Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Klimat Lazurowego Wybrzeża

Nie używać w VII L.O. w KatowicachLazurowe WybrzezePołozenie:Ř Południowo-wschodnia częœć Francji, między Cassis a MentonŘ Francuskie wybrzeże Morza Œr [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:37 , Wyświetleń: 38868 , Ocena: 432.27, Głosów: 82, Autor: ew.la

Opis klimatu Jakucji

Nie używać w VII L.O. w KatowicachJakucja -Jakucka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka.Powierzchnia:3 103 200 km2(największa autonomiczna republi [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:41 , Wyświetleń: 2524 , Ocena: 28.67, Głosów: 87, Autor: ew.la

Urbanizacja na świecie

Miasta w natarciu, czy rzeczywiście?ŚwiatPojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludnoś [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:27 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 19.58, Głosów: 64, Autor: ew.la

troposfera - sciaga

Troposfera do ok. 11kmStratosfera do 50km – ozonosferaMezosfera do ok. 85kmTermosferaEgzosferaPogoda to fizyczny stan atmosfery w danym momencie na d [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:33 , Wyświetleń: 2098 , Ocena: 14.61, Głosów: 120, Autor: ew.la

Hydrosfera (2)

HYDROSFERA – wodna powłoka Ziemi.Całkowita objętość wód na Ziemi – 1 390 000 000 km3W tym: - 96,5% - Wszechocean- 1,7% - wody podziemne- 1,7 [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:36 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 13.85, Głosów: 181, Autor: ew.la

Kraj - Węgry, charakterystyka

WĘGRYPowierzchnia:93 000 km2Położenie:45o48`-48o40` szer. geogr. płn.16o05`-22o55` dł. geogr. wsch.Ludność:10 289 000Gęstość zaludnienia:< [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:12 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 19, Głosów: 86, Autor: ew.la

Metody prezentacji zjawisk na mapie

GEOGRAFIA.Metody prezentacji zjawisk na mapie.a) METODA SYGNATUROWAMetoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomo [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:21 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 39.66, Głosów: 55, Autor: ew.la

Charakterystyka wybranych typow klimatow

Klimat- to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co najmniej po 10 latach.Elementy klimatu:- opady( suma opadów mierzona w [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:22 , Wyświetleń: 12139 , Ocena: 194.63, Głosów: 90, Autor: ew.la

Okręgi przemysłowe (1)

Okręgi przemysłowe W Polsce największą koncentracją przestrzenną przemysłu stanowi górnośląsko-krakowska aglomeracja okręgów, na którą składają się Górnoślą [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:36 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 18.8, Głosów: 95, Autor: ew.la

Kraków- pare informacji o mieście.

KRAKÓWPowierzchnia miasta: ok.325 km2Liczba ludności: 744 800 (1996r.)Zagęszczenie ludności: 381 osób na 1 km2 (1997r.)Liczba bezrobotnych: 28 osób na 1 tyś. [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:30 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 26.78, Głosów: 53, Autor: ew.la

Prądy morskie (3)

Prądy morskie – to poziome ruchy wody morskiej (lub oceanicznej) wywołane przemieszczaniem dużych objętościowo ilości wód na znaczne odległości i w określonym kieru [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:45 , Wyświetleń: 2481 , Ocena: 22.39, Głosów: 95, Autor: ew.la

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata

Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi.Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym.< [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:49 , Wyświetleń: 2542 , Ocena: 86.89, Głosów: 36, Autor: ew.la

Omów zmiany liczby ludności w Polsce powojennej.

Zmiany rozwoju demograficznego w Polsce powojennej można podzielić na pewne etapy :- Lata bezpośrednio po II wojnie światowej były latami wysokiego przyrostu naturalnego n [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:50 , Wyświetleń: 26256 , Ocena: 1217.09, Głosów: 31, Autor: ew.la

Hiszpania (3)

Hiszpania, Królestwo Hiszpańskie, Reino Espańol to państwo w południowo-zachodniej części kontynentu europejskiego. Obszar 504 782 km2 łącznie z Balearami i Wyspami Kanary [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:05 , Wyświetleń: 2579 , Ocena: 12.17, Głosów: 167, Autor: ew.la

Atlantyk

Atlantycki Ocean czyli Atlantyk to obszar wodny (drugi co do wielkości po Oceanie Spokojnym)położony pomiędzy Europą i Afryką a Ameryką Północną i Ameryką Południową. [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:29 , Wyświetleń: 2904 , Ocena: 17.74, Głosów: 200, Autor: ew.la

Morze Bałtyckie (4)

Bałtyckie Morze,tzw. Bałtyk stanowi część Oceanu Atlantyckiego,jest to morze śródlądowe położone między Europą Środkową i Północno-Wschodnią a Półwyspem Skandyna [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:30 , Wyświetleń: 2446 , Ocena: 1493, Głosów: 0, Autor: ew.la

Chiny (5)

Chiny, Zhongguo, Chińska Republika Ludowa, Zhonghua Renmin Gongheguo, państwo w środkowej i północnej części kontynentu azjatyckiego. Obszar 9571 tys. km2 (bez Tajwanu).

