Ocena: 14.02, Głosów: 127, Autor: GOSIA288

Ludność świata (3)

Eksplozja demograficzna Pisarz science fiction i autor książek z dziedziny demografii , Isaac Asimow , już kilka lat temu sformułował dramatyczne ostrzeżenie .,,Rosnąca [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:18 , Wyświetleń: 2337 , Ocena: 19.42, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Morze

Niszcząca działalność morzawoda mórz oceanów znajduje się w stałym ruchu.Ruch ten przejaia się w postaci prądów morskich,przypływów,odpływów,falowania . Przpływy i [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:19 , Wyświetleń: 2699 , Ocena: 8.44, Głosów: 304, Autor: GOSIA288

Pojezierze Pomorskie

1.Geneza W obrębie Pojezierzy Polskich wydzielono 3 duże krainy geograficzne: Pojezierze pomorskie i Pojezierze Mazurskie, oddzielone od siebie pradoliną Toruńsko- Ebers [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:20 , Wyświetleń: 2875 , Ocena: 18.16, Głosów: 123, Autor: GOSIA288

Procesy erozyjne

Erozja- zniszczenie zewnętrznej warstwy litosfery połączone z transportem i zakończone akumulacją(osadzaniem)Może zachodzic podczas czynników: wiatru,wody płynącej,lodowc [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:21 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 12.14, Głosów: 172, Autor: GOSIA288

Spełzywanie

Ruchy masowe inaczej ruchy grawitacyjne jest to ogół procesów morfologicznych, polegających na przemieszczaniu się zwietrzeliny, a także powierzchniowej warstwy litej skały [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:21 , Wyświetleń: 2477 , Ocena: 10.6, Głosów: 208, Autor: GOSIA288

Wulkan

WULKAN miejsce na powierzchni Ziemi, w którym wydobywają się (lub wydobywały) z głębi Ziemi produkty wulkaniczne (erupcja); wulkany występują jako pojedyncze wzniesienia lu [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:22 , Wyświetleń: 2821 , Ocena: 11.8, Głosów: 201, Autor: GOSIA288

Ruchy masowe

Ruchy masowe OSÓWISKA-szybkie zsówanie się mas skalnych po stoku, pod wpływem siły ciężkości.Powstają etapami, przez kolejne zsówanie się mas skalnych a łączna ich pow [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:24 , Wyświetleń: 2504 , Ocena: 14.87, Głosów: 135, Autor: GOSIA288

Sopot- turystyka

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Sopotu, miasta rozciągającego się malowniczo pomiędzy Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i czystymi nadmorskimi plażami. Miłośnikom szt [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:26 , Wyświetleń: 2195 , Ocena: 15.5, Głosów: 116, Autor: GOSIA288

Teoria Wegenera

Teoria Wegenera-szystkie gówy były kiedyś dnem morza a obecne przestrzenie kontynentów znajdowały się pod wodą.Skały na antarktydzie tworzyły się w tropikach a Afryce zna [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:26 , Wyświetleń: 2515 , Ocena: 15.45, Głosów: 127, Autor: GOSIA288

Uksztautowanie dna oceancznego

Uksztautowanie dna oceanicznego-część kontynentów- szelfy i stoki kontynentalne znajdują się poniżej pozimu wód, a budowa ich wskazuje na pochodzenie kontynentalne(litosfer [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:27 , Wyświetleń: 2109 , Ocena: 50.88, Głosów: 51, Autor: GOSIA288

Urbanizacja (2)

Urbanizacja- Pojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludności w miastach. W aspekcie osadniczym urbanizac [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:29 , Wyświetleń: 3030 , Ocena: 34.96, Głosów: 122, Autor: GOSIA288

Surowce mineralne stosowane w przemyśle

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych. Dzielą się na ene [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:42 , Wyświetleń: 11373 , Ocena: 38.24, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Erozja Eolityczna

Działalność wiatruProcesy geologiczne wywołane przez czynniki zewnętrzne są ujęte w dwóch kategoriach: działalność niszcząca oraz twórcza. Pod [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:12 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 14.57, Głosów: 142, Autor: GOSIA288

Historia wielkiej emigracii

Wielka emigracja z Polski zaczęła się już w XIX wieku po upadku powstań narodowych. Były to zesłania powstańców na Syberię oraz ucieczki przed prześladowaniami do Europy [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:12 , Wyświetleń: 1959 , Ocena: 15.82, Głosów: 109, Autor: GOSIA288

Organizacje międzynarodowe i ich działalność

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE I ICH ROLA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM PAŃSTW ŚWIATA1. ONZ-Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku i skupia 185 państw ca [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:14 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 20.84, Głosów: 73, Autor: GOSIA288

Alternatywne źródła energii i stopień ich wykorzystywania w Polsce i na świecie

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemys [...]

