Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:31 , Wyświetleń: 6346 , Ocena: 13.07, Głosów: 375, Autor: agacjo

Metody datowania skal i zjawisk

Metody badań geologicznych służą do odtwarzania przeszłości Ziemi i wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie oraz wyjaśnienia tych procesów. Jednym z istotnych [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:32 , Wyświetleń: 4288 , Ocena: 12.5, Głosów: 284, Autor: agacjo

Dzialalnosc morza

Działalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy. Działalność [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:33 , Wyświetleń: 4808 , Ocena: 13.38, Głosów: 295, Autor: agacjo

Dzialalnosc rzek

Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji). Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe. Ze względu n [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5055 , Ocena: 16.7, Głosów: 315, Autor: agacjo

Procesy krasowienia skal

Wody powierzchniowe i podziemne zdolne są do rozpuszczania niektórych skał, takich jak wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Procesy te zwane są procesami krasowymi lu [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:34 , Wyświetleń: 5509 , Ocena: 18.68, Głosów: 298, Autor: agacjo

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:35 , Wyświetleń: 5340 , Ocena: 14.47, Głosów: 307, Autor: agacjo

Obszary nadwyzek i niedoboru zywnosci na swiecie

Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmuje się wiele organizacji międzynarodowych. Najważniejszą jest FAO, czyli Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywien [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:36 , Wyświetleń: 4984 , Ocena: 14.62, Głosów: 245, Autor: agacjo

Charakterystyka wybranego okregu przemyslowego

Warszawski Okręg Przemysłowy jest drugim co do wielkości okręgiem przemysłowym Polski (2.5 tyś. zakładów przemysłowych) Ustępuje mu jedynie GOP. W jego skład wchodzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:37 , Wyświetleń: 28905 , Ocena: 146.38, Głosów: 273, Autor: agacjo

Zjawisko trzesienia Ziemi

Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej, których przyczyna jest rozchodzenie się fal sprężystych, zwanych sejsmicznymi z głębszych sfer Ziemi. Miej [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:38 , Wyświetleń: 4485 , Ocena: 13.77, Głosów: 280, Autor: agacjo

Wulkanizm (1)

Wulkanizmem nazywamy ogół zjawisk związanych z wydostawaniem się law i towarzyszących im stałych i gazowych substancji na powierzchnie i je zastyganiem. Klasyfikacja [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:38 , Wyświetleń: 4268 , Ocena: 19.9, Głosów: 233, Autor: agacjo

Rozklad pradow morskich

Prądy morskie są to jakby ogromne słone rzeki, o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. Powstają one dzi [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:39 , Wyświetleń: 3028 , Ocena: 22.24, Głosów: 127, Autor: agacjo

dzialalnosc lodowca gorskiego

Lodowiec górski składa się z dwóch zasadniczych części: - pola firnowego ( znajduje się zawsze powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie nagromadzony śnieg zamienia [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:40 , Wyświetleń: 3593 , Ocena: 50.64, Głosów: 82, Autor: agacjo

Morza i oceany

Wszystkie wody morskie tworzą wszechocean, zwany także oceanem Światowym. Jego obszar wynosi 361 mln. km2 , co stanowi 71% powierzchni Ziemi. Przeciętna głębokość wynos [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:41 , Wyświetleń: 3174 , Ocena: 19.96, Głosów: 150, Autor: agacjo

Pojezierze Suwalskie (1)

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południo [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:41 , Wyświetleń: 3586 , Ocena: 40.88, Głosów: 91, Autor: agacjo

Morze Baltyckie

Morze Bałtyckie jest morzem wewnatrzkontynentalnym, śródlądowym, płytkim, najmłodszym morzem Europy i jednym z najmłodszych Atlantyku.Jest morzem szelfowym, poniewa [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:42 , Wyświetleń: 3638 , Ocena: 30.47, Głosów: 127, Autor: agacjo

