Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Krainy Polski

Krainy Polski1. Pobrzeża:a). Pobrzeże Szczecińskie (Wolin, Uznam)b). Pobrzeże Koszalińskiec). Pobrzeże Gdańskie (Żuławy Wiślane)d). Nizina Staropruska [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:47 , Wyświetleń: 2617 , Ocena: 13.22, Głosów: 170, Autor: ew.la

Karpaty (4)

PODZIAŁ I POWSTANIE KARPATKarpaty - góry w środkowej Europie, które ciągną się otwartym łukiem przez terytoria Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Od [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:48 , Wyświetleń: 3015 , Ocena: 17.13, Głosów: 207, Autor: ew.la

Podział i powstani8e Karpat

PODZIAŁ I POWSTANIE KARPATKarpaty - góry w środkowej Europie, które ciągną się otwartym łukiem przez terytoria Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Od [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:49 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 17.21, Głosów: 84, Autor: ew.la

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce powojennej.

Przyrostem naturalnym nazywamy różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Jeżeli liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów, mówimy o przyroście dodatnim;

Dodano: 2008-02-14 14:13:04 , Wyświetleń: 1613 , Ocena: 20.25, Głosów: 55, Autor: ew.la

Ludność wiejska i miejska w Polsce.

LUDNOŚĆ MIEJSKA I WIEJSKA Pierwszy powojenny spis ludności w 1946 r. wykazał prawie 32 % ludności miejskiej i - wskutek napływu do miast ludności wiejskiej - niewiele od [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:05 , Wyświetleń: 2392 , Ocena: 40.61, Głosów: 66, Autor: ew.la

Struktura narodowościowa Polski.

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI POLSKI Druga wojna światowa, zmiany granic i masowe przesiedlenia po wojnie spowo-dowały ujednolicenie narodowościowe ludności Polsk [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:15 , Wyświetleń: 3796 , Ocena: 14.09, Głosów: 106, Autor: ew.la

Era paleozoiczna (1)

PaleozoicznaUkłady skał pochodzące z tej ery to przede wszystkim skały osadowe zawierające licznie ślady życia w postaci skamieniałości, spośród których na szczeg [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:21 , Wyświetleń: 2570 , Ocena: 17.44, Głosów: 124, Autor: ew.la

Era mezozoiczna

MezozoicznaIntensywne przemiany oblicza Ziemi – zmieniający się rozkład lądów i mórz oraz ciągłe przekształcanie rzeźby litosfery wynikały przede wszystkim z t [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:21 , Wyświetleń: 2721 , Ocena: 23.98, Głosów: 96, Autor: ew.la

Minerały i skały

MinerałySą naturalnymi składnikami litosfery, ciałami o stałym składzie chemicznym i tych samych właściwościach fizycznych. Znanych jest prawie 3 tyś. Minerałów, w [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:23 , Wyświetleń: 2756 , Ocena: 17.59, Głosów: 127, Autor: ew.la

ZASOLENIE

1) ogólna wagowa zawartość w wodzie rozpuszczonych soli mineralnych, wyrażona w procentach lub promilach. W wodach słodkich przeważają węglany (60% wszystkich rodzajów sol [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:18 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 10.51, Głosów: 209, Autor: ew.la

HYDRSFERA

Lodowcowe- wahania stosunków wód związane z topnieniem lodowcówW porze wiosennej i letniej RenŚnieżmy- związane z topnienie śniegów wiosną przez większą częś [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:19 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 10.14, Głosów: 207, Autor: ew.la

gejzery, el nino (ściąga)

GEJZERYŹródła związane z aktywną strefą wulkaniczną:gejzery- Ameryka pn (yellowstone)- Islandia- Kamczadka- Nowa zelandiaGEJZERY: źródła, które w [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:59 , Wyświetleń: 2328 , Ocena: 13.75, Głosów: 105, Autor: ew.la

hydrosfera (ściąga)

