Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rolnictwo w Polsce (2)

Podstawowe funkcje rolnictwa w Polsce: Rolnictwo jest działalnością gosp. człowieka, mającą na celu wyprodukowanie żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia lub s [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:51 , Wyświetleń: 2345 , Ocena: 21.36, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Gleby i krajobrazy Polski

Gleba składa się z: luźnych cząstek mineralnych i organicznych(próchnicy), powietrza, wilgoci, mikro organizmów. Czynniki glebotwórcze: skała macierzysta, świat organi [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:09 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 24.64, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Porównanie jednego z najbogatszych i najbiedniejszych państw Ameryki Północnej

KanadaKanada jest największym krajem w Ameryce Północnej i drugim po Rosji co do wielkości krajem świata, ponad 40 razy większym od Wielkiej Brytanii, 18 razy większym o [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:10 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 86.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wykaż, że działalność rzeźbotwórcza wód płynących jest czynnikiem, który ma znaczący wpływ na zróżnicowanie krajobrazu lądów

Wody płynące odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu powierzchni litosfery. Definiując pojęcie „woda płynąca”, należy zaznaczyć, że w jej sk [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:58 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 50.69, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Kanada - ustroj polityczny, polonia

Federacyjne państwo parlamentarne; monarchia konstytucyjna, członek bryt. Wspólnoty Narodów; konstytucję stanowi ustawa konstytucyjna z 1982, nie uchylone postanowienia Aktu o [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:59 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 27.89, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Atmosfera i hydrosfera

ATMOSFERA- (ok.2000 KM) powłoka gazowa Ziemi, jest to mieszanina gazów, ciał stałych i ciekłych. Ze względu na stan chemiczny i fizyczny wyróżniamy:• składniki s [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:00 , Wyświetleń: 2362 , Ocena: 16.24, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Karpaty jako region turystyczny, wypoczynkowy, uzdrowiskowy.

Karpaty są to góry położone w południowo-wschodniej części Polski. Dzielą się one na Karpaty Wschodnie i Zachodnie. Jest to region turystyczny, wypoczynkowy jak i uzdrowis [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:57 , Wyświetleń: 1608 , Ocena: 52.09, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Outdoor

Outdoor zaczyna się za progiem. Jest to punkt orientacyjny, żebyś nie wychodził oknem.Dla Ciebie najważniejsze jest, że outdoor jest blisko. Wykorzystaj tą bliskość i [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:58 , Wyświetleń: 2802 , Ocena: 15.5, Głosów: 229, Autor: Michalk88

Geneza, wiek i rozmieszczenie węgla brunatnego w Polsce. Zmiany temperatury i opadow w Arktyce Nordyckiej w XX w. oraz prognozy temperatury i opadów (dla Svalbardu) do roku 2050.

PETROGRAFIAWęgiel jest kaustobiolitem – organiczną skałą palną, powstałą z materiału roślinnego, który w procesie przemian ulegał wzbogacaniu w pierwiastek C. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:11 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 45.97, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Konflikt człowiek - przyroda

Działalność gospodarcza człowieka prowadzi nieuchronnie do przekształceń środowiska naturalnego. Skutki tej działalności przenoszą się w środowisku w wyniku powiązań [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:12 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 28.59, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Kwaśne deszcze jako prczyczena zakwaszenia gleby

”Kwaśne deszcze” przyczyną zakwaszenia gleby . W glebie zachodzi wiele naturalnych procesów zakwaszania , a jednym z najważniejszych jest pobieranie pokarmu [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:13 , Wyświetleń: 1438 , Ocena: 20.39, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Polska - praeuropa

PRAEUROPA- tarcz(tarcza bałtycka fennoskandska i ukraińska) i platformy wschodnio-europejskiej( ma charakter płyt. Występują luki stratygraficzne brak ogniwa w układzie warst [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:14 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 13.35, Głosów: 118, Autor: Michalk88

Powstanie, rozwój i dzień dzisiejszy Bałtyku.

Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku.Rozwój naszego morza związany jest z wytapiani [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:15 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 62.54, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Zanieczyszczenia wody i sposoby ich usuwania

Jedna trzecia ludzkiej populacji cierpi z powodu braku świeżej wody lub nieodpowiedniej jej jakości. Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów [...]

Dodano: 2008-10-21 11:25:16 , Wyświetleń: 2514 , Ocena: 51.84, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Charakterystyka środowiska naturalnego Sudetów (1)

Sudety to pasmo górskie w środkowej Europie, północno-wschodnie ograniczenie Masywu Czeskiego, położone na terytorium Polski, Czech i częściowo Niemiec. Ciągnie się od Br [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:52 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 92.94, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Ropa naftowa na Bliskim Wschodzie