Dodano: 2008-03-02 23:28:32 , Wyświetleń: 5717 , Ocena: 14.13, Głosów: 190, Autor: ew.la

Kraków (1)

Kraków, miasto wojewódzkiotę łożone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzch [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:33 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 9.88, Głosów: 230, Autor: ew.la

Przemysł samochodowy w Polsce

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY W POLSCE1. ROZMIESZCZENIE NAJWIĘKSZYCH FABRYK SAMOCHODOWYCH W POLSCEa) samochody osobowe:Warszawa Żerań: Daewoo-FSO - zasłużona fabryka w kt [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:10 , Wyświetleń: 18984 , Ocena: 329.09, Głosów: 89, Autor: ew.la

Berlin (1)

BERLIN, stol. Niemiec (do 1945 i od 1991 uznana przez parlament niem.), położona na Pojezierzu Brandenburskim i w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, nad Hawelą i jej dopływem [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:21 , Wyświetleń: 3402 , Ocena: 20.34, Głosów: 235, Autor: ew.la

Morza i oceany w skrócie

Powierzchnia Oceanu Światowego wynosi 361 mln km2 , co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Morza są częściami oceanu wyodrębnionymi od jego otwartych wód przez [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:22 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 20.35, Głosów: 74, Autor: ew.la

Cyklady

CYKLADYCyklady to archipelag idealny do szybkiego przenoszenia się z wyspy na wyspę. Nazwa pochodzi od pierścienia, jakim otacza on świętą wyspę Delos. Na żadnym in [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:26 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 9.7, Głosów: 240, Autor: ew.la

Kreta

KRETAKreta jest czymś więcej niż jedną z greckich wysp. Często, zwłaszcza w miastach lub na rozwiniętym północnym wybrzeżu, nie ma się wcale wrażenia, że to wy [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:27 , Wyświetleń: 2512 , Ocena: 9.91, Głosów: 262, Autor: ew.la

Peloponez

PELOPONEZUroków Peloponezu wprost nie sposób przecenić. Ten południowy półwysep, a od przekopania Kanału Korynckiego właściwie wyspa, kryje niemal wszystko to, co [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:28 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 9.44, Głosów: 221, Autor: ew.la

Wyspy Jońskie

WYSPY JOŃSKIEArchipelag sześciu Wysp Jońskich wraz z wysepkami satelitarnymi przy zachodnich brzegach Grecji to teren, gdzie geograficznie i kulturowo krzyżują się

Dodano: 2008-03-03 23:23:30 , Wyświetleń: 1953 , Ocena: 11.01, Głosów: 140, Autor: ew.la

Powstawanie wód podziemnych i mineralnych

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCHKażda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przew [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:33 , Wyświetleń: 1763 , Ocena: 30.35, Głosów: 45, Autor: ew.la

Tajga syberyjska

TAJGA SYBERYJSKATajga syberyjska jest regionem obfitującym w surowce mineralne, i to jest powód jej powolnej zagłady. Od początku XX w. obszar Syberii jest intensywnie [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:33 , Wyświetleń: 2581 , Ocena: 14.66, Głosów: 124, Autor: ew.la

procesy endogeniczne i egzogeniczne

Spis treści:1. Procesy egzogenicznea) Wietrzenie-wietrzenie mechaniczne-wietrzenie chemiczne-wietrzenie biologiczne b) Działalność wód podziemnych (zja [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:37 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 22.69, Głosów: 67, Autor: ew.la

Polska (ściąga)

Ściąga z Polski (wybrane elementy)Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek – Wisły i Odry, a też w dorzecz [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:52 , Wyświetleń: 2492 , Ocena: 13.51, Głosów: 172, Autor: ew.la

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW.

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:28 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 24.06, Głosów: 50, Autor: ew.la

USA (2)

Stany Zjednoczone Ameryki PólnocnejStany Zjednoczone Ameryki Północnej to państwo związkowe składające się z 50 stanów. USA są republiką o ustroju federacyjnym z [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:45 , Wyświetleń: 3417 , Ocena: 14.36, Głosów: 276, Autor: ew.la

Konsekwencje zasiegu zlodowacenia czwartorzedowego.

