Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Mała powtórka geografi w I gimnazjum

1.Rozwój nauk geograficznycha)poglądy mieszkańców starożytnych państw: -Ziemia jako lądowa tarcza oblana wodami oceanów-Ziemia jest kulą bo stworzyli ją bogow [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:43 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 106.63, Głosów: 15, Autor: elkakida

Chiny – region turystyczny.

Chiny leżą we wschodniej Azji. Są trzecim pod względem powierzchni (po Rosji Kanadzie) i pierwszym pod względem liczby ludności (1/5 całego globu) krajem świata. Zamieszkuj [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:44 , Wyświetleń: 3243 , Ocena: 98.85, Głosów: 26, Autor: elkakida

Atmosfera (9)

Atmosfera jest to gazowa powłoka Ziemi, składająca się z azotu (78%), tlenu (21%), argonu (0,9%) oraz innych gazów (dwutlenek węgla, hel, neon, ozon, para wodna, amoniak i in [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:45 , Wyświetleń: 2457 , Ocena: 12.21, Głosów: 191, Autor: elkakida

Australia - referat

Budowa geologiczna. Zachodnią część Australii stanowi platforma prekambryjska. Jej podłoże jest zbudowane ze skał metamorficznych i magmowych, sfałdowanych, a następnie zd [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:14 , Wyświetleń: 2709 , Ocena: 36.41, Głosów: 90, Autor: elkakida

Na wybranych przykładach wykaż wpływ działalności człowieka na pedosferę.

W środowisku naturalnym Ziemi od dłuższego czasu odbywają się nieustannie, różne procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne kształtujące oblicze naszej planety. Stosunk [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:15 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 85.6, Głosów: 14, Autor: elkakida

Zjawisko El Nino

1. Prąd peruwiański:Prąd peruwiański to zimny prąd morski na Oceanie Spokojnym płynący z północy Antarktydy wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki południowej w stron [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:17 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 17.68, Głosów: 101, Autor: elkakida

Wielka Brytania (4)

WIELKA BRYTANIA, United Kingdom, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, państwo w pn.-zach. Europie [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:20 , Wyświetleń: 55344 , Ocena: 281.85, Głosów: 109, Autor: elkakida

Kwaśne deszcze (14)

Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowo [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:20 , Wyświetleń: 1981 , Ocena: 19.65, Głosów: 90, Autor: elkakida

Dzieje ziemi (6)

Odtwarzanie dziejów Ziemi nie jest łatwe. Dziedzina nauki, która zajmuje się tym problemem, to geologia historyczna. Jej zadaniem jest badanie rozmieszczenia lądów i mórz w [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:35 , Wyświetleń: 3064 , Ocena: 19.61, Głosów: 108, Autor: elkakida

Rolnictwo polskie

Rolnictwo należy do głównych obszarów aktywności gospodarczej UniiEuropejskiej. Integracja tego sektora gospodarki, zgodnie z założeniami polegana – „ust [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:36 , Wyświetleń: 2466 , Ocena: 53.96, Głosów: 53, Autor: elkakida

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe to społeczności trwale zamieszkujące na pewnym terytorium (zwł. państwa), różniące się od większości jego mieszkańców (lub od społeczności panu [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:07 , Wyświetleń: 3804 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Era paleozoiczna (3)

Era paleozoiczna:Rozpoczęła się 570 mln lat temu, a skończyła 245 mln lat temu. W erze tej nastąpiły dwie wielkie orogenezy: kaledońska i waryscyjska. Spowodowały one pows [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:44 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 49.52, Głosów: 32, Autor: elkakida

Migracja w Polsce

Polonia i Polacy w świeciePoczątkowo przez Polonię rozumiano całość polskiej grupy emigrującej poza obszar ziem polskich (i jej potomków), w tym również autochtoniczn [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:46 , Wyświetleń: 2342 , Ocena: 23.21, Głosów: 75, Autor: elkakida

Wulkanizm (2)

Wulkanizmem nazwiemy zjawisko związane z wydostawaniem się lawy i szeregu procesów biorących w tym „przedstawieniu” udział, wyziewy gazów, ciosanie kul ognia, rze [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:28 , Wyświetleń: 3533 , Ocena: 934, Głosów: 0, Autor: elkakida

Yellowstone

Yellowstone (żółty kamień)O parku:Położony w stanie Wyoming zajmuje obszar 898 tys.ha. Jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Został założony w 1872 r. Wz [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:28 , Wyświetleń: 4290 , Ocena: 13.54, Głosów: 145, Autor: elkakida

Moje miejsce na ziemi – piękno przyrody w najbliższej okolicy - gmina Miedzichowo (woj. wielkopolskie)