Dlaczego ropę naftową nazywamy złotem XX wieku?Jak wpłynęła ona na rozwój gospodarczy państw Bliskiego Wschodu?Ropa naftowa jest szczególnym surowcem, gdyż jej ce [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:24 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 174.38, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Białorusini na Podlasiu

jest tu zbiór wiadomości o BIałorusinach na Podlasiu ( zostaly zebranw z internetu, mozliwe ze czesc z tej strony :)MNIEJSZOSCI NARODOWEBialorusiniBiałorusini to mn [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:47 , Wyświetleń: 1704 , Ocena: 22.39, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Irlandia (2)

IRLANDIA nazwa państwa: Republika Irlandii, powierzchnia:70,3 tys. km2, ludność:3,7 mln, język urzędowy: angielski, irlandzki, stolica:Dublin-1,01mln, jednostka monetarna: 1 f [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:47 , Wyświetleń: 2479 , Ocena: 11.98, Głosów: 208, Autor: Michalk88

Surowce mineralne bałtyku

Wykorzystywanie bogactw mineralnych zalegających na dnie i pod dnem Bałtyku nie jest na większą skalę dotychczas rozwinięte, a brak szczegółowych badań potencjalnych zasob [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:50 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 22.59, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Szkoły wyższe w Polsce

„Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:52 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 23.64, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Znaczenie klimatyczne obszarów polarnych

Rozdział ICharakterystyka i położenie obszarów polarnychObszary polarne na Ziemi można podzielić ze względu na położenie geograficzne: na półkuli południowe [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:56 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 59.04, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Zróżnicowanie klimatów na Ziemi

Procesy klimatotwórcze: -obieg ciepła -cyrkulacja atmosfery (dzięki energii słonecznej) -obieg wody (dzięki energii słonecznej)1.Zależą one od czynnikó [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:56 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 15.13, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Znaczenie tatr

Tatry są najwyższym i najpiękniejszym gniazdem skalnym w łańcuchu Karpat. W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie, które rozpoczęło turystyczne zagospodarowanie Tatr [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:36 , Wyświetleń: 2740 , Ocena: 17.94, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Ciekawe miejsca do obejrzenia na Dolnym Śląsku - opisy

Dnia 17 września 2002 roku obejrzałem w kinie „Helios” film w reżyserii Romana Polańskiego pt. ”Pianista”. Jest to film biograficzno-historyc [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:05 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 54.03, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery

Realizując program "Man and Biosphere" ("Człowiek i Biosfera") pod patronatem UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". Swoim zasięgiem obejmuje on [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:07 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 32.56, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Polesie Lubelskie - ciekawa charakterystyka

POLESIE jest to podprowincja fizycznogeograficzna, stanowiąca południowo-zachodnią część Niżu Wschodnioeuropejskiego, położona na terytorium Polski, Ukrainy i Białorusi.P [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:10 , Wyświetleń: 2404 , Ocena: 119.71, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Wyżyna lubelska - charakterystyka

Wyżyna położona jest we wschodniej Polsce, pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na południu. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Ro [...]

Dodano: 2008-10-22 19:57:21 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 48.94, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Rybołówstwo i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski

Z województw nadmorskich (według podziału administracyjnego obowiązującego do 1998 roku) jedynie gdańskie i szczecińskie można uznać za ekonomicznie wysoko rozwinięte; el [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:17 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 35.88, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Podział państw na świecie jedną z przyczyn konfliktów.

Obecnie na świecie funkcjonuje około 200 państw. Można podzielić je według wielu kryteriów. Podstawowym kryterium podziału państw jest ich wielkość i liczba ludności. < [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:32 , Wyświetleń: 1664 , Ocena: 41.15, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Rola kanau panamskiego w gospodarce swiatowej

Bardzo ważnym elementem gospodarki Panamy jest Kanał Panamski. Utworzenie Panamy w 1903roku przez wyodrębnienie jej z terytorium Kolumbii było właśnie rezultatem działalnoś [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:34 , Wyświetleń: 1789 , Ocena: 52.34, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Holandia (1)

PODSTAWOWE INFORMACJE:Stolica: Amsterdam (konstytucyjna), Haga (siedziba rządu) Powierzchnia: 41 526 km2 Ludność: 15 878 tys. (1999) Gęstość zaludnienia: 446 [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:17 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 12.07, Głosów: 193, Autor: Michalk88

Rewolucja przemysłowa. Etapy rozwoju przemysłu.

Wielkie regiony przemysłowe powstawały przez wiele lat. W rozwoju przemysłu przeszłość kształtowały wynalazki naukowo techniczne, które doprowadziły do kilku gwałtownych [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:18 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 38.41, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Holandia (2)

PODSTAWOWE INFORMACJE:Stolica: Amsterdam (konstytucyjna), Haga (siedziba rządu) Powierzchnia: 41 526 km2 Ludność: 15 878 tys. (1999) Gęstość zaludnienia: 446 [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:27 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 13.07, Głosów: 162, Autor: Michalk88

Karkonosze - budowa, klimat, fauna i flora, osadnictwo...

