Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kryzys ludnościowy: widmo maltuzjanizmu.

Maltuzjanizm, teoria przeludnienia, sformułowana przez T.R. Malthusa w 1798 teoria głosząca istnienie stałej dysproporcji pomiędzy tempem wzrostu ludności a tempem wzrostu pr [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:32 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 46.25, Głosów: 27, Autor: Mafej

Wulkan.

CO TO JEST WULKAN ? Erupcje wulkanów należą do tych potężnych sił przyrody, których zawsze się lękano. Podczas wybuchu wulkanu masy lawy mogą spływać w dół po sto [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:46 , Wyświetleń: 2821 , Ocena: 4.34, Głosów: 199, Autor: Mafej

Współczesna struktura przemysłu.

Już jakieś 20 tysięcy lat temu człowiek rozpoczął eksploatację kamienie i złóż węgla kamiennego. Zasadniczy rozwój górnictwa światowego rozpoczął się jednak dopier [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:49 , Wyświetleń: 1711 , Ocena: 30.25, Głosów: 50, Autor: Mafej

Wpływ działalności człowieka na ukształtowanie powierzchni ziemi.

Każdy z nas chce żyć w pięknej okolicy, spacerować po parku, mieć z okien ładny widok. Działalność człowieka w ciągu tysiącleci bardzo poważnie zmieniła wygląd powi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:58 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 55.95, Głosów: 18, Autor: Mafej

Cechy klimatu Polski. (2)

Klimat-jest to charakterystyczny dla danego obszaru (miejscowości, regionu, państwa itp.) układ stanów pogody, powtarzający się w cyklu rocznym. Podstawowymi elementami (skł [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:50 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 27.6, Głosów: 71, Autor: Mafej

Kręgi kulturowe na swiecie, a procesy globalizacji.

Od czasów starożytnych w filozofii, a potem socjologii, historii i naukach pokrewnych, aż do schyłku XIX wieku przeważał pogląd o prostym, jednotorowym rozwoju ludzkości. J [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:51 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 36.36, Głosów: 46, Autor: Mafej

Kręgi kulturowe na świecie, a procesy globalizacji.

Od czasów starożytnych w filozofii, a potem socjologii, historii i naukach pokrewnych, aż do schyłku XIX wieku przeważał pogląd o prostym, jednotorowym rozwoju ludzkości. J [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:52 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: Mafej

Przedstaw wpływ różnych elementów środowiska przyrodniczego na warunki klimatyczne i wodne Dolnego Śląska.

WPŁYW RÓŻNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA WARUNKI :a) KLIMATYCZNE:WPŁYW NAPŁYWAJĄCYCH MAS POWIETRZA NA KLIMATKlimat Dolnego Śląska i związane z nim typowe dla te [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:54 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 39, Głosów: 34, Autor: Mafej

Wielkie odkrycia geograficzne - Portugalia.

Wiek XV rozpoczął się w dziejach poznania świata nową epokę, którą nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych. Z początku Xv wieku środkowa południa i południowo-w [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:57 , Wyświetleń: 28964 , Ocena: 1814.91, Głosów: 21, Autor: Mafej

Zamojszczyza - prezentacja regiony.

Rejon ZamojszczyznaZamojszczyzna jest to obszar południowej Lubelszczyzny, który obejmuje takie miejscowości jak: Zamość, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Biłgoraj i Szc [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:32 , Wyświetleń: 1804 , Ocena: 35, Głosów: 52, Autor: Mafej

Nizina Amazonki.

Nizina Amazonki – jest największą nizina na świecie i zajmuje obszar 3,5 miliona km2. Większość obszaru leży w dorzeczu Amazonki. Równinną rzeźbę Niziny Amazonki u [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:45 , Wyświetleń: 3006 , Ocena: 3.46, Głosów: 121, Autor: Mafej

Poglądy na kształt i miejsce Ziemi we wszechświecie.

