Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Przyczyny i skutki współczesnej migracji.

1.Migracja- przemieszczanie się ludności na stałe , związane z przekroczeniem granic administracyjnych lub państwowych. Stąd podział na migracje: wewnętrzne i zewnętrzneEm [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:20 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 42.69, Głosów: 44, Autor: Mafej

Rasowe i religijne zróżnicowanie ludności świata.

1 .Rasy na Ziemi to efekt życia ludzi w odmiennych warunkach środowiska przyrodniczego w szczególności działania barier termicznej i świetlnej. Za kryterium wyróżnienia ras [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:21 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 28.98, Głosów: 48, Autor: Mafej

Rozwój i rozmieszczenie ludności świata.

1.Kolebką ludzkości jest Afryka pół.wsch. stąd też ludzie rozprzestrzenili się na całym globie i nieustannie wzrastali liczebnie .do XIX w tępo było powolne , przyczynam [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:21 , Wyświetleń: 2139 , Ocena: 66.49, Głosów: 40, Autor: Mafej

Stan zurbanizowania współczesnego świata.

1.Urbanizacja- powstawanie miast nowych i rozwój przestrzenny miast istniejących, przekształcanie się stref podmiejskich, wzrost ludności żyjącej w miastach, upowszechnienie [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:22 , Wyświetleń: 2462 , Ocena: 125.06, Głosów: 30, Autor: Mafej

Typy wielkich współczesnych miast.

1.Cechą urbanizacji ostatnich dekad jest łączenie się ośrodków miejskich znajdujących się stosunkowo blisko siebie , a czynnikiem wywołującym to zjawisko jest rozwój eko [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:23 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 18.37, Głosów: 86, Autor: Mafej

Wpływ warunków społeczno-gospodarczych i przyrostu naturalnego na strukturę wieku i płci ludności świata.

1.Średni przyrost naturalny dla świata kształtuje się na wysokim poziomie 16%o i jest wyjątkowo silnie zróżnicowany w różnych regionach świata. Ustaliliśmy, że główn [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:24 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 23.5, Głosów: 45, Autor: Mafej

Hydrosfera (3)

Hydrosfera to wodna powloka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to: wszechocean, wody podziemne, jeziora, bagna, rzeki, lodowce i lądolody, wilgoć glebowa oraz woda w atmosferze. [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:36 , Wyświetleń: 2475 , Ocena: 12.43, Głosów: 154, Autor: Mafej

Turystyka w Polsce (2)

Na terenie Polski znajdują się unikatowe w skali Europy krajobrazy przyrodnicze, takie jak: ruchome wydmy koło Łeby, delta wsteczna Świny, jeziora mazurskie, przełom Dunajca [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:47 , Wyświetleń: 2806 , Ocena: 56.86, Głosów: 70, Autor: Mafej

Żegluga i transport lotniczy w Polsce

Żegluga śródlądowa jest jednym z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych środków transportu. Barka o ładowności 1 tys. ton może przewieźć tyle samo ładunku co 20 wago [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:47 , Wyświetleń: 2024 , Ocena: 54.46, Głosów: 45, Autor: Mafej

Bałtyk (1)

W skali całej kuli ziemskiej Bałtyk jest jedynie maleńką niebieską plamką. Pojawił się, w geologicznej skali czasu, całkiem niedawno. Najbliższy nam etap powstawania wsp [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:48 , Wyświetleń: 3028 , Ocena: 13.31, Głosów: 183, Autor: Mafej

Dzieje Ziemi (1)

Ziemia jest nie tylko wielką kulą w przestrzeni kosmicznej wirującą z prędkością 1600 km/godz. I pędzącą z szybkością 100000 km/godz. W trakcie swej wędrówki wokół [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:50 , Wyświetleń: 3932 , Ocena: 37.83, Głosów: 149, Autor: Mafej

Energetyka i przemysł chemiczny w Polsce

Kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju mają surowce energetyczne. W Polsce znajdują się złoża węgla kamiennego, których zasoby bilansowe szacowane są na blisko 60 mld ton [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:50 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 70.77, Głosów: 21, Autor: Mafej

