Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

geografia

Człowiek a klimat?W powszechnym przekonaniu, kształtowanym przez media, klimat Ziemi ociepla się. Wini się za to człowieka, który zwiększa naturalny efekt cieplarniany, [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:15 , Wyświetleń: 14077 , Ocena: 6.75, Głosów: 1449, Autor: sylwester811

WIEDZA NA TEMAT WSZECHŚWIATA W STAROŻYTNOŚCI

a) Pitagoras VI w. p.n.e., uważał że Ziemia jest kulą, ale nie podał naukowych dowodów na jej kulistośćb) Arystoteles IV w. p.n.e., podał naukowe dowody na kulistość [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:15 , Wyświetleń: 1804 , Ocena: 35.04, Głosów: 45, Autor: sylwester811

Spis Polskich Parkow Narodowych

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY,od 1934 teren objęty ochroną, od 1954 zatwierdzony jako park narodowy, powierzchnia 1734 ha (17,34 km2), w tym pod ochroną ścisłą 1061 ha; obej [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:16 , Wyświetleń: 2021 , Ocena: 31.06, Głosów: 50, Autor: sylwester811

Organizacje międzynarodowe (2)

GEOGRAFIAORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWEWSTĘPOrganizacja: grupa o określonej budowie i zasadach działania ustalonych prawnie bądź spontanicznie na podstawie uznanych w [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:18 , Wyświetleń: 2018 , Ocena: 19.74, Głosów: 80, Autor: sylwester811

miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

Gdynia- prawa miejsk.1926 W ciągu kilkunastu lat przekształciła Się z małej wioski na big ośr. Pot-miejski Przez wysiłek narodu zbudowano tu 1 z nowoczesnych portów w świe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:18 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 26.32, Głosów: 58, Autor: sylwester811

Niemcy (2)

Niemcy:pow: 356.7tys lud.81.4 Stol: BerlinNiemcy podzielone są na16 landów.Krainy geog.1Alpy,2Wyż Bawarska3Średniogórze Niemieckie4 Niz. Niemiecka< [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:19 , Wyświetleń: 2380 , Ocena: 8.95, Głosów: 230, Autor: sylwester811

Ukraina. litwa, estonia, łotwa

Ukraina: p.:603.7tyslud: 52mln stol:Kijów(2,6)Miasta:Kyjiw,Doniesk,Charkow,Odessa,TarnopolŻytomież, Rzeki:Dniepr,Dniestr,Desra,Horyń,Donieck, Rolnic [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:20 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 27.93, Głosów: 58, Autor: sylwester811

Orogenezy, okresy, fałdowanie + pojęcia (ściąga!)

Orogeneza kaledońska-fałdowańa których widać ślady w Górach Świętokrzyskich i Sudetach.Orogeneza hercyńska-wypiętrzyły się Góry Świętokrzys- kie i Sude [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:21 , Wyświetleń: 3370 , Ocena: 46.05, Głosów: 58, Autor: sylwester811

Morze Bałtyckie (1)

Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Otoczone Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu po [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:22 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 20.07, Głosów: 93, Autor: sylwester811

uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt

Uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt.Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Orga [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:22 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 19.17, Głosów: 62, Autor: sylwester811

opis granic polski

OPIS GRANIC POLSKIZ NIEMCAMI (456km)Wyspa Uznam, Zalew Szczeciński, Zatoka Wartno, w kierunku pd. - wsch. na zach. od Szczecina i Gryfina, osiąga koryto Odry i Odrą do N [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:23 , Wyświetleń: 1953 , Ocena: 12.75, Głosów: 117, Autor: sylwester811

Przemysł cukrowniczy

Przemysł spożywczy, najbardziej rozpowszechniona i silnie zróżnicowana gałąź przemysłu przetwórczego, zaspokajająca podstawowe potrzeby ludności. Jego zadaniem jest zar [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:25 , Wyświetleń: 22135 , Ocena: 308.61, Głosów: 108, Autor: sylwester811

Ery i okresy ziemi (ściąga)