Astronomia uwazana jest czesto za najstarsza z nauk. Prawie wszystkie starozytne cywilizacje zajmowaly sie obserwacjami ruchów cial niebieskich, stosujac poznana wiedze w zyciu co [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:47 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 53.12, Głosów: 25, Autor: Mafej

Porównaj ruch obrotowy Ziemi z ruchem obiegowym i wyprowadź wnioski.

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia s [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:48 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 35.67, Głosów: 35, Autor: Mafej

Port Royal, wielkie trzęsienie ziemi

"Najniegodziwsze Miasto na Ziemi"Bezpieczna przystań, gdzie można cieszyć się ze zdobytego łupu, wydaje się jednym z najważniejszych miejsc w życiu piratów. W połowie [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:49 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 47.47, Głosów: 35, Autor: Mafej

Budowa podłoża mezozoicznego w regionie podłódzkim

Budowa podłoża mezozoicznego w regionie łódzkim.1.Podział geologiczny Polski na tle Europy1.1.Główne struktury geologiczne EuropyW Europie wyróżnia się 6 gł [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:24 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 50.31, Głosów: 35, Autor: Mafej

Lasy w Polsce.

Lasy w Polsce występują w zasadzie na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu. W strukturze siedliskowej lasów [...]

Dodano: 2008-11-23 15:16:52 , Wyświetleń: 2971 , Ocena: 4.43, Głosów: 121, Autor: Mafej

Leśnictwo w Polsce.

LEŚNICTWODo XVI w. ziemie pol. odznaczały się b. dużą lesistością; w wyniku znacznego eksportu drewna i jego przetworów (m.in. potaż i smoła) oraz wzrostu zapotrzebow [...]

Dodano: 2008-11-23 15:16:52 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 17.28, Głosów: 99, Autor: Mafej

Praca i nauka w Japonii.

PracaNiektórzy Japończycy pracują w bardzo dużych firmach, nierzadko znanych na całym świecie. Pracownicy takich firm spędzają w biurze bardzo dużo czasu i często pra [...]

Dodano: 2008-11-23 15:16:53 , Wyświetleń: 3236 , Ocena: 21.64, Głosów: 55, Autor: Mafej

Okręgi przemysłowe.

okręgi przemysłowe a)górnośląski b)warszawskic)staropolskid)łódzkiEuroregionyeuroregion Karpaty postał 14. 02. 1993. podpisano porozumienie władz [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:05 , Wyświetleń: 2124 , Ocena: 15.85, Głosów: 115, Autor: Mafej

Rolnictwo (1)

Rolnictwo składa się:-uprawa roślin-hodowla roślin-sadownictwo-chów zwierząt-hodowla zwierząt-rybactwo śródlądowe-rybołówstwowarunki prz [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:16 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 11.73, Głosów: 161, Autor: Mafej

Cechy budowy geologicznej Polski.

Cechy budowy geologicznej Polskia)podział na jednostki geologiczno-tektoniczne-prekambryjska platforma paleozoiczna wschodnio-europejska-platforma paleozoiczna i paleo [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:17 , Wyświetleń: 2196 , Ocena: 89.07, Głosów: 29, Autor: Mafej

Migracja.

Migracja-ruch wędrówkowy ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania związanych z przekroczeniem granic administracyjnych-migracje wahadłowe(dojazd do szkół pracy)-e [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:18 , Wyświetleń: 2651 , Ocena: 9.33, Głosów: 198, Autor: Mafej

Przemysł.

Przemysł – to ważny dział gospodarki polegający na wydobywaniu i przetwarzaniu surowców.produkt krajowy brutto – to wartość dóbr i usług wytworzonych na te [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:19 , Wyświetleń: 3348 , Ocena: 3.12, Głosów: 209, Autor: Mafej

Zmiany obszaru Polski w ciągu dziejów.

Zmiany obszaru Polski w ciągu dziejów-1990-250 tys. Km -1650- 990 tys. km-1795-1918 polska pod zaborami- 1922-380 tys. Km-1945 powierzchnia lądowa 311,9tys k [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:19 , Wyświetleń: 1669 , Ocena: 30.84, Głosów: 44, Autor: Mafej

Ogólna charakterystyka UE.