Gleby w Polsce (2)

Chociaż na co dzień rzadko to zauważamy, podstawą naszego bytu jest gleba. Dzięki niej życie na Ziemi przybiera różnorodne formy. W naparstku gleby jest więcej bakterii ni [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:51 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 18.43, Głosów: 106, Autor: Mafej

Hutnictwo i przemysł elektromaszynowy w Polsce

W przemyśle metalurgicznym w Polsce zatrudnionych jest ok.150 tys. osób, pracujących w 40 zakładach hutniczych. Większość hut zlokalizowana jest na południu. Hutnictwo żel [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:52 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 33.16, Głosów: 43, Autor: Mafej

Jeziora w Polsce

"Oczy ziemi", jak czasami nazywają są jeziora, stanowią jedną z najwększych atrakcji turystycznych naszego kraju. Ich rozmieszczenie jest jednak równomierne. Największe skup [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:53 , Wyświetleń: 2787 , Ocena: 35.11, Głosów: 89, Autor: Mafej

Klimat Polski (3)

Charakterystyczną cechą klimatu Polski jest kapryśność pogody. Położenie w centralnej Europie sprawia, że ścierają się tutaj zarówno masy powietrza znad Atlantyku, jak [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:54 , Wyświetleń: 23395 , Ocena: 372.41, Głosów: 94, Autor: Mafej

Miasta i wsie w Polsce

W Polsce mieszkańcy miast stanowią 62% ogółu ludności. Jest to wskaźnik zbliżony do Finlandii, Grecji i Szwajcarii, ale o 20 – 30 % niższy niż w Szwecji, Holandii i [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:55 , Wyświetleń: 2003 , Ocena: 24.23, Głosów: 68, Autor: Mafej

Obszary przeobrażone przez człowieka

Człowiek, chcąc zaspokoić swoje potrzeby, ciągle zmienia i przeobraża środowisko przyrodnicze. Karczując lasy, osuszając bagna i torfowiska, budując drogi, mosty i osiedla [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:58 , Wyświetleń: 1817 , Ocena: 35.02, Głosów: 40, Autor: Mafej

Położenie i terytorium Polski

Polska położona jest w środkowej części Europy. Zajmuje dziewiąte miejsce wśród 43 państw tego kontynentu. Jednak w porównaniu z takimi kolosami jak Rosja, Kanada, Chiny [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:00 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 43.77, Głosów: 61, Autor: Mafej

Problemy żywnościowe ludności świata

OGÓLNY ZARYS PROBLEMUGdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności Ameryki Półno [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:02 , Wyświetleń: 2451 , Ocena: 37.89, Głosów: 37, Autor: Mafej

Przemysł lekki i spożywczy w Polsce

Przemysł lekki (włókienniczy, odzieżowy i skórzany) ma w Polsce duże tradycje. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIX w., Kiedy to z osady rękodzielniczej Łódka (o [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:03 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 72.22, Głosów: 22, Autor: Mafej

Rzeki w Polsce

Współczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie. Na układ dolin rzecznych na obszarach górsk [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:03 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 14.53, Głosów: 109, Autor: Mafej

Stan i rozmieszczenie ludności w Polsce

Na świecie żyje blisko 50 mln. Polaków- 38,7 mln. mieszka w kraju, a ponad 10 mln. poza jego granicami. Pod względem liczby ludności Polska zajmuje 29 miejsce w świecie i 8 w [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:04 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 43.66, Głosów: 28, Autor: Mafej

Świat roślin w Polsce

Polska cechuje się najwyższą w Europie Środkowej różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz bogactwem leśnym. Spowodowane jest to przede wszystkim położeniem w s [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:05 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 19.93, Głosów: 79, Autor: Mafej

Świat zwierząt w Polsce

Rozwój świata zwierząt w Polsce następował równocześnie z kształtowaniem się szaty roślinnej. Dzisiejszy skład fauny to zmieniający się zbiór gatunków o różnym poc [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:06 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 28.96, Głosów: 50, Autor: Mafej