PREKAMBR (4,5 mld - 600 mln)Powst. platforma wsch. - europ., fundamenty krystaliczne kontynentów (kratony), tarcza syberyjska i kanadyjska, pierwsze ślady życia (delikatne n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:26 , Wyświetleń: 2203 , Ocena: 22.69, Głosów: 69, Autor: sylwester811

dyslokacja

Dyslokacja tektoniczna, zaburzenie układu warstw skalnych prowadzące do wygięcia poszczególnych warstw (fleksura) i powstania fałdów (dyslokacja ciągła), bądź zerwania ci [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:27 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 13.32, Głosów: 161, Autor: sylwester811

Azja - Krainy geograficzne

Azja - Krainy geograficzneMorza M. KarskieM. ŁaptiewówM. Wschodniosybereyjskie M. CzukockieM. OchockieM. ŻółteM. Południowochińskie M. An [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:27 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 20.96, Głosów: 104, Autor: sylwester811

GOP

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest w naszym kraju najbardziej charakterystycznym przykładem obszaru wysoce przekształconego przez człowieka. Górny Śląsk stanowi centraln [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:28 , Wyświetleń: 20027 , Ocena: 156.58, Głosów: 232, Autor: sylwester811

powłoka ziemska, kartografia,siatka geograficzna,siatka geograficzna,rodzaje siatek,mapa, podział mapy (2)

Geografia to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzki sp [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:29 , Wyświetleń: 1880 , Ocena: 26.84, Głosów: 72, Autor: sylwester811

powłoka ziemska, kartografia,siatka geograficzna,siatka geograficzna,rodzaje siatek,mapa, podział mapy (1)

Geografia to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzki sp [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:30 , Wyświetleń: 2755 , Ocena: 102.12, Głosów: 40, Autor: sylwester811

Planeta Gwiazda Satelita kształt ziemi układ słoneczny Dowody na kulisty kształt ziemi Ruch obrotowy Następstwa ruchu wirowego Długość geograficzna

Planeta jest to ciało niebieskie które nie świeci własnym światłem lecz odbija światło od gwiazdyGwiazda jest to ciało niebieskie świecące własnym światłem np.: s [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:31 , Wyświetleń: 1658 , Ocena: 45.19, Głosów: 35, Autor: sylwester811

Człowiek wobec przyrody...kataklizmy

Kataklizm- a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego "kataklysmós" co znaczy "powódź", "potop". Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Próbowałem znaleźć wyjaśnieni [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:32 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 58.09, Głosów: 21, Autor: sylwester811

Charakterystyka krajów

Kurzawa Marcin Charakterystyka krajów Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest istnienie wyraźnych dysproporcji w poziomie rozwoju społe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:33 , Wyświetleń: 13649 , Ocena: 225.1, Głosów: 95, Autor: sylwester811

Wymagania i rozmieszczenie głównych roślin uprawnychświata

Wymagania i rozmieszczenie głównych roślin uprawnych świata Można wyróżnić na świecie rolnicze strefy upraw, których zasięg mniej więcej pokrywa się ze strefami kl [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:34 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 36.29, Głosów: 40, Autor: sylwester811

Tajemnice kosmosu odkrywane przez współczesne cywilizacje

MARSPODBÓJ CZERWONEJ PLANETYMars - Czerwona Planeta , czwarta w kolejności od Słońca , w mitologii starożytnej poświęcona bogu wojny , w literaturze fantastycznej - [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:35 , Wyświetleń: 2816 , Ocena: 60.14, Głosów: 21, Autor: sylwester811

Historia i wiek Ziemi

HISTORIA I WIEK ZIEMI1. Podział dziejów ziemiKolejność powstawania poszczególnych skał na całym Świecie ustalili geolodzy. Umożliwiło to podział historii Ziemi n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:36 , Wyświetleń: 2129 , Ocena: 20.82, Głosów: 76, Autor: sylwester811

Trzęsienia ziemi (1)

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi bowiem bronimy się coraz [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:37 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 15.22, Głosów: 115, Autor: sylwester811