Ogólna charakterystyka UE - liczba państw tworzących organizację – 15 - powierzchnia 3,2 mln km2 - obywatele – 317 mln osób - w ramach układu Schegen zniesiono gr [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:20 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 25.64, Głosów: 55, Autor: Mafej

Wymień przykłady polskich ruchów migracyjnych oraz podaj ich przyczny i skutki.

MIGRACJE - zmiany miejsca zamieszkania ludności. Rozróżnia się migracje wewnętrzne, dotyczące zmiany miejsca zamieszkania wewnątrz danego kraju, oraz zewnętrzne, obe [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:22 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 70.53, Głosów: 35, Autor: Mafej

Wiatr.

Wiatr – poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni. Ciśnienie normalne – ciśni [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:22 , Wyświetleń: 2740 , Ocena: 1167, Głosów: 0, Autor: Mafej

Litasfera - powstanie i ewolucja skorupy ziemskiej.

Dzisiejszy wygląd naszej planety, a szczególnie rozmieszczenie lądów i oceanów oraz wysokich gór, terenów nizinnych i głębokich rowów oceanicznych jest efektem długotrwa [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:24 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 63.42, Głosów: 23, Autor: Mafej

Plan wycieczki do Babiogórskiego Parku Narodowego

Czas trwania: 3 dniTermin: 6-8 majaNocleg: pensjonat ,,Wilczna”PLAN WYCIECZKI:1 dzień:7:30 – wyjazd spod domu kultury w Hałcnowieok. 8:15 R [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:46 , Wyświetleń: 2266 , Ocena: 149.72, Głosów: 17, Autor: Mafej

Skały i minerały.

MINERAŁY1.Minerał to najmniejszy składnik litosfery (skorupy ziemskiej) o określonej niezmiennej budowie chemicznej i fizycznej.2.Kwarc- SiO2 Rodzaje kwarcu: [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:47 , Wyświetleń: 3749 , Ocena: 51.61, Głosów: 127, Autor: Mafej

Rola gospodarki chińskiej w zaspokajaniu potrzeb zachodu.

Przez większość okresów historycznych Chińczycy panowali cywilizacyjnie nad Europą. Najważniejszym ich pomysłem był proch strzelniczy, który wynaleźli około 1000 lat te [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:48 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 59.57, Głosów: 20, Autor: Mafej

Efekt cieplarniany. (2)

Dwutlenek węgla negatywnym składnikiem w atmosferze Atmosfera ziemska otacza Ziemię, chroniąc nas przed groźnym pro [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:54 , Wyświetleń: 3346 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Hydrosfera.

Hyrdosfera-woda przenikajac skorupe ziemska i atmosfereZasoby wody świata-wody wszechoceanu-96,5%-wody słodkie-3,5% w tym lodowce, wody podziemne, wody rzek)morza [...]

Dodano: 2008-12-04 23:58:55 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 10.72, Głosów: 172, Autor: majka100100

Drogi

Sieć rzymskich dróg była starannie rozplanowana, z dogodnie usytuowanymi i dobrze zaopatrzonymi punktami etapowymi na głównych szlakach. Niestety, wraz z upadkiem imperium dro [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:10 , Wyświetleń: 4242 , Ocena: 11.03, Głosów: 239, Autor: majka100100

Kopalnia soli w Wieliczce - miejsca godne zwiedzania.

Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce należy do najbardziej znanych obiektów turystycznych w Polsce. Zwiedza ją rocznie 600-800 tysięcy turystów z całego świata, podziwiając [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:46 , Wyświetleń: 1558 , Ocena: 32.28, Głosów: 45, Autor: majka100100

Opis miasta Gubin.

Gubin jest niespełna dziewiętnastotysięcznym miastem granicznym położonym na zachodniej granicy Polski i jest jednym z najbardziej prężnych ośrodków miejskich w Województ [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:48 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 16.82, Głosów: 98, Autor: majka100100

Państwa Europy i ich stolice.