Od reformy administracji publicznej w 1999 roku jestem mieszkańcem powiatu nowotomyskiego. Zajmuje on obszar 1012 km kwadratowych, a razem ze mną w sześciu jego gminach mieszka [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:29 , Wyświetleń: 1554 , Ocena: 58.78, Głosów: 26, Autor: elkakida

Podstawowe wiadomości z geologii oraz opisy podstawowych skał

MINERAŁ jest to związek chemiczny lub pierwiastek rodzimy o określonym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych, powstały w wyniku procesów geologicznych lub kosmol [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:34 , Wyświetleń: 2578 , Ocena: 175.17, Głosów: 22, Autor: elkakida

Budowle zwizane z transportem

DROGISieć rzymskich dróg była starannie rozplanowana, z dogodnie usytuowanymi i dobrze zaopatrzonymi punktami etapowymi na głównych szlakach. Niestety, wraz z upadkiem imp [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:42 , Wyświetleń: 4679 , Ocena: 88.73, Głosów: 21, Autor: elkakida

Austria (4)

Austria, Österreich, Republika Austrii, Republik Österreichpaństwo w Europie Środkowej, bez dostępu do morza. Na północy graniczy z Niemcami (784 km) i Czechami (362 km) [...]

Dodano: 2009-03-15 15:12:25 , Wyświetleń: 2683 , Ocena: 12.37, Głosów: 197, Autor: elkakida

Niemcy- pytania

Omów przemiany gospodarcze i społeczne, które zaszły po zjednoczeniu we wschodniej części Niemiec.Podstawową przemianą w sferze gospodarki było przejście z gospodarki [...]

Dodano: 2009-03-18 11:06:23 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 12.98, Głosów: 146, Autor: elkakida

Pojezierze Mazurskie (4)

Charakterystyka fizyczno- geograficzna 1.Położenie i rzeźba 2.Gleby i jeziora 3.Klimat i okres wegetacji 4.Lasy Charakterystyka społeczno- gospodarcza 1 [...]

Dodano: 2009-03-18 11:06:26 , Wyświetleń: 2460 , Ocena: 83.91, Głosów: 31, Autor: elkakida

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

1. Przemysł- jest to dział gospodarki narodowej, który przetwarza zasoby przyrody na dobra zaspokajające potrzeby ludzi. Przemysł dzielimy na 2 działy:a) przemys [...]

Dodano: 2009-03-18 11:06:28 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 51.88, Głosów: 31, Autor: elkakida

Szwecja (2)

SZWECJA(SVERIGE)GODŁO: Szwecja posiada dwa godła narodowe, którymi są „Lilla Riksvapnet"(małe godło) i „Stora Riksvapnet" (duże godło). Zapis legali [...]

Dodano: 2009-03-18 11:06:28 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 822, Głosów: 0, Autor: elkakida

Morskie oko

W okresie międzywojennym Państwowa Rada Ochrony Przyrody prowadziła starania o utworzenie w Tatrach Parku Narodowego. Utworzony w 1954 roku, w województwie małopolskim. Powie [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:14 , Wyświetleń: 2450 , Ocena: 9.25, Głosów: 229, Autor: elkakida

Wpływ środowiska geograficznego na życie polityczne danego państwa.

Związek między środowiskiem geograficznym a życiem politycznym państwa istnieje ponad wszelką wątpliwość. Warunki naturalne bez wątpienia oddziaływują, do pewnego stopn [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:18 , Wyświetleń: 1575 , Ocena: 35.28, Głosów: 35, Autor: elkakida

Ruch obiegowy ziemi (2)

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia s [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:12 , Wyświetleń: 2823 , Ocena: 2128, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rodzaje transportu.

Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobn [...]

Dodano: 2009-04-01 10:04:58 , Wyświetleń: 3116 , Ocena: 61.71, Głosów: 69, Autor: elkakida

Transport kolejowy.

Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobn [...]

Dodano: 2009-04-01 10:04:59 , Wyświetleń: 1885 , Ocena: 27.17, Głosów: 53, Autor: elkakida

Transport lotniczy.

Transport lotniczy - jest najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:00 , Wyświetleń: 1924 , Ocena: 23.17, Głosów: 57, Autor: elkakida

Warszawa – rekordy miasta.

Warszawa – stolica Polski i jedno z NAJbardziej interesujących miast, pod wieloma względami po prostu NAJNajwyższy budynekPałac Kultury i Nauki Ten prezent narod [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:01 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 37.58, Głosów: 35, Autor: elkakida

Historia ochrony przyrody w Polsce.

Ochroną przyrody nazywamy działania zmierzające do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów i składników przyrody, a w szczególności dziko występują [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:02 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 194.73, Głosów: 14, Autor: elkakida

Herbata.