Dodano: 2008-07-30 16:57:31 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 129.27, Głosów: 14, Autor: GOSIA288

Skała

Skala wyraża stosunek długości odcinka na mapie do długości odpowiedniego odcinka w terenie - precyzyjniej:do długosci rzutu tego odcinka na geoidę, elipsoidę bądź kulę. [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:21 , Wyświetleń: 2608 , Ocena: 9.67, Głosów: 277, Autor: GOSIA288

Tunezja (1)

Państwo w Afryce płn., nad M.Śródziemnym; graniczy z Algierią i Libią; pow. 163 610 km2; 9,5 mln mieszk. (1999), stol. Tunis, 888 tys. mieszk.; gł. miasta: Safakis, Ariana, [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:58 , Wyświetleń: 26848 , Ocena: 214.87, Głosów: 189, Autor: GOSIA288

Ochrona krajobrazu

OCHRONA KRAJOBRAZU, jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Ochrona kr [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:07 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 15.64, Głosów: 94, Autor: GOSIA288

Rozmieszczenie przestrzenne ludności świata- Am. Północna

Obecne rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej jest bardzo nierównomierne i zależy od dwóch głównych czynników, a mianowicie od warunków środowiska naturalnego o [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:08 , Wyświetleń: 24867 , Ocena: 782.08, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Wybierz 2 miejsca w Polsce w których twoim zdaniem mogłoby powstac bieguny technologiczne lub technopolia odpowiedz uzasadnij uwzgledniajac zaplecze n

Wiek XX stał się początkiem rozwoju zaawansowanych technologii w branży: chemicznej, farmaceutycznej, zbrojeniowej, lotniczego i rakietowej, elektromaszynowej, precyzyjnej i el [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:09 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 72.57, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Moc minerałów

Niektóre minerały od wieków uważano za łączniki między człowiekiem, a innymi planetami i wymiarami. Do takich należą właśnie tektyty, a zwłaszcza ich odmiana nazywana [...]

Dodano: 2008-07-31 21:19:32 , Wyświetleń: 2306 , Ocena: 11.95, Głosów: 155, Autor: GOSIA288

Wymień i omów nowe źródła energii oraz oceń ich znaczenie dla rozwoju gospodarki.

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemys [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:02 , Wyświetleń: 3864 , Ocena: 234.58, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Cechy ras i zróżnicowanie językowe

O poziomie życia ludzi decydują warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne. Znaczenie ma tu też zróżnicowanie ludzi pod względem rasowym (cech fizycznych), językowym, narodo [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:25 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 40.45, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Demografia

Demografia-jest to nauka zajmują się stanem liczebnym ludności, przyrostem naturalnym, migracjami oraz strukturą wieku, płci, strukturą zawodową, narodowościową i wyznanio [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:25 , Wyświetleń: 2224 , Ocena: 9.9, Głosów: 175, Autor: GOSIA288

Formy użytkowania ziemi

W drugiej połowie XX w. świat pod względem politycznym dzielił się na:-wielkie mocarstwa- ZSRR i USA-kraje wysoko rozwinięte- np. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Ja [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:27 , Wyświetleń: 2040 , Ocena: 19.61, Głosów: 82, Autor: GOSIA288

Geografia społeczno-ekonomiczna

Nazwa geografia pochodzi od greckiego słowa geo- Ziemia i grapho- opisuję. W dawnych czasach pojmowano geografię jako naukę opisującą zjawiska przyrodnicze, zachodzące na po [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:27 , Wyświetleń: 3349 , Ocena: 20.59, Głosów: 158, Autor: GOSIA288

Miasta

Definicji miasta jest wiele, np. w Norwegii za miasto uważa się osiedle o zaludnieniu powyżej 200 osób, w Japonii- osiedle liczące ponad 50 tys. Mieszkańców, w którym 60% d [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:28 , Wyświetleń: 3248 , Ocena: 13.09, Głosów: 246, Autor: GOSIA288

Migracje (3)

Migracje wywoływane są przez takie zjawiska, jak słaby rozwój gospodarczy określonego kraju lub występujący na nim nadmiar siły roboczej. Duży wpływ na ruchy migracyjne w [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:30 , Wyświetleń: 2449 , Ocena: 9.67, Głosów: 186, Autor: GOSIA288

Natyralne ograniczenia życia człowieka

Człowiekowi są potrzebne do życia odpowiednie warunki naturalne. Składają się na nie:-odpowiednia zawartość tlenu w powietrzu-woda, rośliny, zwierzęta- w ilości [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:30 , Wyświetleń: 2212 , Ocena: 65.31, Głosów: 41, Autor: GOSIA288

Obszary koncentracji ludności

O gęstości zaludnienia i rozmieszczeniu ludności na poszczególnych kontynentach oraz w poszczególnych krajach decydują czynniki przyrodnicze (naturalne) i pozaprzyrodnicze (h [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:31 , Wyświetleń: 2981 , Ocena: 29.17, Głosów: 65, Autor: GOSIA288

Przyrost naturalny

Tempo wzrostu liczby ludności zależy od wielu czynników stałych i zmiennych. Stałym czynnikiem jest przyrost naturalny ludności- różnica między liczbą urodzeń i liczbą [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:32 , Wyświetleń: 10391 , Ocena: 185.44, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Struktura zawodowa ludności

Podstawowym źródłem utrzymania ludności oraz czynnikiem wzrostu jej zamożności jest praca zarobkowa. Jednak w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:33 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 19.72, Głosów: 66, Autor: GOSIA288

Środowisko geograficzne

Przestrzeń geograficzna określonego regionu nazywa się środowiskiem przyrodniczym (naturalnym). Dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb, człowiek zmienia to środowisko, częs [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:34 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 25.6, Głosów: 56, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?