Zulawy Wislane

Żuławy wiślane należą do Pobrzeża Gdańskiego, obejmują deltę Wisły położoną pomiędzy Mierzeją Wiślaną na północy, Wzniesieniami Elbląskimi na wschodzie, Poj [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:43 , Wyświetleń: 3010 , Ocena: 15.92, Głosów: 152, Autor: agacjo

Typy jezior polskich

Jezioro – obszar wodny ograniczony lądem. Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tat [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:44 , Wyświetleń: 6769 , Ocena: 26.74, Głosów: 170, Autor: agacjo

Zalesienie i gospodarka lesna

Lasy zajmują 28% powierzchni Polski i charakteryzują się nierównomiernym rozmieszczeniem. Wyróżniamy lasy publiczne, będące własnością Skarbu Państwa i gmin, lasy p [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:45 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 33.57, Głosów: 89, Autor: agacjo

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie swiatowej

Po II wojnie światowej szczególnie szybko rozwijały się miasta, gdzie zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe. Lata 50-te przyniosły pierwsza fale wzrostu ludnośc [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:46 , Wyświetleń: 3113 , Ocena: 44.1, Głosów: 58, Autor: agacjo

Procesy wietrzenia skal

Pod wpływem wiatru powstają specyficzne formy, będące elementami rzeźby eolicznej. Obszarami gdzie działalność wiatru najsilniej j się zaznacza są pustynie i nadmorsk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:49 , Wyświetleń: 4028 , Ocena: 70.18, Głosów: 78, Autor: agacjo

Temperatura powietrza

Izotermy – linie łączące punkty o tej samej temperaturze powietrza.Średnia temperatura powietrza na ziemi - +15 stopniNajwyższa temperatura powietrza na ziem [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:50 , Wyświetleń: 3067 , Ocena: 23.73, Głosów: 115, Autor: agacjo

Siec rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek – Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.W niew [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:51 , Wyświetleń: 3894 , Ocena: 33.29, Głosów: 111, Autor: agacjo

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Wiatr – poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni.Ciśnienie normalne – ci [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:51 , Wyświetleń: 3133 , Ocena: 31.08, Głosów: 95, Autor: agacjo

Niekonwencjonalne zrodla energii

Rosnące koszty energii i ryzyko wyczerpania się nieodnawialnych zasobów energetycznych zmusiły do poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Należą do nich:- wykor [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:52 , Wyświetleń: 4371 , Ocena: 50.17, Głosów: 95, Autor: agacjo

Rodzaje skal

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych.Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:- sk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:53 , Wyświetleń: 4625 , Ocena: 33.54, Głosów: 198, Autor: agacjo

Obszary rolnicze na swiecie

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:54 , Wyświetleń: 3423 , Ocena: 32.67, Głosów: 98, Autor: agacjo

Wyjaśnij pojęcia: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Przyrost naturalny w danym czasie jest różnicą miedzy liczba urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju, jednostce administracyjnej, społeczności. W celu osiągnięcia p [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:54 , Wyświetleń: 12697 , Ocena: 392.47, Głosów: 48, Autor: agacjo

Rozmieszczenie ludności na świecie.

Rozmieszczenie ludności na świecie jest nierównomierne. Z tego względu świat podzielono na następujące obszary:- ekumena – obszary trwale zaludnione, objęte trwa [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:55 , Wyświetleń: 27753 , Ocena: 510.51, Głosów: 81, Autor: agacjo

Zróżnicowanie rasowe swiata.

Kryteria zróżnicowania ludności świata:- językowe- rasowe- wyznanioweZRÓŻNICOWANIE RASOWE NA ŚWIECIE.Rozróżniamy, na podstawie cech fizycznych (propor [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:56 , Wyświetleń: 3284 , Ocena: 38.25, Głosów: 62, Autor: agacjo

Polozenie geopolityczne Polski

Obecne terytorium Polski zostało ustalone po II wojnie światowej:- granica zachodnia ustalona na konferencji w Poczdamie w 1945 roku i ratyfikowana w 1950 roku przez [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:57 , Wyświetleń: 3939 , Ocena: 55.56, Głosów: 93, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?