Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

LUDNOŚĆ- referat

LUDNOŚĆEksplozja demograficzna Pisarz science fiction i autor książek z dziedziny demografii , Isaac Asimow , już kilka lat temu sformułował dramatyczne ostrzeżenie [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:27 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 10.72, Głosów: 138, Autor: tom

Meteory i meteoryty (1)

Meteor inaczej gwiazda spadająca to ciała niebieskie, pyłki lub bryły o niewielkich rozmiarach obiegające Słońce po orbitach eliptycznych, która wpadając do atmosfery Zie [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:28 , Wyświetleń: 3104 , Ocena: 18.99, Głosów: 142, Autor: tom

Mineraly.

Mineraly.Niewiele pierwiastkow chemicznych wystepuje w skorupie ziemskiej samodzielnie.Wiekszosc z nich tworzy zwiazki i wystepuje jako mineraly.Def. Mineraly to natura [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:29 , Wyświetleń: 4152 , Ocena: 3.35, Głosów: 215, Autor: tom

Niszcząca działalność lodowców

Niszcząca działalność lodowców polega na żłobieniu podłoża i zboczy dolin górskich. Materiał przymarznięty do lodowca i transportowany przez niego stanowi morenę denn [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:30 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 17.54, Głosów: 97, Autor: tom

Niszcząca działalność wiatru

Niszcząca działalność morza:Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże, czyli pas graniczny między lądem a morzem, na którym widocz [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:31 , Wyświetleń: 2048 , Ocena: 23.87, Głosów: 70, Autor: tom

Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia

Obieg wody w przyrodzieZiemia, to nazwa naszej planety. Bardziej wlasciwie byloby nazywac ja Woda, , gdyz ponad dwie trzecie jej powierzchni zajmuja morza i oceany. Zaledwie je [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:32 , Wyświetleń: 2582 , Ocena: 87.37, Głosów: 45, Autor: tom

Państwa i ich stolice na całym świecie

EUROPAIslandia - RejkiawikIrlandia - DublinPortugalia- LisbonaHiszpania- [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:33 , Wyświetleń: 5599 , Ocena: 10, Głosów: 176, Autor: tom

Pedosfera

Na powierzchni Ziemi zachodzą bardzo intensywne procesy wietrzenia, w wyniku których powstaje zwietrzelina. Zwietrzałe skały stają się luźne, porowate, pochłaniają oraz za [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:34 , Wyświetleń: 4105 , Ocena: 8.28, Głosów: 364, Autor: tom

Problemy ludnościowe Europy.

LUDNOŚĆKontynent europejski ma swoje specyficzne problemy ludnościowe wyróżniające go spośród pozostałych kontynentów. Należy do nich obecnie najmniejsze tempo przyr [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:35 , Wyświetleń: 5470 , Ocena: 20.93, Głosów: 212, Autor: tom

Proces krasowienia i biegi rzeki

Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamiennie. Są to skały porowate, występuję w nich szczeliny, więc wody opadowe i powierzc [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:36 , Wyświetleń: 4469 , Ocena: 12.35, Głosów: 202, Autor: tom

Przemysł koksochemiczny

Przemysł koksochemicznyPojęcia:* koks - stały produkt odgazowywania węgla kamiennego w wysokiej temperaturze; jest porowatą substancją o dużej wartości opałowej,u [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:37 , Wyświetleń: 20774 , Ocena: 199.82, Głosów: 157, Autor: tom

Przemysł nawozów sztucznych

Przemysł nawozów sztucznychPrzemysł nawozów sztucznych zaliczany jest do tradycyjnych branż przemysłu chemicznego.Przemysł rozwijał się w związku z dużym zapotrzebo [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:38 , Wyświetleń: 20463 , Ocena: 203.85, Głosów: 153, Autor: tom

Przemysł środków transportu

Przemysł środków transportu, mimo, że nie cechuje się już tak znaczną dynamiką wzrostu produkcji jak w latach 1950-1975, nadal odgrywa dużą rolę. Sięga niemal 10% warto [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:39 , Wyświetleń: 20643 , Ocena: 143.96, Głosów: 208, Autor: tom

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU

Położenie Polski w Środkowej Europie, brak przeszkód naturalnych, a także dostęp do morza sprzyjają rozwojowi transportu. Na terenie naszego kraju krzyżują się ważn [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:40 , Wyświetleń: 4285 , Ocena: 11.96, Głosów: 181, Autor: tom

Rozmieszczenie ludności na świecie (1)

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wie [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:41 , Wyświetleń: 28765 , Ocena: 336.64, Głosów: 122, Autor: tom

Rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej

Ameryka Północna – kontynent zamieszkały przez około 477 ( 1999 ) milionów ludzi co stanowi ok. 8% ludności całej kuli ziemskiej. Otoczony jest od strony zachodnie [...]