USTRÓJ RZEKPROSTY:desczowy, śnieżny, lodowcowyLodowcowy: początek rzek ma w lodowcach.Wahania przepływu wiążą się z intensywnościąTopnienia lodowców. Na [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:01 , Wyświetleń: 2591 , Ocena: 14.76, Głosów: 135, Autor: ew.la

Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

Ekologia jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem żywej przyrody. Obejmuje ona całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami a ich [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:04 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 27.23, Głosów: 46, Autor: ew.la

Co świat robi w obronie zagrożonych gatunków

PRZYRODA NIE JEST NIEWYCZERPALNA Pamiętając o najstarszych poczynaniach, takich jak ochrona tura wprowadzono (zbyt późno) w Polsce w XVI wieku przez króla Zygmunta II [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:29 , Wyświetleń: 1987 , Ocena: 50.67, Głosów: 35, Autor: ew.la

Maroko

Maroko. Al-Mamlaka al-Magribija - Królestwo MarokaPowierzchnia: 446 550 km2 (Sachara Zachodnia: 252 120 km2)Stolica: RabatJęzyk oficjalny: arabski (w użyciu: fra [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:37 , Wyświetleń: 2717 , Ocena: 11.41, Głosów: 251, Autor: ew.la

Klasyfikacja dziedzin przemyslu(sciąga)

Klasyfikacja dziedzin przemyslu :1.Przemysl wydobywczy2.Przemysl przetwórczya)energetycznyb)metalurgicznyc)elektromaszynowy-metalowy-maszynowy-samo [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:48 , Wyświetleń: 30956 , Ocena: 741.55, Głosów: 74, Autor: ew.la

Rolnictwo w Polsce (1)

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:21 , Wyświetleń: 2074 , Ocena: 17.31, Głosów: 105, Autor: ew.la

SAHARA

SAHARAKlimat Sahary jest nieprzyjazny dla życia człowieka ponieważ podczas dnia temperatura sięga 50* natomiast w nocy temperatura spada poniżej 0*,całkowity brak wody sp [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:35 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 11.54, Głosów: 237, Autor: ew.la

SAWANNA (1)

SAWANNASawannę w okolicy Sahelu zamieszkują nomadzi (pasterze), którzy zajmują się hodowlą bydła. Prowadzą oni koczowniczy tryb życia, ponieważ w porze suchej wędruj [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:35 , Wyświetleń: 2694 , Ocena: 10.7, Głosów: 219, Autor: ew.la

Las Równikowy

LAS RÓWNIKOWYLasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy. Żyją oni w dżungli, w niewielkich grupach, a zajmują się myślistwem i zbieractwem. Mę [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:36 , Wyświetleń: 3548 , Ocena: 28.51, Głosów: 145, Autor: ew.la

Kosmos (2)

Wstęp:Astronomia należy do najstarszych nauk przyrodniczych. Rozgwieżdżone niebo przyciągało uwagę ludzi już w czasach przedhistorycznych. Wcześnie też zdano sobie sp [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:13 , Wyświetleń: 2749 , Ocena: 15.44, Głosów: 211, Autor: ew.la

Kotlina Podkarpacka

Kotlina Sandomierska Kotlina Sandomierska jest największym makroregionem Podkarpacia Północnego o powierzchni około 15 tys. km2. Jej południową granicę tworzy brzeg na [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:34 , Wyświetleń: 2650 , Ocena: 36.38, Głosów: 89, Autor: ew.la

Niemcy (państwo)

NIEMCY Niemcy jest to państwo położone w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Graniczy z 9 państwami:na północy z Danią, na wschodzie z Polską i Cze [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:47 , Wyświetleń: 2274 , Ocena: 13.41, Głosów: 142, Autor: ew.la

Strefy klimatyczne

Strefa KlimatycznaCharakterystyka strefyKlimatTemperaturaOpadyObszary występowaniaOkołorównikowaŚrednia temperatura oczna wynosi 20C, dobowe i roczne amplitudy temp. Nie pr [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:48 , Wyświetleń: 2806 , Ocena: 23.28, Głosów: 137, Autor: ew.la