Transport morski i rzeczny w gospodarce świata

Transport wodny śródlądowy jest najmniej mobilny z lądowych systemów transportowych, ale za to gwarantujący tanie przewozy, zdający egzamin w przewozach ładunków masowych [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:07 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 31.56, Głosów: 51, Autor: Mafej

Ukształtowanie powierzchni Polski

Powierzchnia naszego kraju od północy ku południowi wykazuje zmiany w ukształtowaniu, przy czym wyraźnie zaczyna się charakterystyczna pasowość: obniżenia występują na p [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:08 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 27.64, Głosów: 52, Autor: Mafej

Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

W Polsce uprawia się kilkadziesiąt gatunków roślin, ale podstawowymi ziemiopłodami są zboża i ziemniaki. Niemal nigdzie na świecie nie spożywa się tak dużo potraw mączn [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:09 , Wyświetleń: 24173 , Ocena: 977.55, Głosów: 39, Autor: Mafej

Zagrożenie powierzchni ziemi, skał, gleb i wód w Polsce

Jeszcze do niedawna w Polsce prowadzona była rabunkowa gospodarka surowcami mineralnymi, co spowodowało, że zasoby niektórych z nich są już na wyczerpaniu. Wydobywając z gł [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:10 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 40.74, Głosów: 34, Autor: Mafej

Zagrożenie powietrza, świata roślin i zwierząt w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki, azotu oraz pyłó [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:10 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 41.13, Głosów: 30, Autor: Mafej

Perm

Perm, szósty (najmłodszy) okres ery paleozoicznej. Początek ok. 280 mln lat temu, czas trwania 50 mln lat. Dzieli się na dwie epoki: perm dolny (czerwony spągowiec) i górny [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:33 , Wyświetleń: 3129 , Ocena: 11.95, Głosów: 281, Autor: Mafej

Planeta Ziemia

Galaktyka, nazwa układu gwiazd i materii międzygwiazdowej, do którego należy Słońce wraz z Układem Słonecznym. Nazwa pochodzi od greckiego gala (mleko), ponieważ płaszczy [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:47 , Wyświetleń: 2154 , Ocena: 16.59, Głosów: 108, Autor: Mafej

Ruchy górotwórcze, lądotwórcze, wulkanizm.

Ruchy górotwórcze-Litosfera składa się z olbrzymich płyt oceanicznych i kontynentalnych. Poziome ruchy płyt powodują fałdowanie osadów zgromadzonych na dnie mórz i oc [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:48 , Wyświetleń: 2193 , Ocena: 29.64, Głosów: 57, Autor: Mafej

Indonezja

Informacje podstawowe Indonezja, Indonesia, Republika Indonezji, Republik Indonesia, wyspiarskie państwo w południowo-wschodniej części Azji. Na obszar 1 904 443 km2 składa si [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:08 , Wyświetleń: 2422 , Ocena: 13.37, Głosów: 192, Autor: Mafej

Rolnictwo ekologiczne (3)

DefinicjaRolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologiczn [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:16 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 22.05, Głosów: 75, Autor: Mafej

Gołuchów

Ta niewielka dwu tysięczna wieś znajduje się ok. 17 km od Kalisza. Chcąc poznać wszystkie atrakcje tej bardzo malowniczej osady możemy liczyć się z dwudniowym pobytem. [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:36 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 10.43, Głosów: 220, Autor: Mafej

Pojezierze Mazurskie (3)

Pojezierze Mazurskie PLAN PRACY Charakterystyka fizyczno- geograficzna 1.Położenie i rzeźba 2.Gleby i jeziora 3.Klimat i okres wegetacji 4.Lasy Chara [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:40 , Wyświetleń: 2583 , Ocena: 39.32, Głosów: 55, Autor: Mafej

Ukraina (3)

UKRAINA1. Główne miasta: Charków, Dniepropietrowsk, Doniec, Odessa, Zaporoże, Lwów, Krzywy Róg2. Powierzchnia: 603,7 tys. km 23. Ludność: 48,4 mln mieszk. (2002 [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:41 , Wyświetleń: 3181 , Ocena: 12.14, Głosów: 230, Autor: Mafej

Walory uzdrowiskowe

UZDROWISKA W POLSCEWalory uzdrowiskoweWarunkiem przydatności środowiska przyrodniczego dla celów leczniczych i profilaktycznych są walory krajobrazowe i naturalne czynn [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:42 , Wyświetleń: 2166 , Ocena: 21.02, Głosów: 84, Autor: Mafej

Polskie marnotrawstwo wody.