Dodano: 2008-06-15 12:45:42 , Wyświetleń: 26349 , Ocena: 290.46, Głosów: 141, Autor: tom

Rozmieszczenie opadów. Czynniki na nie wpływające

Scharakteryzuj rozmieszczenie opadów na Ziemi i przedstaw czynniki na nie wpływające.Na rozmieszczenie stref o podobnej ilości opadów wpływa wiele czynnikó. Jednym z nic [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:30 , Wyświetleń: 25394 , Ocena: 746.96, Głosów: 52, Autor: tom

Siarka - jak powstała i gdzie występuje.

Siarka rodzima. Tworzy kryształy w kształcie tabliczek lub podwójnych piramid, skupienia zbite i nacieki. Siarka powstała w trzeciorzędzie. Jest częstym produktem ekshalacji [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:31 , Wyświetleń: 1567 , Ocena: 40.52, Głosów: 30, Autor: tom

Skały (1)

Skorupę ziemską tworzą skały, które składają się z minerałów. Minerał to naturalny składnik skorupy ziemskiej o stałym składzie chemicznym i stałych właściwościac [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:31 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 8.79, Głosów: 270, Autor: tom

Skały osadowe okruchowe

zlepieniec - osadowa skała okruchowa powstała przez scementowanie żwiru spoiwem mineralnym np. wapiennymbrekcja - skała składająca się z ostrokrawędzistych okruchów mi [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:32 , Wyświetleń: 1905 , Ocena: 14.6, Głosów: 95, Autor: tom

Środowisko geograficzne Polski

Kl. VII – Środowisko geograficzne Polski1.Wyjaśnij pojęcia:dorzecze – obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej i jej dopływówzlewisko R [...]

Dodano: 2008-06-18 17:38:33 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 19.83, Głosów: 76, Autor: tom

Typy jezior (2)

TYPY JEZIOR:1.Pochodzenia kosmicznego- Powstałe w skutek upadków meteorytów2.Pochodzenia tektonicznego- Powstał w wyniku trzęsień ziemi lub ruchów górotwórczych, s [...]

Dodano: 2008-06-18 17:39:39 , Wyświetleń: 2345 , Ocena: 13.54, Głosów: 125, Autor: tom

Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem przeciwstawnego działania (interakcji) procesów endogenicznych i egzogenicznych, które powodują, że ukształtowanie powierzchni [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:19 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 23.41, Głosów: 63, Autor: tom

Urbaizacja - referat

Urbanizacja - Pojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludności w miastach. W aspekcie osadniczym urbaniza [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:19 , Wyświetleń: 2210 , Ocena: 15.75, Głosów: 117, Autor: tom

W jaki sposób niszczone jest środowisko i jak się temu zapobiega?

Działalność gospodarcza człowieka ma ogromny wpływ na wszystkie składniki środowiska, a głównymi źródłami zanieczyszczeń są: miasta, przemysł, rolnictwo, transport l [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:20 , Wyświetleń: 1995 , Ocena: 66.89, Głosów: 35, Autor: tom

Warunki naturalne obu ameryk

TORNADA Tornado, zwane też trąbą powietrzną, jest najbardziej gwałtownym zjawiskiem atmosferycznym. Choć powszechnie występowanie tornada kojarzy się z preriami Ame [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:21 , Wyświetleń: 1852 , Ocena: 27, Głosów: 61, Autor: tom

Woda (3)

Czym jest dla nas woda ?? Woda jest tym wszystkim co nas otacza i tym co nas tworzy ... woda obecna jest w każdej chwili naszego życia , więc czemu chcemy ją zniszczyć ?? Czy [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:23 , Wyświetleń: 3265 , Ocena: 15.23, Głosów: 235, Autor: tom

Wpływ klimatu Polski na rozwój rolnictwa.

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:24 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 44, Głosów: 35, Autor: tom

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku

Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi - liczy zaledwie 12 tys. lat, podczas gdy inne morza powstały przed wieloma milionami lat. Podobnie jak jeziora polodowcowe pows [...]

Dodano: 2008-06-18 17:40:26 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 59.78, Głosów: 45, Autor: tom

Przewodnik po Pradze

Most KarolaSłusznie uważany jest za perłę budownictwa średniowiecznego. Imię swego fundatora nosi dopiero od roku 1870. Przedtem nazywany byt Mostem Kamiennym lub Mostem [...]

Dodano: 2008-07-10 11:54:45 , Wyświetleń: 2061 , Ocena: 16.24, Głosów: 96, Autor: tom

Różności

JASKINIE WYSTĘPUJĄ : - w Górach Świętokrzyskich- na Wyżynie Częstochowskiej- w Masywie Śnieżnika- w Masywie ŚnieżnikaGÓRY FAŁDOWE POWSTAJĄ W WYNIK [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:04 , Wyświetleń: 2567 , Ocena: 12.18, Głosów: 195, Autor: tom

Sudety (3)

POŁOŻENIE Sudety położone są w południowo-zachodniej Polsce. Do Polski należy tylko północno-wschodnia część tego masywugórskiego, ciągnącego [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:05 , Wyświetleń: 2960 , Ocena: 18.38, Głosów: 201, Autor: tom

