Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Mienerały - sciąga

BUDOWA ZIEMI: granitowa (Si; Al.); bazaltowa (Si; Mg)* d= 2,7- 3,0; płaszcz zewnętrzny (Cr; Fe; Si; Mg)* d=4,0- 4,5; wewnętrzny (Ni; Fe; Si; Mg)* d=5,0- 6,6; jądro zewnętrzne [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:53 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 10.89, Głosów: 133, Autor: pawlukewa

Pogoda i jej przewidywanie - sciąga

POGODA I JEJ PRZEWIDYWANIE: 1. Instytucje zajmujące się pogodą: -obserwatoria meteorologiczne; -stacje synoptyczne; -posterunki meteorologiczne. 2. Mapa pogody, jej powstawanie [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:53 , Wyświetleń: 17975 , Ocena: 1024.84, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Morze Bałtyckie (3)

Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Otoczone Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu po [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:53 , Wyświetleń: 2695 , Ocena: 24.65, Głosów: 123, Autor: pawlukewa

Pojęcia - sciąga

Terytorium- powierzchnia lądowa i wodna oraz przestrzeń znajdująca się nad i pod powierzchnią lądową i wodną. Morskie wody wew.- wody zatok, których wylot jest węższy ni [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:53 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 12.36, Głosów: 145, Autor: pawlukewa

Wulkany (3)

WULKANY: Zjawiska wulk. bada wulkanologia. Wulkanizm odegrał i nadal odgrywa b. dużą rolę w kształtowaniu powierzchni Ziemi. Zjawiska W. związane są z wydobywaniem się magm [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:54 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 7.77, Głosów: 274, Autor: pawlukewa

Tatry-najważniejsze informacje

POŁOŻENIE:Tatry położone są w południowej Polsce w paśmie Karpat wewnętrznych. GRANICE: Podhale, Kotlina Liptowsko-Spiska, Hale Orawsko-Liptowskie, Magóra Spiska.< [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:55 , Wyświetleń: 1948 , Ocena: 24.8, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt,wymiary).Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami.

NR.5 NR.5 Omów miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym oraz jej kształt i podstawowe wymiary . Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice między Ziemią a inny [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:14 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 245.75, Głosów: 3, Autor: pawlukewa

Dane określające atrakcyjność turystyczną danego obszaru.

Atrakcyjność wyznaczamy metodą bonitacji. Bierzemy pod uwagę 3 elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną terenu:·roślinność·wody powierzchni [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:15 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 55.85, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Gobi - charakterystyka

GOBI- mong. Gowi, chiń. Szamo; obszar pustynny i półpustynny na Wyżynie Mongolskiej, obejmujący przygraniczne tereny MRL i ChRL na długości od wschodniego skraju Tien-szanu [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:43 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 20.61, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

Gleby na świecie

BAGIENNE GLEBY, klasa gleb, dawniej zw. hydrogenicznymi, wytworzonych w warunkach nadmiernej wilgotności w dolinach rzek i zagłębieniach terenu, z udziałem roślinności bagien [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:58 , Wyświetleń: 2426 , Ocena: 13.94, Głosów: 129, Autor: pawlukewa

Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej , umiarkowanej i podbiegunowej.

Krążenie powietrza w obszarze międzyzwrotnikowym charakteryzuje się tym , że Słońce najbardziej ogrzewa właśnie te tereny - wokół równika . Powietrze w tej warstwie [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:09 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 25.21, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Wyspa Wolin-referat

FAUNA I FLORABIBLIOGRAFIA:M. Janudi, Woliński Park Narodowy, Warszawa 1993 r.A. Kostrzewski , Studia geografii fizycznej i ekonomicznej Wyspy Wolin, Poznań 1978E. [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:06 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 18, Głosów: 84, Autor: pawlukewa

