Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

atmosfera[ściaga]

TROPOSFERA: ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI, SIĘGA OK. 7KM NA BIEGUNAMI I OK. 17 KM. NAD RÓWNIKIEM. ZRÓŻNIECOWANIE ZALEŻY OD TEMP.SIŁY CIĘŻKOŚCI, RUCHUOBROT [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:31 , Wyświetleń: 3829 , Ocena: 39.66, Głosów: 133, Autor: sylwester811

Parki Narodowe w Polsce (1)

Babiogórski Park NarodowyDyrekcja Parku34-223 Zawojatel. Zawoja 110Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 1954r (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:34 , Wyświetleń: 7841 , Ocena: 123.26, Głosów: 101, Autor: sylwester811

wiatr w życiu człowieka

PLAN:1.Pojęcie wiatru.2.Wiatromierz.3.Wiatrak4.Silnik wietrzny.5.Wiatrowy zakład energetyczny.6.Energia wiatru.7.Prędkość wiatru w minionych dn [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:35 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 23.44, Głosów: 61, Autor: sylwester811

Atmosfera (6)

Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałychCiekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot-78,08, tlen-20,95 argon-0,93, neon-0,00 [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:36 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 13.49, Głosów: 194, Autor: sylwester811

Pasaty

Pasaty-stałe prądy w strefie międzyzwrotnikowej -antypasaty – nagrzewane silne powietrze w strefieokoło zwrotnikowej wznosi się do górnych warstw troposfery [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:37 , Wyświetleń: 2446 , Ocena: 10.96, Głosów: 228, Autor: sylwester811

Charakterystyka Polskich portów morskich.

CHARAKTERYSTYKA MORSKICH PORTÓW POLSKICHPORT – zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii – oznacza miejs [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:38 , Wyświetleń: 11775 , Ocena: 418.98, Głosów: 44, Autor: sylwester811

Klimat w Polsce (ściąga)

Klimat zależy od grup czynników :meteorologicznych- rodzaje mas powietrza występujących nad danym obszarem- rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach rok [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:39 , Wyświetleń: 20302 , Ocena: 359.2, Głosów: 89, Autor: sylwester811

Skały (2)

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na: - ska [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:40 , Wyświetleń: 2360 , Ocena: 8.32, Głosów: 249, Autor: sylwester811

Atmosfera (8)

Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot-78,08, tlen-20,95 argon-0,93, neon-0,0 [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:41 , Wyświetleń: 2656 , Ocena: 13.48, Głosów: 186, Autor: sylwester811

Działalność wiatru

Działalność wiatru Pod wpływem działalności wiatru tworzą się specificzne formy budujące rzeźbę eoliczną. Obszarami, gdzie działalność wiatru się najsilniej zaz [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:41 , Wyświetleń: 2382 , Ocena: 26.56, Głosów: 71, Autor: sylwester811

Trzęsienia ziemi (2)

Trzęsienia Ziemi Trzęsienia Ziemi są to drgania skorupy ziemskiej, ich przyczyną jest rozchodzenie się fal sprężystych z głębszych sfer Ziemi. Rocznie jest rejestr [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:42 , Wyświetleń: 2317 , Ocena: 20.49, Głosów: 80, Autor: sylwester811

siły kształtujące Ziemię

Struktury tektoniczne:Uskok - przesuniecie warstw skalnych w pionie (u. zrzutowy) lub w poziomie (u. przesuwczy).Rów tektoniczny - obszar ograniczony podłużnymi uskokami [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:43 , Wyświetleń: 2030 , Ocena: 24, Głosów: 64, Autor: sylwester811

Kotlina Sandomierska (2)

Kotlina SandomierskaPołożenie:południowo-północna PolskaWydobywane surowce:ropa naftowa,sól,siarkaPrzemysł: Stalowa Wola-huta żelaza Tarnobrzeg-wydobycie si [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:44 , Wyświetleń: 2178 , Ocena: 14.57, Głosów: 122, Autor: sylwester811

Agroturystyka w Polsce

Agroturystyka w Polsce W ostatnich latach w Polsce z powodzeniem rozwija się nowa forma turystyki zwana agroturystyką. Czynnikami skłaniającymi ludzi do wybrania wczasów n [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:45 , Wyświetleń: 2029 , Ocena: 19.43, Głosów: 89, Autor: sylwester811

HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI.

HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI.Jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyj [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:46 , Wyświetleń: 1916 , Ocena: 25.93, Głosów: 66, Autor: sylwester811

Przemysł Polski

Przemysł jest działem produkcji , który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surow-ców . Wywiera on wpływ na inne dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kra [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:47 , Wyświetleń: 20941 , Ocena: 199.38, Głosów: 163, Autor: sylwester811

KOLEJE

Koleje mają w Polsce szczególne duże znaczenie ze względu na niedorozwój innych gałęzi transportu. Większość linii kolejowych na ziemiach polskich zbudowano w XIX i n [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:47 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 10.78, Głosów: 240, Autor: sylwester811

Atmosfera (7)

Powstanie atmofery : 1 brak olnego telenu - faza astralna 2.fotoliza wody powstanie wolnego tlenu w postacie o2 i o3 3. Wzrost ilości gazów szlachetnych i dziura ozonowa spowodow [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:48 , Wyświetleń: 2494 , Ocena: 11.9, Głosów: 177, Autor: sylwester811

Astronomia (1)

Budowa ukladu slonecznego : slonce , planety - 9 , planetoidy 200 ( asteroidy ) , Naturalne satelity planet , ksiezyce , komety . planety wewnetrzne : merkury , wenus , ziemia , ma [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:49 , Wyświetleń: 2539 , Ocena: 18.15, Głosów: 134, Autor: sylwester811

Odwzorowania kartograficzne

ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE - jest to sposób przeniesienia równoleżników i południków na płaszczyznę . SIATKA GEOGRAFICZNA to układ południków i równoleżników na glob [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:50 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 21.75, Głosów: 70, Autor: sylwester811

Powłoki krajobrazowe

szerokosc północna N południowa S długosć wschodnia E zachodnia W geosystem - ziemskisystem przyrody epigeosfera - powłoka krajobrazowa odwzorowanie kartograficzne to sposób [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:50 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 15.13, Głosów: 103, Autor: sylwester811

Azja

JaponiaŚrodowisko Japonia składa się z około 3000 wysp , które tworzą długi łańcuch ciągnący się wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji . Największymi wys [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:52 , Wyświetleń: 2725 , Ocena: 9.36, Głosów: 258, Autor: sylwester811

Eurazja

EURAZJA Opracował :Konrad PrzygodzkiEURAZJAPołożenieJuż od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:53 , Wyświetleń: 2866 , Ocena: 8.32, Głosów: 280, Autor: sylwester811

Zagrożenia czasu pokoju.

Zagrożenia czasu pokoju .Na życie społeczne i gospodarcze wpływać mogą różne postacie zagrożeń . Zagrożenia te dzielimy na naturalne - niezależne od człowieka , i [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:54 , Wyświetleń: 1824 , Ocena: 24.09, Głosów: 55, Autor: sylwester811

Sudety (4)

Sudety (niem. Sudeten) to góry położone na pograniczu Polski i Czech oraz częściowo w Niemczech. Ze względu na wysokość są one zaliczane do gór średnich. Stanowią pn.-w [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:55 , Wyświetleń: 3258 , Ocena: 14.69, Głosów: 219, Autor: sylwester811

Rozwój rolnictwa w Polsce

CZYNNIKI ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWARolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej, a tradycje chłopskie są istotnym składnikiem naszej świadomości zbiorowej. Podobni [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:57 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 46.22, Głosów: 88, Autor: sylwester811

Uran (2)

URAN Uran-siodma, licząc wg rosnącej odległości od Słońca, planeta Układu Słonecznego, odkryta przez Wilia ma Herschela w 1781 roku, zatem nie znana w staroztnosci. Tradyc [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:58 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 10.03, Głosów: 264, Autor: sylwester811

JAPONIA (2)

Japonia Środowisko Japonia składa się z około 3000 wysp , które tworzą długi łańcuch ciągnący się wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji . Największymi wyspami [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:58 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 9.16, Głosów: 248, Autor: sylwester811

Lasy i zarośla twardolistne

CHAPPARALSą to niskie, wiecznie zielone zarośla występujące w Ameryce Północnej.JAŁOWIECJest to iglaste, wiecznie zielone drzewo występujące w Ameryce Północ [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:59 , Wyświetleń: 2242 , Ocena: 20.05, Głosów: 96, Autor: sylwester811

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - wykorzystanie gospodarcze

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ Wiadomości ogólne:Państwo związkowe w Ameryce Północnej, nad Oceanem Spokojnym, Oceanem Atlantyckim oraz Zatok [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:01 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 22.21, Głosów: 67, Autor: sylwester811

Migracje ludności na świecie. - notatka

MIGRACJE LUDNOŚCI NA ŚWIECIEI. Migracja jest to przesiedlenie, zmiana miejsca pobytu lub zamieszkania poszczególnych osób lub grup społecznych.II. Przyczyny migracji

Dodano: 2008-02-02 14:39:02 , Wyświetleń: 2436 , Ocena: 22.28, Głosów: 73, Autor: sylwester811

Atmosfera, Troposfera, klimat, opady, osady

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA1.Budowa atmosfery jest warstwowa-Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cał [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:03 , Wyświetleń: 2893 , Ocena: 44.03, Głosów: 90, Autor: sylwester811

Działalność lodowców

1.Działalność niszcząca lodowców polega na:a)detersji czyli wygładzaniu podłoża skalnego, powstają:-wygłady lodowcowe-rysy lodowcowe-bruzdy lodowcowe- [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:03 , Wyświetleń: 2205 , Ocena: 16.71, Głosów: 112, Autor: sylwester811

Gleba (1)

1.Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystej w procesie glebotwórczym. Jest źródłem składników pokarmowych i wody [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:04 , Wyświetleń: 2882 , Ocena: 15.38, Głosów: 238, Autor: sylwester811