WSTĘPKarkonosze – najwyższa grupa górska Sudetów, położona na granicy z Czechami (Krkonoše). Rozciąga się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie po przełęcze [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:52 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 30.43, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Ojcowski Park Narodowy (2)

Ojcowski Park Narodowy jest położony w południowej części kraju, w województwie małopolskim, w odległości 16 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowsk [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:55 , Wyświetleń: 2122 , Ocena: 23.39, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Klimat i zasięg lądolodów podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.

Klimat i zasięg lądolodów podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.Ostatnie zlodowacenie zostało najdokładniej poznane . Jego formy rzeźby nie zostały jeszcze zatarte dl [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:21 , Wyświetleń: 22433 , Ocena: 1259.04, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Osady jaskiniowe Tatr Zachodnich

Jaskinie zaliczamy do naturalnych, podziemnych pustek w skałach o wymiarach pozwalających na pe-netrację przez człowieka i przynajmniej częściowo zakrytych od góry.”(K [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:22 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 30.08, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Hiszpania (1)

W związku z chłodem panującym w naszym kraju, mamy dla Was gorącą niespodziankę –wyprawę do kraju na południu Europy, więc uderzcie w kastaniety, bo jesteśmy w sło [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:50 , Wyświetleń: 2540 , Ocena: 11.88, Głosów: 186, Autor: Michalk88

Cechy klimatu Polski. (3)

Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza:- polozenie w srednich s [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:21 , Wyświetleń: 3096 , Ocena: 73.28, Głosów: 59, Autor: Mafej

Ery geograficzne (1)

Skamieniałości- szczątki org. żyjących w czasie powstawania badanych osadów, odciśnięte i utrwalone na skałach.Skamieniałości przewodnie- są bardzo charakterystyczn [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:22 , Wyświetleń: 2920 , Ocena: 23.35, Głosów: 81, Autor: Mafej

Francja - Widomosci ogólne, szczegółowe, ciekawostki itd.

HistoriaNa terenie obecnej Francji człowiek pojawił się w epoce środkowego paleolitu (ok. 90 – 40 tys. lat p.n.e.). Szkielety neandertalczyków znaleziono w Le Mousti [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:26 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 1276, Głosów: 0, Autor: Mafej

Nizina Ślązka

Nizina Ślązka leży mniej więcej w obrębie województwa dolnośląskiego i zahacza lekko o województwo opolskie. Są to tereny nizinne i lekko, na południowym zachodzie, wyż [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:28 , Wyświetleń: 2289 , Ocena: 17.62, Głosów: 118, Autor: Mafej

Nizina Wielkopolska (1)

Nizina Wielkopolska leży w obrębie województwa wielkopolskiego i na kawałku łódzkiego i kujawsko pomorskiego. Tereny są w 99% nizinne. Przepływa tędy 3 co do wielkości rz [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:28 , Wyświetleń: 2807 , Ocena: 56.41, Głosów: 70, Autor: Mafej

Ziemia Lubuska

Obszar nizinny, położony mniej więcej w granicach województwa lubuskiego. Jego głównymi miastami są: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. Świebodzin, Międzyrzecz, Sulechów, Kostr [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:28 , Wyświetleń: 2114 , Ocena: 21.01, Głosów: 74, Autor: Mafej

Austria i Lichtenstein - warunki geograficzne

AUSTRIA•około 70% powierzchni zajmują góry, głównie Alpy Wschodnie, ciągnące się równoleżnikowo przez środkową i południową część Austrii (najważniejsze [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:40 , Wyświetleń: 1619 , Ocena: 40.41, Głosów: 31, Autor: Mafej

Import (handel zagraniczny)

IMPORTJednym z ważniejszych działów gospodarki narodowej jest handel. Zadaniem jego jest przesunięcie wyrobów wytworzonych przez przemysł, rolnictwo i inne działy pr [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:41 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 32.63, Głosów: 45, Autor: Mafej

Niziny Polski

Nizina Wielkopolska*największym miastem jest Kalisz*występują znaczne złoża gazu ziemnego i węgla brunatnego*od N.Śląskiej oddziela ją wał Trzebnicki *Kra [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:42 , Wyświetleń: 3456 , Ocena: 32.34, Głosów: 127, Autor: Mafej

Pojezierza Polski

Pojezierze Pomorskie*największa wysokość względna Wieżyca 329*liczne lecz niewielkie jeziora*rejon ten nazywany jest Szwajcarią Kaszubską *we Wdydzach Kiszew [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:43 , Wyświetleń: 2490 , Ocena: 25.75, Głosów: 114, Autor: Mafej

Przewodnik turystyczny po Sulęczynie

Gmina Sulęczyno Urząd Gminy : 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, tel./fax 684-40-01 Wójt Gminy : inż.Jan KulasDane o Gminie : - Ludność - 4670- Powierzchnia - 131,31 km [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:44 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 43.17, Głosów: 35, Autor: Mafej

Przewodnik turystyczny po Złotym Stoku

Złoty StokOkolice Złotego StokuBłotnica Mąkolno Laski PłonicaChwalisławDane OgólnePowierzchnia gminy wynosi 75,459246 km2, gmina dzieli się [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:46 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 27.96, Głosów: 44, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?