Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Beskid Zachodni

Region, w którym leży miasto Bielsko-Biała zwany jest potocznie Podbeskidziem, gdyż położony jest u podnóża dwóch partii pasma górskiego, jakim są Beskidy Zachodnie tj. [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:39 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 14.58, Głosów: 105, Autor: majka100100

Niż Polski

Niż PolskiPolska jest krajem wybitnie nizinnym, ponad 70% powierzchni zajmuje Niż Polski. Sięga on od wybrzeża Bałtyku i Pojezierza Mazurskiego aż po Sudety i pas wyżyn. [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:40 , Wyświetleń: 2407 , Ocena: 11.2, Głosów: 207, Autor: majka100100

Pszenica na świecie

Produkcja roślinna świata odznacza się dominacją roślin zbożowych. Stanowią one podstawę wyżywienia ludzkości. Dotyczy to szczególnie krajów rozwijajacych się, w któr [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:41 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 23.88, Głosów: 81, Autor: majka100100

Wyjaśnij sens słów : „Tej Ziemi nie odziedziczyliśmy po rodzicach, lecz wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Uzasadnij konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi.

Zasoby przyrody to wielki bogactwo występujące w naszym środowisku. Są one wykorzystywane przez człowieka od początku jego istnienia. Człowiek ingeruje coraz bardziej w śro [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:22 , Wyświetleń: 8266 , Ocena: 882.63, Głosów: 15, Autor: majka100100

Lasy na świecie

Las to wielki zespół różnorodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych , przystosowanych do życia obok siebie , na wspólnym obszarze . Stanowi on przykład biocenozy , któ [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:23 , Wyświetleń: 3306 , Ocena: 38.64, Głosów: 102, Autor: majka100100

Dokładny przebieg południowej i mniej dokładny wschodniej granicy Polski. Rzeki, pasma górskie, przejścia graniczne etc.

Granica południowa:Żytawa(Zittau) > na zachód w okolicach Kopaczowa, Białopola > w okolicach Jasnej Góry skręca na północ > okolice Bogatyni > Wigancice Żytawskie > Lu [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:23 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 37.64, Głosów: 35, Autor: majka100100

Barberowie

Berberowie, Berberzy, grupa ludów z chamito-semickiej rodziny językowej, zamieszkujących Afrykę Północną i Saharę, głównie Maroko, Algierię, a także Mali, Niger, Mauret [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:24 , Wyświetleń: 2197 , Ocena: 9.4, Głosów: 196, Autor: majka100100

Charakterystyczne cechy klimatu Polski

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:01 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 97.53, Głosów: 14, Autor: majka100100

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt Polsce

Zwierzęta hodowlane i główne cele chowu:•Bydło – mleko, mięso•Trzoda chlewna – mięso, tłuszcz•Owce –wełna•Konie &# [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:02 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 21.98, Głosów: 45, Autor: majka100100

Układ Słoneczny (23)

Układ Słoneczny narodził się z wirującego obłoku gazowo - pyłowego około 4,6 mld lat temu. Za sprawą działania sił grawitacji obłok ten był wprawiany w coraz większą [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:03 , Wyświetleń: 1841 , Ocena: 21.15, Głosów: 70, Autor: majka100100

Warunki przestrzennego zróżnicowania upraw i chowu zwierząt

Czynniki, które decydują o przestrzennym zróżnicowaniu upraw, dzielą się na:- klimatyczne, czyli meteorologiczne, o których zalicza się: światło, temperaturę, opady [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:04 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 39.35, Głosów: 25, Autor: majka100100

Wielka Brytania (3)

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNEStosunkowo mały obszar Wielkiej Brytanii charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazowym i geologicznym. Lekko pofałdowane tereny południow [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:05 , Wyświetleń: 24649 , Ocena: 407.69, Głosów: 89, Autor: majka100100

Wpływ człowieka na biosferę - opisz na podstawie swojego regionu - Mazuy

Przez wszystkie minione wieki przyroda „żyła” swoimi własnymi zasadami, rzeki same ustalały drogę która płynęły, zwierzęta aby zachować swój gatunek „ [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:06 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 32.67, Głosów: 35, Autor: majka100100

Tarnobrzeg; historia; powstanie; lata współczesne

Historia, powstanie MiastaTarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, w południowo - wschodniej części Polski. Nadwiślański skrawek Puszczy Sandomierskiej posiada bardzo bog [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:10 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 219.64, Głosów: 10, Autor: majka100100

Australia i Oceania

Katarzyna Mańka Kl. II b nr 8 Gimnazjum nr 2 AUSTRALIA I OCEANIA Obszar Australii jest równy obszarowi Stanów [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:17 , Wyświetleń: 2127 , Ocena: 23.55, Głosów: 84, Autor: majka100100

Metody datowania wieku skał

Metody datowania wieku skałNauką zajmującą się rachubą czasu i datowaniem zjawisk w historii Ziemi jest geochronologia, którą dzielimy na względną i bezwzględną.