Prądy morskie (1)

1.Prądy morskie - to potężne "rzeki" przemierzające warstwy oceanów i mórz. Potrafią one pływać z prędkością przekraczającą 10km/h i przemieszczając się ponad 100 m [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:05 , Wyświetleń: 3211 , Ocena: 34.1, Głosów: 120, Autor: sylwester811

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

1.Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.2.Typy genetyczne jeziora)polodowcowe - powstałe na skutek akumulacy [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:06 , Wyświetleń: 2239 , Ocena: 45.84, Głosów: 57, Autor: sylwester811

Wybrzeża

1.Na rodzaj wybrzeża ma wpływ:-rodzaj skał budujących wybrzeże-kierunek i siła fal wiatrowych-wielkość pływów2.Działalność akumulacyjna morza zaznacza [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:07 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 9.43, Głosów: 222, Autor: sylwester811

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych-Złoża pochodzenia magmowego powstały w wyniku ruchów tektonicznych i procesów tworzenia się magmy. Procesy magmowe zachodzą [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:07 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 26.04, Głosów: 54, Autor: sylwester811

Okręgi przemysłowe (2)

OKRĘGI PRZEMYSŁOWE W POLSCEOkręg katowicki jest jednym z największych okręgów przemysłowych w Polsce. W 1985 r. w przemyśle było zatrudnionych ponad 650 tyś. Osób. Z [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:09 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 15.79, Głosów: 126, Autor: sylwester811

Okręgi przemysłowe 2

Okręgi przemysłoweW Polsce największą koncentracją przestrzenną przemysłu stanowi górnośląsko-krakowska aglomeracja okręgów, na którą składają się Górnośląs [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:11 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 4.46, Głosów: 121, Autor: sylwester811

Wulkanizm-przyczyny i konsekwencje

Wulkan to miejsce na powierzchni Ziemi, w którym wydobywają się (lub wydobywały) z głębi Ziemi produkty wulkaniczne. Wulkany występują jako pojedyncze wzniesienia lub tworz [...]

Dodano: 2008-02-02 14:39:12 , Wyświetleń: 2925 , Ocena: 20.38, Głosów: 116, Autor: sylwester811

Ludność polski i struktura ludności

1.Ludność Polski 38,5mln a)w 1939r polska miała 35 mln a w 1950 24,8 -straty ludościowe poniesone pod czas II woj. św -powojenna zmiana granic i terytorium polski 2.Wzrost lic [...]

Dodano: 2008-02-03 11:22:06 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 26.97, Głosów: 77, Autor: sylwester811

Trzęsienia ziemi (6)

Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej. Skorupa ziemska składa się z oddzielnych płyt litej skały. Poruszają się one wolno, a czasem ślizgają się wzdłuż s [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:41 , Wyświetleń: 3106 , Ocena: 81.21, Głosów: 51, Autor: ew.la

Arabia Saudyjska

Ariabia Saudyjska zajmuje 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego. Jej terytorium stanowi olbrzymia wyżyna, obniżająca się w kierunkach północnym i wschodnim. Arabi [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:54 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 14.67, Głosów: 113, Autor: ew.la

Chiny (4)

Chiny to największe państwo całkowicie położone w Azji. Chiny to najbardziej zaludnione państwo świata , na 1 km2 przypada tam 115 osób. W su [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:55 , Wyświetleń: 10311 , Ocena: 10.37, Głosów: 223, Autor: ew.la

Karpaty (3)

Karpaty to długi pas górski rozciągający się przez pięć państw: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię. Największy szczyt Karpat to Gerlach, kt [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:55 , Wyświetleń: 2576 , Ocena: 9.1, Głosów: 241, Autor: ew.la

Włochy (1)

Włochy mają jedną z najbogatszych historii w Europie , ustępującą jedynie historii Grecji. Jest to również jedno z najpóźniej zjednoczonych państw europejskich [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:57 , Wyświetleń: 3136 , Ocena: 14.06, Głosów: 208, Autor: ew.la

Ściąga z geografii (Konurbacja, cechy miast itd.)

8. KONURBACJA - forma aglomeracji miejskiej, na ogół o charakterze przemysłowym, wyróżniająca się brakiem jednego ośrodka. W PL wyróżniamy konurbację Górnośląską, je [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:21 , Wyświetleń: 2060 , Ocena: 50.18, Głosów: 50, Autor: ew.la

TRANSPORT POLSKI

TRANSPORT POLSKITransport ze względu na rodzaj środowiska, w którym funkcjonuje, dzieli się na lądowy, wodny i powietrzny. Natomiast w skład transportu lądowego wchodzi [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:22 , Wyświetleń: 2502 , Ocena: 31.64, Głosów: 93, Autor: ew.la

Nowy Jork - historia i wygląd.

Nowy Jork.HISTORIAPrzed przybyciem Europejczyków, wyspa Manhattan zamieszkana była przez Indian - Algonkinów. W 1524 roku na wyspę dociera pierwszy Europejczyk Giovanni [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:10 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 17.09, Głosów: 75, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?