Herbatą nazywamy młode liście i niedorozwinięte pączki liścio¬we krzewu herbacianego, z którego wywodzą się gatunki herbaty: chińska i assańska. Liście herbaty chi [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:15 , Wyświetleń: 2741 , Ocena: 16.91, Głosów: 191, Autor: elkakida

Atmosfera i wszystko na ten temat.

1.Atmosfera2.Skład chemiczny atmosfery3.Warstwy atmosfery4.Pogoda5.Klimat6.Ciśnienie atmosferyczne7.Elementy klimatu i pogody8.Rodzaje map klimatyczny [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:50 , Wyświetleń: 2665 , Ocena: 26.18, Głosów: 107, Autor: elkakida

Baza surowcowa żelaza na świecie, producenci stali

Hutnictwo żelaza, obok górnictwa, było wiodącą gałęzią przemysłu w czasie pierwszej rewolucji przemysłowej. Rolę tę zawdzięczało ogromnemu zapotrzebowaniu na stal, zw [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:51 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 42.32, Głosów: 43, Autor: elkakida

Bogata północ - biedne południe.

Za ważną przyczynę narastania dysproporcji uznawane są różnice rozwoju demograficznego, w społeczeństwach ubogich przyrost naturalny jest znacznie większy niż w społecze [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:52 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 16.3, Głosów: 104, Autor: elkakida

Budowa atmosfery.

Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych.SKŁADNIKI ATMOSFERY:Stałe:-Azot – 78%-Tlen – 21%- [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:53 , Wyświetleń: 3207 , Ocena: 3.4, Głosów: 133, Autor: elkakida

Kraje o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

Kraje wysoko rozwinięte zajmują ok. 24% powierzchni świata, skupiają ok. 20% ludności świata. Są to państwa w których PKB na jednego mieszkańca przewyższa 10 tys. $. Są [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:46 , Wyświetleń: 2662 , Ocena: 163.96, Głosów: 25, Autor: elkakida

Największe kompleksy leśne świata.

Największe kompleksy leśne świata - znaczenie lasówLas - jest wielkim zespołem różnorodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych przystosowanych do życia obok siebie, [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:47 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 46.08, Głosów: 35, Autor: elkakida

Parki Narodowe w Polsce (3)

Woliński Park Narodowy Utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960r. (Dz. U. Nr 14, poz. 79 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999r. w województwie [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:51 , Wyświetleń: 7705 , Ocena: 197.34, Głosów: 60, Autor: elkakida

Woda w atmosferze.

Para wodna obecna w powietrzu atmosferycznym pochodzi z parowania wody oraz sublimacji lodowców. Zawartość pary wodnej w atmosferze podlega ciągłym zmianom, zarówno przestrze [...]

Dodano: 2009-04-05 23:55:51 , Wyświetleń: 1829 , Ocena: 22.47, Głosów: 65, Autor: elkakida

Fazy rozwoju demograficznego.

Faza I - jest charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego: obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców n [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:03 , Wyświetleń: 1781 , Ocena: 21.45, Głosów: 65, Autor: elkakida

Hydrologia Polski.

Stan wyżywienia ludności świata jest niezadowalający: 25% - ludność świata dobrze odżywiona; 60% - ludność świata nie odczuwająca głodu 15% - ludzie głodujący z czeg [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:04 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 27.39, Głosów: 55, Autor: elkakida

Polskie wyżyny

3)Wyżyna Krakowsko Częstochowska:Długość około 150km od Krakowa po Wieluń;Zbudowana z wapieni jurajskich i kredowych, które ku wschodowi przechodzą [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:05 , Wyświetleń: 2601 , Ocena: 29.89, Głosów: 101, Autor: elkakida

Transport w Polsce (2)

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polsk [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:06 , Wyświetleń: 2644 , Ocena: 959, Głosów: 0, Autor: elkakida

Turystyka na świecie.

Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przybywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codzienn [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:07 , Wyświetleń: 1917 , Ocena: 38.6, Głosów: 46, Autor: elkakida

Dziura ozonowa

Kiedy na szerszą skalę zastosowano związek CCl2F2 zwany freonem 12 oraz inne fluoropochodne metanu i etanu (nazwanych wspólne freonami lub CFC) do produkcji aerozoli, [...]

Dodano: 2009-08-30 10:48:00 , Wyświetleń: 27439 , Ocena: 90.63, Głosów: 284, Autor: jeloon

Degradacja środowiska (3)

DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój go [...]

Dodano: 2009-08-30 10:36:00 , Wyświetleń: 54329 , Ocena: 81.48, Głosów: 374, Autor: jeloon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?