O burzy , piorunach ... itp itd

Burza magnetyczna, zaburzenie lokalne pola magnetycznego Ziemi trwające do kilku godzin. Zaburzenia te powodowane są przez oddziaływanie magnetyczne cząstek naładowanych pocho [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:38 , Wyświetleń: 1918 , Ocena: 27.81, Głosów: 56, Autor: sylwester811

Panstwo i stolica

PAŃSTWOSTOLICAALBANIATIRANAANDORAANDORAAUSTRIAWIEDEŃBELGIABRUKSELABIAŁORUŚMIŃSKBOŚNIA I HERCEGOWINASARAJEWOBUŁGARIASOFIACHORWACJAZAGRZEBC [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:38 , Wyświetleń: 2164 , Ocena: 12.7, Głosów: 141, Autor: sylwester811

Gospodarka wodna na Bliskim Wschodzie, problemy polityczne i gospodarcze.

Region Bliskiego Wschodu nazywany jest często Żyznym Półksiężycem, jest on kolebką rolnictwa. Pomimo tego zawsze cierpiał na niedobór wody, o czym często jest wspomin [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:39 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 33.13, Głosów: 46, Autor: sylwester811

Orogeneza hercynska + alpejska

Powierzchnia: 312 685 km2Ludność: 38,7 mln mieszk. (1997)Podział administracyjny: 16 województw (do 31 XII 1998 — 49), 373 powiaty i 2483 gminyGranica: granic [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:40 , Wyświetleń: 1795 , Ocena: 28.02, Głosów: 54, Autor: sylwester811

Spis milionowych miasta świata

1Tokio27.000 2Meksyk21.300 3Nowy Jork21.000 4Kair18.000 5Sao Paulo16.400 6Seul16.268 7Osaka16.000 8Los Angeles15.303 9Szanghaj15.100 10Bomb [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:42 , Wyświetleń: 2456 , Ocena: 21.14, Głosów: 77, Autor: sylwester811

Ludmość krajów świata

1Chiny1.237.000.000 2Indie1.000.000.000+ 3USA271.000.000 4Indonezja213.000.000 5Brazylia170.000.000 6Rosja149.000.000 7Pakistam136.000.000 8Banglad [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:43 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 16.91, Głosów: 90, Autor: sylwester811

Formy geomorfologiczne powstałe w procesach eolicznych

Formy geomorfologiczne powstałe w procesach eolicznych Monika Mikołajczyk Konrad Kublicki Marcin Mądry Mateusz Mroczek Tomek Skórski Wojciech Szczecina< [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:43 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 33.89, Głosów: 46, Autor: sylwester811

SZKIC POŁOŻENIA TATR z por. Tatr E i W

SZKIC POŁOŻENIA TATR Z PORÓWNANIEM TATR ZACHODNICH I WSCHODNICH1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE:Tatry wchodzą w skład Karpat wewnętrznych. Do Polski należy półn [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:44 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 22.65, Głosów: 56, Autor: sylwester811

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna jest to zjawisko gwałtownego wzrostu liczby ludności, obecnie przypada głównie na kraje słabo rozwinięte.Antropopresja jest to nacisk człowiek na [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:45 , Wyświetleń: 3236 , Ocena: 90.47, Głosów: 59, Autor: sylwester811

Podstawowe pojęcia ekologiczne

1. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, a otaczającym je środowiskiem2. EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZAEkosystem to uk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:46 , Wyświetleń: 2407 , Ocena: 40.49, Głosów: 66, Autor: sylwester811

Ekosystem i jego struktura

Producenci są to rośliny samożywne, które same wytwarzają sobie pokarm.Konsumenci I rodzaju są to zwierzęta roślinożerne.Konsumenci II rodzaju są to zwierzęta mi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:47 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 22.46, Głosów: 62, Autor: sylwester811

Sukcesja ekologiczna

1.Pojęcie sukcesji ekologicznejMechanizm sukcesji ekologicznej polega na tym, że organizmy swoimi procesami życiowymi przekształcają środowisko czyniąc je mniej przydatn [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:47 , Wyświetleń: 2138 , Ocena: 15.92, Głosów: 115, Autor: sylwester811

Główne ekosystemy lądowe świata

1.Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różynch klimatów. Roślinność decyduje o rodzaju ekosystemu. Z kolei o roślinności dec [...]