Polska jest zaliczana do państw o ubogich zasobach wodnych. Na głowę mieszkańca przypada ich prawie trzy razy mniej niż na obywatela Unii Europejskiej. Corocznie pobieramy ze [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:46 , Wyświetleń: 1747 , Ocena: 19.77, Głosów: 68, Autor: Mafej

Trzęsienia ziemi i ich wpływ na rzeźbę powierzchni ziemi i życie gospodarcze

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi, bowiem bronimy się coraz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:50 , Wyświetleń: 2411 , Ocena: 336.73, Głosów: 10, Autor: Mafej

Słowiński Park Narodowy (1)

1. Utworzenie Słowińskiego Parku NarodowegoMyśl utworzenia nadmorskiego parku narodowego powstała w Polsce zaraz po drugiej wojnie światowej. Na pierwszym powojennym zjeź [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:13 , Wyświetleń: 3551 , Ocena: 79.6, Głosów: 79, Autor: Mafej

Układ Słoneczny w galaktyce Drogi Mlecznej

GŁÓWNĄ TEORIĄ POWSTANIA WSZECHŚWIATA JEST TEORIA WIELKIEGO WYBUCHU. WIĘKSZOŚĆ ASTRONOMÓW UTRZYMUJE, ŻE W ODLEGŁEJ PRZESZŁOŚCI CAŁA MATERIA WSZECHŚWIATA BYŁA SKUPION [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:34 , Wyświetleń: 3307 , Ocena: 15.13, Głosów: 103, Autor: Mafej

Wajemne oddziaływanie sfer ziemskich na siebie

sfery ziemii (Symbolika):Skały -Litosfera(L)Woda -Hydrosfera (H)Powietrze -Atmosfera(A)Życie -Biosfera (B)Gleba -Pedosfera (P) [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:07 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 42.77, Głosów: 30, Autor: Mafej

Wpływ ekspansji kolonialnej na rozwój gospodarczy w Europie ? dualizm.

Przyczyn wielkich odkryć geograficznych w XV i XVI wieku było wiele. Zapotrzebowanie krajów europejskich na przyprawy korzenne i inne wschodnie towary oraz na złoto, chęć r [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:20 , Wyświetleń: 1592 , Ocena: 63.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Budowa skorupy Ziemskiej

Skorupa ziemska, najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej otoczona na powierzchni przez atmosferę i hydrosferę, natomiast w głębi granicząca z płaszczem Ziemi wzdłuż [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:42 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 23.86, Głosów: 80, Autor: Mafej

Zmiany w żegludze morskiej w drugiej połowie XX wieku – przyczyny i konsekwencje.

Zmiany w żegludze morskiej w drugiej połowie XX wieku – przyczyny i konsekwencje. XXX OLIMPIADA GEOGRAFICZNASPIS T REŚCII. Wstęp II. Ogólna charaktery [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:07 , Wyświetleń: 2298 , Ocena: 67.6, Głosów: 34, Autor: Mafej

Żuławy Wiślane (2)

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Pojezie [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:03 , Wyświetleń: 2480 , Ocena: 20.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Pozytywne i negatywne skutki wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi

Co roku klęski żywiołowe powodują ogromne zniszczenia i śmierć tysięcy ludzi. Dla większości z nas trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów utożsamiane są jedynie z wielkim [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:42 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 81.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jedzenie indyjskie

KuchniaWbrew panującemu powszechnie przekonaniu, nie wszyscy Hindusi są wegetarianami. Tradycja nakazująca wstrzymanie się od spożycia pokarmów mięsnych, przetrwała gł [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:08 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 19.37, Głosów: 80, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?