Dodano: 2009-01-04 19:22:19 , Wyświetleń: 1763 , Ocena: 20.05, Głosów: 75, Autor: majka100100

Tajga

Tajga, borealne lasy iglaste, nazwa lasu szpilkowego na obszarze Azji i Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje większość obszaru Syberii [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:19 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 10.88, Głosów: 215, Autor: majka100100

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku. Astronomiczne pory roku.Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity powoduje, że miejsce padania promieni zenitalnych (prostopadłych do [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:47 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 37.2, Głosów: 40, Autor: majka100100

Opuncje a introdukcja

Opuncje są kaktusami występującymi na terenie obu Ameryk. Do rodzaju tego należy kilkaset gatunków, z których około 26 zostało introdukowanych do Australii jako rośliny og [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:47 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 22.45, Głosów: 70, Autor: majka100100

Specyfika środowiska geograficznego na podkarpaciu

CharakterystykaPowiat Przeworski leży w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Swym zasięgiem obejmuje doliny dopływów Mleczki: Markowianki i Mleczki Zarzeczne [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:48 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 29.45, Głosów: 39, Autor: majka100100

Ruchy endogeniczne

Procesy endogeniczne – zespół zjawisk i procesów prowadzących do tworzenia się i zmian form rzeźby terenu. Zachodzą dzięki energii pochodzącej z wnętrza skorupy zie [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:49 , Wyświetleń: 2071 , Ocena: 23.69, Głosów: 70, Autor: majka100100

BABIOGORSKI PARK NARODOWY

moga byc bledy ort i int !BABIOGORSKI PARK NARODOWY położony jest w Beskidzie Żywieckim na terenie dwóch województw : bielskiego ( większa część parku ) i nowosądecki [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:21 , Wyświetleń: 2600 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Budująca i niszcząca działalność wiatrów

Rola wiatru w formowaniu rzeźby obszarów pustyńWiatr jest zjawiskiem powszechnym, wieje wszędzie na obszarze całej kuli ziemskiej. Na morzach i oceanach tworzy fale i prą [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:22 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 33.2, Głosów: 40, Autor: majka100100

Efekt cieplarniany. (4) (2)

Efekt cieplarniany - zwany szklarnianym to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi polegające na zatrzymywaniu się pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery. Jest to spo [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:23 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 761, Głosów: 0, Autor: majka100100

Ery Ziemi

ery [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:24 , Wyświetleń: 3658 , Ocena: 23.51, Głosów: 175, Autor: majka100100

Euroregion Cieszyński - położenie geograficzne, historia, działalność.

Położenie geograficzne Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnim Czech, w bezpośrednim sąsiedztwie Słowacji. Polsko-czeska [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:24 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 60.67, Głosów: 20, Autor: majka100100

Magurski park narodowy

Położenie i powierzchniaMagurski Park Narodowy utworzony został w 1995 roku na obszarze 19962 ha, na pograniczu województw małopolskiego i podkarpackiego. Park leży w po [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:25 , Wyświetleń: 1643 , Ocena: 22.62, Głosów: 60, Autor: majka100100

Opis planety Ziemi, podział świata na ery

HISTORIA ZIEMIRozbłyśnięcie nowej gwiazdy to bardzo gwałtowne zjawisko. Kiedy wnętrze mgławicy osiąga temperaturę milionów stopni, rozpoczynają się reakcje jądrowe. [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:29 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 50.39, Głosów: 22, Autor: majka100100

Państwa i stolice Europy

[chyba] wszystkie państwa europejskie wraz ze stolicamiAlbania - TiranaAndora - Andora Austria - Wiedeń Belgie - Bruksela Białoruś - Mińsk Bośnia i He [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:30 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 13.65, Głosów: 105, Autor: majka100100

Sieć transportowa.

Gęstość linii kolejowych we wszystkich trzech województwach jest mniejsza niż przeciętna w Polsce. Największa jest w łódzkim, najmniejsza w podlaskim. Gęstość dróg jes [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:30 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 16.42, Głosów: 76, Autor: majka100100

Układ słoneczny - charakterystyka planet

Na pierwszy rzut oka obserwatorowi wydaje się, że Słońce krąży wokół Ziemi. W rzeczywistości jest jednak odwrotnie – Ziemia, wraz z ośmioma innymi planetami, porusz [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:31 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 86.67, Głosów: 42, Autor: majka100100

Wiatr, front, wyż, niż, huragan, monsun, pasat, bryza, fen- krótko i rzeczowo, ściąga.

NIŻ obszar obniżonego ciśn. atmosf., malejącego ku środkowi obszaruWYŻ ciśnienie osiąga coraz wyższą wartość w miarę zbliżania się do centrum tego obszaru (centr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:32 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 35.71, Głosów: 30, Autor: majka100100

Zanieczyszczenie środowiska.

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGOZanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego nazywamy stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:34 , Wyświetleń: 2055 , Ocena: 54.44, Głosów: 47, Autor: majka100100

Znaczenie wielkich odkryć geograficznych (przełom XV i XVI wieku)

" Znaczenie wielkich odkryć geograficznych (przełom XV i XVI wieku) " Wielkie odkrycia geograficzne na przelomie XV i XVI w. otworzyly całkiem nowy okres historii. [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:36 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 49.26, Głosów: 22, Autor: majka100100

Wpływ trzęsień Ziemi i wybuchów wulkanów na środowisko geograficzne.