Staropolski Okręg Przemysłowy - referat

Najstarszy w Polsce zespół ośrodków przemysłowych, znajdujących się w dorzeczu rzeki Kamiennej, w obrębie: Gór Świętokrzyskich, Płaskowyżu Suchedniowego, Garbu Gelniow [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:22 , Wyświetleń: 28351 , Ocena: 619, Głosów: 79, Autor: pawlukewa

Budowa Układu Słonecznego - charakterystyka planet

Miliony lat temu wokół powstającego Słońca narodziła się rodzina ciał niebieskich , które nazywamy planetami . Wszystko razem - Słońce i krążące wokół niego planety [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:28 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 74.92, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Aglomeracja paryska

Największą aglomeracją Francji jest aglomeracja Paryża, zwana Île-de-France. Składa się ona z departamenty Paryża i departamentów sąsiednich: Essonne, Hauts-de-Seine, Sei [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:32 , Wyświetleń: 2327 , Ocena: 15.59, Głosów: 122, Autor: pawlukewa

Brazylia-warunki naturalne, klimat, rolnictwo, górnictwo, przemysł, transport, leśnictwo i miasta

Powierzchnia:8511965 km. KwadratowychLudność:150,368 mlnGęstość zaludnienia:17 osób na km. KwadratowyStolica: Brasilia-1803478Największe miasto:Sao Paulo-100 [...]

Dodano: 2008-04-01 08:51:48 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 25.56, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Co to jest dinozaur?

Większość ludzi wyobraża sobie dinozaura jako wielkie i groźne zwierzę o długich nogach i ostrych zębach; może nawet jako stworzenie z nogami słupowatymi jak kłody, z d [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:10 , Wyświetleń: 2021 , Ocena: 17.74, Głosów: 94, Autor: pawlukewa

Zmiany liczby ludnosci po II wojnie swiatowej.

Demografia - nauka o ludnosci, obejmujaca zmiany jej liczby, strukture wieku i plci, stan cywilny, rasy, narodowosci, jezyki, wyznania, wyksztalcenie, strukture zawodowa.Po II [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:14 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 30.69, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Struktura demograficzna Polski.

O struktorze demograficznej Polski decyduje przyrost naturalny. Najwiekszy wyz demograficzny w Polsce wystepowal w latach 1953-55. Wynosil 19,5 promila (okres powojenny zwany kompe [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:15 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 16.42, Głosów: 80, Autor: pawlukewa

Struktura zawodowa

58,6% ludnosci w Polsce (jeden z najwyzszych wskaznikow w Europie) jest w wieku produkcyjnym, 27,6 % stanowia dzieci i mlodziez w wieku przed produkcyjnym, ok 18,8% to ludnosc w wi [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:16 , Wyświetleń: 2396 , Ocena: 14.15, Głosów: 142, Autor: pawlukewa

Zmiana liczby ludnosci miejskiej. Procesy Urbanizacji..

Urbanizacja - proces polegajacy na zmianie sieci osadniczej, proces koncentracji ludnosci w miastach, rozwoj miast i koncentracja funkcji miejskich i rozprzestrzenianie sie tzw. mi [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:17 , Wyświetleń: 1840 , Ocena: 26.38, Głosów: 64, Autor: pawlukewa

Rozmieszczenie surowcow energetycznych w Polsce.

1. Wegiel Kamienny:Wydobycie - okolo 130 mln tonWystepowanie - GOP(Gornoslaski Okreg Przemyslowy), ROP (Rybnicki Okreg Przemyslowy), Trzebinia, Jaworzno.2. Wegiel Bruna [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:18 , Wyświetleń: 25323 , Ocena: 776.49, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

podlaskie

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZEWojewództwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środow [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:34 , Wyświetleń: 2437 , Ocena: 11.94, Głosów: 213, Autor: pawlukewa

Okregi przemyslowe Polski

Okregami przemyslowymi nazywamy w geografii gospodarczej obszary koncentracji przemyslu. Charakterystyka i ocena okregu przemyslowego zalezy od przyjetych kryteriow. Do najwazniejs [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:35 , Wyświetleń: 27077 , Ocena: 621.97, Głosów: 77, Autor: pawlukewa

Mazowsze - zarys historyczny, gospodarka, turystyka.