Klimat i Hydrosfera

Pogoda- to stan fizyczny atmosfery w danej chwili, na danym obszarze; określają ją: ciśnienie, wiatr, zachmurzenie, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady. Pogoda zmien [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:48 , Wyświetleń: 26294 , Ocena: 471.1, Głosów: 85, Autor: ew.la

Pogoda & Klimat

Pogoda-stan atmosfery w danym miejscu i czasieKlimat-stan atm.badany w okresie 20 lat, na danym obszarzeSklad atmosf: temp.powietrza;cisnienie pow.;opady atmo.;wiatrCzy [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:34 , Wyświetleń: 31857 , Ocena: 422.1, Głosów: 136, Autor: ew.la

Mapy

Wyróżniamy 4 typy map kartograficznych:- walcowe-płaszczyznowe-stożkowe-umowneCechy odwzorowań kartograficznych:Rdz. siatkiPrzeważający kszta [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:34 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 10.13, Głosów: 265, Autor: ew.la

Ameryka - uksztaltowanie

Lekcja 1Temat : Ukształtowanie powierzchni Ameryk na tle budowy geologicznej .Układ kraju w Ameryce jest południkowy . Na zachodzie ciągną się młode g . fa [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:42 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 23.7, Głosów: 81, Autor: ew.la

Atmosfera,klimat,pogoda

1.Skład Atmosfery:78%- azot , 21%-tlen , 1%argon, neon ,hel ,krypton ,ksenon, wodór, metan, tlenek azotu2.Budowa Atmosfery: [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:51 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 26.52, Głosów: 91, Autor: ew.la

Ery- super

Charakterystyka ery mezozoicznej Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efek [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:06 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 10.52, Głosów: 197, Autor: ew.la

Karpaty (2)

Pogórze karpackie-budowa- zbudowane jest ono z utworów fliszowych i ma postać licznych garbów zaokrąglonych, często spłaszczonych, oddzielonych głębokimi dolinami rzek. Wy [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:11 , Wyświetleń: 2582 , Ocena: 13.39, Głosów: 162, Autor: ew.la

Przemysl w Polsce i na swiecie

Przemysł – dział gosp nar polegający na wydobyw i pozysk. zasobów min, rośl i zwierz oraz przetwarz ich przy urzyciu podziału pracy na śr prod i śr konsumpcji. F( [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:27 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 36, Głosów: 40, Autor: ew.la

Rozwój organizmów w proterozoiku

1. Czas trwania i podział proterozoikuProterozoik jest drugą w dziejach ziemi erą (po archaicznej). Era ta trwała od ok. 2,5 mld do 570 mln lat temu. Dzielimy ją na:&# [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:42 , Wyświetleń: 11334 , Ocena: 20.84, Głosów: 78, Autor: ew.la

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim

1. PołożenieSudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Ciągną się od Gór Łużyckich na zachod [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:43 , Wyświetleń: 1767 , Ocena: 27.96, Głosów: 53, Autor: ew.la

Kalendarz

Kalendarz- (z łacińskiego kalendae- „pierwszy dzień miesiąca”), system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu; obecnie używanym prawie na całym świecie kalen [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:58 , Wyświetleń: 3044 , Ocena: 18.02, Głosów: 202, Autor: ew.la

Tatry-budowa geologiczna

Budowa geologicznaTatry cechują się złożoną budową geologiczną, będącą efektem długiego okresu rozwoju. Ostatecznie zostały sfałdowane i wypiętrzone na przełomie [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:04 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 24.73, Głosów: 70, Autor: ew.la

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

BIAŁOWIESKA, PUSZCZA, największy w Europie naturalny kompleks leśny, w pd.-wsch. części Niz. Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu gł. Narwi i J [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:41 , Wyświetleń: 1662 , Ocena: 32.5, Głosów: 43, Autor: ew.la

Zróżnicowanie Ludności w Afryce

Czarni i biali mieszkańcy Afryki – zróżnicowanie ludności.Afrykę można podzielić pod względem koloru skóry ludności na: białych mieszkającychn [...]