Co to jest wulkan ? Wulkan jest to otwór w ziemi, przez który ognista mieszanina gazów, pary wodnej, popiołu, bryłek półpłynnej skały, czyli lawy, a następnie wyrzuca [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:36 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 73.94, Głosów: 15, Autor: majka100100

Finlandia - Informacje ogólne, Ludność, Warunki naturalne, Ustrój polityczny, Gospodarka (Rolnictwo, Przemysł, Bogactwa naturalne...)

Informacje ogólneFinlandia, Republika Finlandii, Suomen Tasavalta, Republiken Finland, państwo w północnej części Europy, u nasady półwyspu Skandynawskiego, nad zatokam [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:24 , Wyświetleń: 1772 , Ocena: 69.86, Głosów: 21, Autor: elkakida

Karkonosze

Karkonosze są największym i równocześnie najwyższym masywem górskim w obrębie Sudetów. Ich łączna powierzchnia wynosi około 650 km2, z czego na terytorium Polski przypad [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:25 , Wyświetleń: 2223 , Ocena: 11.38, Głosów: 187, Autor: elkakida

Wartości kulturowe, gospodarcze i przyrodnicze karju i regionu.

Europa jest kontynentem, na który składają się liczne zróżnicowane państwa nie tylko pod względem religii, czy gospodarki, ale również kultury. Polska jest położona [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:25 , Wyświetleń: 2040 , Ocena: 560.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Zanieczyszczenia Bałtyku (2)

Morze Bałtyckie jest morzem małym, zajmującym 1/1000 części wszechoceanu, o średniej głębokości 55 m. Otoczenie Bałtyku państwami o intensywnej gospodarce rolnej i wysok [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:27 , Wyświetleń: 2917 , Ocena: 733, Głosów: 0, Autor: elkakida

Efekt cieplarniany (13)

Efekt cieplarniany może być jednym z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Żyjemy w okresie wielkiego rozwoju przemysłowego i jesteśmy często tak zapatrzeni w [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:02 , Wyświetleń: 3701 , Ocena: 137.98, Głosów: 45, Autor: elkakida

Główne odłamy religijne świata.

Judaizm –jest to religia wyznawana przez Żydów, która ma na celu zachowanie przez nich całkowitej tożsamości i świadomości narodowej. Judaizm jest pierwszą religią [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:03 , Wyświetleń: 1644 , Ocena: 36.89, Głosów: 35, Autor: elkakida

Odpady (2)

Odpady to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Przyjmują [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:04 , Wyświetleń: 2994 , Ocena: 624, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rolnictwo (4)

ROLNICTWO SAMOZAOPATRZENIOWE. System żarowo-odłogowy: zapoczątkował kształtowanie się na świecie sposobów gospodarowania ziemi. Polegał na zajmowaniu ziemi pod uprawę po [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:05 , Wyświetleń: 2762 , Ocena: 19.2, Głosów: 165, Autor: elkakida

Wszystko o jeziorach polodowcowych

W Polsce występuje ok. 9300 jezior o powierzchni większej niż 1ha, stanowiącej nieco powyżej 1% powierzchni kraju. Rozmieszczenie jezior w Polsce jest nierównomierne. Najwię [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:06 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 37.49, Głosów: 38, Autor: elkakida

Wybuchy wulkanów

Intensywna działalność wulkaniczna jest związana w przeważającej części z obszarami styków płyt litosfery. Około 460 aktywnych wulkanów należy do tzw. ognistego pier [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:07 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 18.58, Głosów: 76, Autor: elkakida

Wyznaczanie wieku skał za pomocą izotopu węgla promieniotwórczego ( C14).

Badania nad wiekiem skał rozpoczęły się w XVII wieku. Pierwsze badania przeprowadził duński lekarz i badacz Niels Stensen, stwierdził, że skały osadowe – te powstaj [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:08 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 37.78, Głosów: 31, Autor: elkakida

Wpływ klimatu na gospodarke Polski - esej.

Nie ulega wątpliwości, że klimat odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o współczesną gospodarkę Polski. Takie jej gałęzie jak: rolnictwo, przemysł, komunikacja i le [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:09 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 61.05, Głosów: 20, Autor: elkakida

Morze Bałtyckie - topografia dna, zasolenie, temperatura, ruchy wody, typy wybrzezy, flora i fauna.

„Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego”Morze Bałtyckie jest morzem śródkontynentalnym, od północy ograniczone Półwyspem Skandynawskim. Jest ono połąc [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:10 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 42.17, Głosów: 40, Autor: elkakida

Ściaga:minerały, trzęsienia, skały...

w załączniku [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:19 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 16.78, Głosów: 81, Autor: elkakida

Dziura ozonowa (7)

Dziura ozonowa to znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej (do 90% średniej koncentracji); jest obserwowana w okolicach bieguna pd., nad Antarktydą, gdzie pojawia [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:19 , Wyświetleń: 12004 , Ocena: 170.55, Głosów: 108, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?