MazowszeZarys historycznyMazowsze, historyczna i etnograficzna kraina położona w środkowej Polsce, w obrębie Niżu środkowoeuropejskiego, po obu stronach rzeki Wisły. [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:17 , Wyświetleń: 1446 , Ocena: 26.88, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

San Marino

San Marino jest najstarszą europejską republiką parlamentarną, która powstała w 301 r. N.e.. Najwyższym organem ustawodawczym jest 60-osobowa Wielka Rada Generalna., wyb [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 8.96, Głosów: 224, Autor: pawlukewa

Słońce- nasza gwiazda dzienna

Słońce jest centralnym obiektem Układu Słonecznego oraz naszym podstawowym źródłem światła i ciepła- jednakże jako gwiazda jest całkiem zwyczajne. Słońce jest tak [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:31 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 15.64, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

,, Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne’’

Morza i oceany budziły zainteresowanie ludzi od zarania ich dziejów. Świadczą o tym pozostawione ślady kulturowe w wielu znaleziskach archeologicznych, jakie odnajduje się co [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:33 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 59.21, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Wycinanie i niszczenie lasów

Historycznym zwrotem w użytkowaniu lasów w Polsce było po raz pierwszy w okresie powojennym, zmniejszenie w 1990r. rozmiarów wyrębu w lasach państwowych poniżej etatu pozysk [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:37 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 15.11, Głosów: 107, Autor: pawlukewa

Fotometeory

Fotometeor jest to zjawisko świetlne powstające wskutek odbicia, załamania, ugięcia lub interferencji światła słonecznego lub księżycowego.Poniżej podane są definicj [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:39 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 10.93, Głosów: 152, Autor: pawlukewa

Jak rodzą się gwiazdy?

Nowe gwiazdy powstają od zawsze, od pierwszych chwil po pierwszym wybuchu. Niektóre z nich otaczają się rodzinami planet.W przestrzeni kosmicznej znajdują się chmury, kt [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:41 , Wyświetleń: 7250 , Ocena: 20.59, Głosów: 77, Autor: pawlukewa

RPA (1)

PLAŻE Biały miękki piasek. Przypływowe jeziorka. Wysokie fale. Ciepła lub zimna woda morska. W zależności na którym wybrzeżu jesteś, będziesz, zachodnie czy połudn [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:11 , Wyświetleń: 11652 , Ocena: 8.48, Głosów: 283, Autor: pawlukewa

Degradacja środowiska (1)

Rozwój nauki, techniki i przemysłu oddziałowuje niekorzystnie na środowisko, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.Poważne zagrożenia przez działanie człowi [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:18 , Wyświetleń: 50089 , Ocena: 211.81, Głosów: 366, Autor: pawlukewa

Efekt cieplarniany (1)

Określenie "cieplarniana atmosfera" zwykło się nam raczej miło kojarzyć z poczuciem bezpieczeństwa i wyzwolenia od kłopotów. Jednak w odniesieniu do klimatu przymiotnik "ci [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:19 , Wyświetleń: 3102 , Ocena: 33.7, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Morze Bałtyckie (2)

Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Otoczone Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu po [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:20 , Wyświetleń: 2299 , Ocena: 16.44, Głosów: 106, Autor: pawlukewa

Topografia współczesnego Bałtyku

Topografia współczesnego Bałtyku jest wynikiem działań kilku działających, bądź kolejno zmieniających się, czynników jak najściślej jednak związanych z procesem zlod [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:21 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 70.24, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Wpływ rolnictwa na środowisko

Rolnictwo jest zależne od środowiska naturalnego, z drugiej strony jednak jego rozwój, postępujący wraz ze wzrostem liczby ludności oraz dobrobytu społecznego, [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:21 , Wyświetleń: 3892 , Ocena: 22.24, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają a czasami całkowicie niszczą życie biologiczne tych środowisk. Organizmy, które przystosowują się do ży [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:23 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 37.64, Głosów: 69, Autor: pawlukewa