Dodano: 2008-02-24 10:56:54 , Wyświetleń: 2581 , Ocena: 134.63, Głosów: 26, Autor: ew.la

Ukształtowanie dna morskiego

*** Ukształtowanie dna morskiego ***Rozróżnia się wielkie i małe formy dna morskiego.A. Do dużych form należą:1. Szelf - platforma kontynentalna o głębokości [...]

Dodano: 2008-02-24 10:56:56 , Wyświetleń: 1984 , Ocena: 23.85, Głosów: 77, Autor: ew.la

Recenzja artykułu geograficznego

Czy pozwolimy rdzennym kulturom ewoluować na ich własnych zasadach?Artykuł Wadea Devisa z National Geographic (nr 1, październik ‘99) mówi o ginących kulturach oraz [...]

Dodano: 2008-02-24 10:56:59 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 34.87, Głosów: 51, Autor: ew.la

Efekt cieplarniany (9)

EFEKT CIEPLARNIANYEfekt cieplarniany może być jednym z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Żyjemy w okresie wielkiego rozwoju przemysłowego i jesteśmy cz [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:05 , Wyświetleń: 2445 , Ocena: 32.68, Głosów: 55, Autor: ew.la

Hodowla lasów na terenie Polski

Hodowla lasuCelem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:08 , Wyświetleń: 3459 , Ocena: 126.35, Głosów: 48, Autor: ew.la

RUCH PŁYT LITOSFERY

RUCH PŁYT LITOSFERYTeoria płyt litosfery jest aktualnie najbardziej akceptowaną teorią geotektoniczną wyjaśniająca przyczyny fałdowań i powstawania gór, tłumacząca [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:13 , Wyświetleń: 2147 , Ocena: 13.58, Głosów: 137, Autor: ew.la

ZAGRANICZNY HANDEL POLSKI

ZAGRANICZNY HANDEL POLSKIJednym z ważniejszych działów gospodarki narodowej jest handel. Zadaniem jego jest przesunięcie wyrobów wytworzonych przez przemysł, rolnictwo i [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:13 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 17.5, Głosów: 81, Autor: ew.la

skały osadowe

Skały osadoweSkała osadowa to skała, która powstała przez nagromadzenie się minerałów przenoszonych przez czynniki zew(egzogeniczne),kolejne ich osadzanie lub strącani [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:33 , Wyświetleń: 2447 , Ocena: 14.43, Głosów: 137, Autor: ew.la

jeziora i ich klasyfikacja

Jeziora i ich klasyfikacja.Limnologia -nauka o jeziorachJezioro – naturalny zbiornik śródlądowy, utworzony w zagłębieniach pod wpływem działania falowania i pr [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:34 , Wyświetleń: 2043 , Ocena: 19.49, Głosów: 83, Autor: ew.la

Litosfera (2)

LITOSFERABUDOWA WNĘTRZA ZIEMIlitosfera-zew, najsztywniejsza powłoka kuli ziemskiej; sięga do 80~150kmTem. Rośnie średnio o 10C/ na 33m. Jest to średnia wartość [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:35 , Wyświetleń: 2385 , Ocena: 10.82, Głosów: 188, Autor: ew.la

Lodowce (3)

Lądolody i lodowce górskie.glacjologia-nauka o lodowcach i lądolodach Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne: przede wszystkim obf [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:36 , Wyświetleń: 2563 , Ocena: 10.33, Głosów: 213, Autor: ew.la

skały magmowe-klasyfikacja

KLAS. SKAŁ MAGMOWYCHminerał-naturalny składnik litosfery, ciało o stałym składzie chem. i tych samych właściwościach fiz.skała-skupisko jednorodnych lub różnoro [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:37 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 17.93, Głosów: 90, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?