Dodano: 2008-02-02 12:06:48 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 23.78, Głosów: 79, Autor: sylwester811

Ekosystemy wodne-główne ekosystemy jeziorne

1.Warunki życia w wodzie:a) mniejsze niż na lądzie wachania temperatury –2°(0°) - +30°C woda morskaŻ woda słodkab) zawartość tlenu w wodzie jest zna [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:18 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 43.47, Głosów: 29, Autor: sylwester811

Efekt cieplarniany (12)

1.Skład chemiczny powietrza:Azot 78%Tlen 21%Inne 1% (CO2 0,03%)1800 r. Zawartość dwutlenku węgla wynosiła 0,028%2000 r. Zawartość dwutlenku węgla wynosi [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:24 , Wyświetleń: 2442 , Ocena: 11.45, Głosów: 155, Autor: sylwester811

Powstawanie dziór ozonowych

1.Warstwa ozonowa w troposferze utworzyła się najprawdopodobniej około 500-400 mln lar temu i umożliwiła pojawienie się życia na lądzie około 400 mln lat temu.2.Zaobse [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:24 , Wyświetleń: 1984 , Ocena: 16.91, Głosów: 102, Autor: sylwester811

Wody powierzchniowe Polski

Wody powierzchniowe Polski Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:24 , Wyświetleń: 1911 , Ocena: 22.16, Głosów: 63, Autor: sylwester811

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemneGłównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszającyc [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:25 , Wyświetleń: 1781 , Ocena: 23.43, Głosów: 67, Autor: sylwester811

Kilkudniowa wycieczka po Polsce

KILKUDNIOWA WYCIECZKA PO POLSCE.Na kilkudniową wycieczkę po Polsce chciałbym się wybrać do kilku miast położonych nad Wisłą. Wisła jest najdłuższą rzeką Polsk [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:25 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 39.74, Głosów: 38, Autor: sylwester811

Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka

Jaki wpływ na klimat może wywierać działalność człowieka w zakresie:-wycinki lasów,-budowy sztucznych zbiorników wodnych,-rozbudowy wielkich miast, -rozbud [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:26 , Wyświetleń: 2756 , Ocena: 75.13, Głosów: 51, Autor: sylwester811

Woda - życie czy zniszczenie.

WODA - ŻYCIE CZY ZNISZCZENIEŻYCIEWoda jest najpowszechniejszym związkiem na Ziemi. Jako oceany i morza pokrywają 71% powierzchni Ziemi. Jest niezbędna do życia, wype [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:27 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 18.2, Głosów: 83, Autor: sylwester811

Zanieczyszczenia Bałtyku (1)

Zanieczyszczenia BałtykuMorze Bałtyckie jest morzem małym, zajmującym 1/1000 części wszechoceanu, o średniej głębokości 55 m. Otoczenie Bałtyku państwami o intensyw [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:28 , Wyświetleń: 3084 , Ocena: 17.77, Głosów: 116, Autor: sylwester811

Wpływ przemysłu na

Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka.Na terenie Polski w drugiej połowie XIX wieku rozwój przemysłu zwłaszcza na Górnym [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:29 , Wyświetleń: 2544 , Ocena: 14.27, Głosów: 137, Autor: sylwester811

Ochrona Wód

Temat: OCHRONA WÓDDziałania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzy [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:30 , Wyświetleń: 3863 , Ocena: 8.85, Głosów: 334, Autor: sylwester811

równik, obliczanie kąta padania promieni słonecznych na ziemię [ściąga]

OBWÓD RÓWNIKA- 40076, DŁ. POŁ. 20 004 RUCH OBROTOWY- DOOKOŁA WŁASNEJ OSI, Z ZACH. NA WSCH.1 PEŁNY OBRÓT TRWA 24 H, W CIĄGU 1 H ZIEMIA OBRACA SIĘ O 150, O 10 W CIAGU 4 [...]

Dodano: 2008-02-02 14:38:31 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 24.12, Głosów: 58, Autor: sylwester811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?