Zanieczyszczenie Bałtyku (2)

Morze Bałtyckie jest morzem małym, zajmującym 1/1000 części wszechoceanu, o średniej głębokości 55 m. Otoczenie Bałtyku państwami o intensywnej gospodarce rolnej i wysok [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:23 , Wyświetleń: 1795 , Ocena: 13.58, Głosów: 106, Autor: pawlukewa

Zróżnicowanie form osadniczych

Od zarania dziejów ludzie przemieszczali po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzisiaj perspektywa lepszych warunków życia [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:24 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 53.62, Głosów: 54, Autor: pawlukewa

SOSNOWIEC

SOSNOWIEC, m. w woj. śląskim, powiat grodzki, na Wyż. Śląskiej, nad Czarną Przemszą i jej dopływem Brynicą, w GOP, w centrum Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego. - 237 tys [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:29 , Wyświetleń: 2374 , Ocena: 9.22, Głosów: 223, Autor: pawlukewa

Śląsk

ŚLĄSK, hist. dzielnica Polski w dorzeczu górnej i środk. Odry. W VIII-IX w. zamieszkany przez plemiona zachodniosłow., m.in. Ślężan (w rejonie góry Ślęży; - Ślązacy ) [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:30 , Wyświetleń: 2941 , Ocena: 14.13, Głosów: 257, Autor: pawlukewa

Zagłębie Dąbrowskie

ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE, okręg przem. w pn.-wsch. części - Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, między dolną Brynicą i Białą Przemszą a linią Olkusz-Ząbkowice-Strzyż [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:30 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 19.62, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Wyżyna Lubelska (1)

Krainy geograficzne w Polsce rozciągają się równoleżnikowo. Jednym z „pasów” jest pas wyżyn. Dzieli się on nie tylko na tak znane wyżyny jak Wyżyna Śląska c [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:54 , Wyświetleń: 3106 , Ocena: 48.13, Głosów: 84, Autor: pawlukewa

Belgia (2)

BelgiaTerytorium kraju można podzielić na trzy wyróżniające się pod względem morfologicznym regiony. Na Belgię Niską, w części północnej , składają się niziny , [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:55 , Wyświetleń: 2643 , Ocena: 11.02, Głosów: 246, Autor: pawlukewa

Atmosfera (1)

Atmosfera - powłoka gazowa otaczająca ziemię. Sięga ok. 2000 km, korona ziemi - 20000 km,zawiera tlen, zapewnia wodę, chroni przed promieniowaniem.TROPOSFERA - sięga [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:13 , Wyświetleń: 2727 , Ocena: 13.56, Głosów: 166, Autor: pawlukewa

Energia (4)

Alternatywne i dotychczasowe źródła energii30 sierpień 2000--------------------------------------------------------------------------------Wstęp Energia była, [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:14 , Wyświetleń: 2229 , Ocena: 10.7, Głosów: 207, Autor: pawlukewa

Atmosfera (2)

Atmosfera30 sierpień 2000--------------------------------------------------------------------------------ATMOS.-gazowa powłoka ziemi. Mieszanina gazów ciał stałych [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:15 , Wyświetleń: 2441 , Ocena: 8.66, Głosów: 202, Autor: pawlukewa

Australia (1)

AUSTRALIA30 sierpień 2000--------------------------------------------------------------------------------AUSTRALIA - najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południ [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:16 , Wyświetleń: 2709 , Ocena: 20.02, Głosów: 158, Autor: pawlukewa

RPA (3)

W Republice Południowej Afryki scena polityczna zmieniła się zdecydowanie, w lutym 1990 roku, kiedy to Prezydent FW de Klerk ogłosił daleko idące reformy. Daleko idące zmian [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:34 , Wyświetleń: 2406 , Ocena: 10.37, Głosów: 217, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?