Dziura ozonowa. Gazy CFE

Ozon – O3, alotropowa odmiana tlenu; od zwykłego tlenu różni się tym, że tworzy cząstkę trójatomową, jest gazem o charakterystycznym orzeźwiającym zapachu; o barwi [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:14 , Wyświetleń: 11835 , Ocena: 229.34, Głosów: 79, Autor: tom

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej z [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:15 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 35, Głosów: 53, Autor: tom

Zasoby wody

REZERWY WODY K Woda, woda wszędzie, a ani kropli do picia”- mówi stary marynarz w wie [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:03 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 16.98, Głosów: 179, Autor: tom

Wpływ człowieka na hydrosferę

HYDROSFERA - jest ważnym składnikiem systemu Ziemi. Najczęściej definiuje się ją jako powłokę wodną w stanie ciekłym. Jednakże trudno wyłączyć z hydrosfery lody na po [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:50 , Wyświetleń: 2799 , Ocena: 25.94, Głosów: 79, Autor: tom

Bieszczadzki park narodowy

PołożenieBieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce, położonym w województwie podkarpackim, przy granicy z Republiką Słowacką i [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:33 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 17.45, Głosów: 86, Autor: tom

Fauna i flora województwa Śląskiego

Plan1.Wprowadzenie2.Szata roślinna3.Świat zwierzęcy4.Podsumowanie5.BibliografiaWprowadzenie. Śląsk położony jest w Polsce południowo – [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:34 , Wyświetleń: 2095 , Ocena: 45.56, Głosów: 44, Autor: tom

Położenie, ukształtowanie Polski

1.Poziomice – linie łączące na mapie miejsca o tej samej wysokości n.p.m. 2.Środowisko przyrodnicze – ogół przyrody ożywionej i nieożywionej tworzącej nat [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:35 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 16.47, Głosów: 82, Autor: tom

Rolnictwo ekologiczne (5)

Rolnictwo ekologiczne Co to jest ? Rolnictwo ekologiczne (biodynamiczne) to sposób produkcji, który zakłada stosowanie nawozów naturalnych, naturalnych sposobów walki ze szkod [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:36 , Wyświetleń: 2129 , Ocena: 14.05, Głosów: 125, Autor: tom

Tatry (1)

TATRY, najwyższa grupa górska w Karpatach (Centr. Karpaty Zach.), na pograniczu Polski i Słowacji; ciągną się od Przełęczy Huciańskiej na zach. do Przełęczy Ździarskiej [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:37 , Wyświetleń: 2871 , Ocena: 12.39, Głosów: 202, Autor: tom

Tatry - referat

Spis treści:1.Położenie2.Budowa geologiczna3.Rzeźba 4.Klimat5.Wody 6.Fauna i flora7. Ciekawe miejsca8. Tatrzański Park Narodowy9. Bibli [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:39 , Wyświetleń: 2306 , Ocena: 11.96, Głosów: 151, Autor: tom

Wpływ klimatu polski na rolnictwo

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:44 , Wyświetleń: 3575 , Ocena: 149.02, Głosów: 42, Autor: tom

Charakterystyka struktury demograficznej gminy Przodkowo

Spis treściWstęp...................................................................................................................................1. Gmina Przodkowo... [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:13 , Wyświetleń: 10294 , Ocena: 603.52, Głosów: 26, Autor: tom

Kaniony

Niebotyczne, kilkusetmetrowe urwiska zbliżają się do siebie niemal na wyciągnięcie dłoni, tworząc głęboką, wąską gardziel. Skały przeciwległych ścian wydają się sp [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:13 , Wyświetleń: 3411 , Ocena: 12.18, Głosów: 190, Autor: tom

Merkury (1)

Orbita Merkurego leży bliżej Słońca niż orbita Ziemi. Z tego powodu dla ziemskiego obserwatora Merkury zawsze świeci na niebie blisko Słońca. Podczas każdego 88-dniowego o [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:15 , Wyświetleń: 2542 , Ocena: 8.96, Głosów: 209, Autor: tom

RPA (2)

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKIRepublika Południowej Afryki leży na południowym krańcu Afryki Między Oceanem Atlantyckim na zachodzie a Oceanem Indyjskim na wschodzie. Na p [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:54 , Wyświetleń: 2826 , Ocena: 9.56, Głosów: 246, Autor: tom

Zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata. (1)

Warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne różnicują poziom życia mieszkańców Ziemi. Na poziom ten ma wpływ również zróżnicowanie ludzi pod względem rasowym, religijnym [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:55 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 71.89, Głosów: 36, Autor: tom

Antarktyda (3)

1. Powierzchnia. 14mln km kw. (5 co do wielkości kontynent)2. Położenie. Ant. leży w centralnej części Antarktyki ( 55 mln km²), której granicę wyz [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:06 , Wyświetleń: 2813 , Ocena: 20.33, Głosów: 94, Autor: tom

Stolice

AMERYKA PaństwoStolica1. Antigua i BarbudaSaint John`s2. BahamyNassau3. BarbadosBridgetown4. BelizeBelmopan5. DominikaRoseau6. DominikanaSanto Domingo< [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:07 , Wyświetleń: 5729 , Ocena: 37.03, Głosów: 229, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?