Albania-Tirana Łotwa-RygaAndora-Andora Macedonia-Skopie Austria-Wiedeń Malta-VallettaBelgia-Bruksela Mołda [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:48 , Wyświetleń: 2084 , Ocena: 16.13, Głosów: 102, Autor: majka100100

Wydobycie żelaza i manganu (główni eksporterzy, rejony ekspoloatacji)

1) WYDOBYCIE ŻELAZA W 2001 ROKU.ŚWIAT 1 000 mln ton1. Chiny 230 mln ton -> Wuhan, Anshan, Boatou2. Brazylia 220 mln ton -> Belo Horizonte, Serra dos Crjas3. Austr [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:06 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 69.78, Głosów: 17, Autor: majka100100

Problemy miejskie.

Życie w dużych miastach jest bardzo wygodne i niesie ze sobą dużo korzyści, jednakże ich mieszkańcy mają równie wiele problemów. Tymi problemami są: zapewnienie mieszka [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:23 , Wyświetleń: 2298 , Ocena: 21.9, Głosów: 87, Autor: majka100100

Klimat Polski (2)

GDZIE PROWADZI SIĘ OBSERWACJE METEOROLOGICZNE?Dokładnym badaniem pogody, czyli zjawiskami i procesami zachodzącymi w atmosferze, zajmuje się nauka zwana meteorologią. Obse [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:25 , Wyświetleń: 22977 , Ocena: 434.15, Głosów: 80, Autor: majka100100

Liechtenstein.

Liechtenstein jest to niewielkie państwo położone w środkowej Europie, w Alpach, na wschodnim brzegu Renu. Od wschodu graniczy z Austrią, od zachodu i południa ze Szwajcarią [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:16 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 4.25, Głosów: 143, Autor: majka100100

Najwyższe i najniższe temperatury na Ziemi.

Najwyższą na świecie temperaturę +58 stopni celsjusza, zanotowano w 1922 roku w libijskiej wiosce Al’Arzizigh, koło 40 km na południe od Trypolisu. Najbardziej jednak [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:17 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 30.22, Głosów: 35, Autor: majka100100

Przedstaw korzyści płynące uprawiania z turystyki.

Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. To, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:18 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 225.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Źródła informacji geograficznejn - skale map.

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemii, jejprzestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i przestrzenno-gospodarczym oraz związki zachodzące między środowisk [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:19 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 62.67, Głosów: 26, Autor: majka100100

Przewodnik po Śląsku.

Śląsk jest historyczną dzielnicą Polski mieszczący się w dorzeczu górnej i środkowej Odry. W VIII–IX w. był zamieszkany przez plemiona zachodniosłowiańskie, m.in. [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:21 , Wyświetleń: 3017 , Ocena: 4.02, Głosów: 55, Autor: majka100100

Religie świata. (2)

Religio (łac. Religia) jest to forma świadomości społecznej odnoszącej się podstawowych problemów egzystencji człowieka, tj. genezy, celu istnienia człowieka, jego zależn [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:41 , Wyświetleń: 2370 , Ocena: 21.82, Głosów: 105, Autor: majka100100

Historia gminy Bytom.

Bytom jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska. Historia miasta sięga XI w., kiedy powstały dwa ważne ośrodki: gród obronny na terenie dzisiejszego Wzgórza Św. Ma [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:01 , Wyświetleń: 2015 , Ocena: 19.08, Głosów: 85, Autor: majka100100

Minerały i skały budujące skorupę ziemską

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.Minerały któr [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:13 , Wyświetleń: 2026 , Ocena: 33.29, Głosów: 50, Autor: majka100100

Dzieje Ziemi.

W załączniku macie tabelkę z erami, okresami itp. [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:42 , Wyświetleń: 3172 , Ocena: 24.36, Głosów: 106, Autor: majka100100

Meteory i meteoryty.

Każdego dnia można zaobserwować spadające gwiazdy, czyli meteory. Widoczny na niebie błysk to efekt spalania w atmosferze ziemskiej odruchów skalanych meteoroidów. Czasami [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:44 , Wyświetleń: 4071 , Ocena: 17.83, Głosów: 70, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?