Czwartorzed dzieli sie na dwa okresy:a) plejstocen (okres lodowcowy)b) holocen (ocieplenie klimatu)W plejstocenie klimat kilkakrotnie sie ocieplal i oziebial:- glac [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:59 , Wyświetleń: 3279 , Ocena: 81.32, Głosów: 30, Autor: ew.la

Cechy klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza:- polozenie w srednich s [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:00 , Wyświetleń: 2116 , Ocena: 23.82, Głosów: 60, Autor: ew.la

Siec hydrograficzna Polski

Siec hydrograficzna Poslki zostala uksztaltowana w wyniku rozwoju rzezby terenu w trzeciarzedzie i czwartorzedzie. Jej najwarzniejszymi elementami sa:- rzeki- jeziora- [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:01 , Wyświetleń: 2189 , Ocena: 27.17, Głosów: 82, Autor: ew.la

Typy gleb w Polsce

Gleba - wierzchnia warstwa slorupy ziemskiej mulastej lub bardziej rozdrobnionej, w ktorej rozwija sie zycie organiczne.Czynniki wplywajace na powstanie roznych rodzajow gleb:< [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:02 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 29.24, Głosów: 108, Autor: ew.la

Źródła energi w Polsce

ELEKTROWNIE W POLSCEW okresie międzywojennym posiadaliśmy 12 elektrowni wodnych, jednak żadna z nich nie miała mocy powyżej 10 MW, a ich łączna moc wynosiła zaledwie 1 [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:14 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 25.61, Głosów: 53, Autor: ew.la

Rolnictwo (2)

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz si [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:20 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 13.59, Głosów: 161, Autor: ew.la

Rolnictwo (3)

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobnie rzecz się ma w innych [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:29 , Wyświetleń: 2185 , Ocena: 11.12, Głosów: 155, Autor: ew.la

Monako

MONAKO Wiadomości OgólnePowieszchnia wynosi-1,95 km2 Stolica-Monaco liczy 1000 osóbNajważniejsze miasta - Monte Carlo, La Condamine [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:29 , Wyświetleń: 2399 , Ocena: 8.22, Głosów: 290, Autor: ew.la

Malta

Wiadomości ogólne Powierzchnia kraju-316km2 Stolica VALETTA-9200mieszkańców Najwarzniej [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:29 , Wyświetleń: 2619 , Ocena: 10.85, Głosów: 261, Autor: ew.la

Pojezierze Suwalskie (2)

POJEZIERZE SUWALSKIE W obrębie nizin europejskich bardzo ważne i charakterystyczne miejsce zajmuje strefa pojezierzy. Rozdziela ona ten szeroki pas nizinny na dwie, wyraźnie [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:38 , Wyświetleń: 2833 , Ocena: 42.25, Głosów: 70, Autor: ew.la

klimat - morze

I.Klimat Polski1.Pogoda – aktualny stan atmosfery Klimat – średni stan pogody na jakimś obszarze mierzony w czasie przez kilka lat2.Czynniki kształt [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:22 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 10.64, Głosów: 181, Autor: ew.la

Tatry (6)

Tatry KARPATY Zachodnie WschodnieTatry Obniżenie Beskidy Pogórze Beskidy Wschodni [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:25 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 10.44, Głosów: 252, Autor: ew.la

Problem autostrad w Polsce

PROBLEM AUTOSTRAD W POLSCE„Droga kołowa przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego: rozdzielone jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu, każda jezdnia podzielona na [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:27 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 22.18, Głosów: 77, Autor: ew.la

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

Surowce energetyczneI. Surowce energetyczne dzielimy na:A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pi [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:48 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 36.73, Głosów: 48, Autor: ew.la

Góry w Polsce

GEOGRAFIASUDETY:-PRZEDGÓRZE SUDECKIE [MASYW ŚLĘŻY,WZGÓRZA STRZEGOMSKIE,WZGÓRZA BIELAWSKIE] -POGÓRZE ZACHODNIE [KOTLINA TUROSZEWSKA,POGÓRZE IZERSKIE]-SUDETY ZACHODNI [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:43 , Wyświetleń: 3027 , Ocena: 20.28, Głosów: 141, Autor: ew.la

Ukraina Bialorus i okolice

Ukraina- leży w europie PD i wsch. Sąsiedzi : Mołdawia , Białoruś, Rosja , Rumunia , Węgry . Krainy Geograf. :Wyżyny : Wołyńska , Naddnieprzańska, Nadazowska.

Dodano: 2008-03-07 19:33:55 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 20.44, Głosów: 90, Autor: ew.la

Temat: Konflikt w Baskonii oraz

Temat: Konflikt w Baskonii oraz Katalonii.Spis treści:1. Baskonia.2. Baskowie.3. Kultura i język baskijski.4. Obyczaje Basków.5. Hi [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:15 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 28.16, Głosów: 55, Autor: ew.la

Łódź - stare miasto

Na terenie ziemi sieradzko - łęczyckiej w XI i XII wieku funkcję miasta pełniła Łęczyca.Wolibórz oddziaływał na Łódź jedynie jako ośrodek zarządu dóbr biskupstw [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:16 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 10.77, Głosów: 136, Autor: ew.la

Temat: Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i

Temat: Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie. Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gosp [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:17 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 56.25, Głosów: 23, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?